Ga naar de homepage
A A A
Zoeken
Zoekvenster
Zoeken
Contact en openingstijden

Afschrift akte burgerlijke stand voor advocaat of notaris

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie? U kunt hier een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand aanvragen indien u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden. Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als de gebeurtenis waarvoor u een aanvraag indient heeft plaatsgevonden in de gemeente Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Online aanvragen

Aanvragen

Kosten

Zie ook


Dit product vraag je aan met Eherkenning