Op basis van eigen ervaringen en door te luisteren naar de signalen uit de samenleving, kan de werkgroep de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. Op basis van deze adviezen kan de gemeente vervolgens beleid schrijven en een Actieplan Regenboog maken. Foto: Rob Voss

Hoe kan Apeldoorn meer regenboog kleuren? Drie leden van de werkgroep delen hun verhaal

Een aantal inwoners hebben een werkgroep opgericht die zich zal inzetten voor Apeldoorn als Regenbooggemeente. Nick, Suzanne en Tim - drie leden uit de werkgroep - delen hun verhaal: ‘Hoe is het om queer te zijn in Apeldoorn?’, ‘Hoe kan Apeldoorn meer regenboog kleuren?’ en ‘Waarom is deze werkgroep zo ontzettend nodig?’ De werkgroep is ontstaan naar aanleiding van de inwonersavond over Apeldoorn als Regenbooggemeente op 14 juni 2022.

Hoe is het om queer te zijn in Apeldoorn?

Nick, Suzanne en Tim zijn het met elkaar eens: er is beperkte zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap in Apeldoorn. Er is geen COC, geen Kringen groep en de voormalige homobar de Entrance is al een lange tijd gesloten. Ook de regenboogvlag is nauwelijks zichtbaar in de straten van Apeldoorn, zelfs niet op dagen als Coming Out Day.

Suzanne: ‘’Mijn vrouw en ik hangen niet zomaar de regenboogvlag uit, omdat we niet zo goed weten hoe dat hier wordt ontvangen’’.

Tim: ‘’Ik houd bewust de hand van mijn vriend niet vast op straat omdat ik die vrijheid niet voel’’.

Wanneer Nick door de Apeldoornse straten loopt en zijn hakken draagt, dan voelt hij dat mensen daar wel een duidelijke mening over hebben. ‘’Vrij zijn in Apeldoorn om jezelf te zijn? Het kán wel, maar het is nog niet echt geworteld in de geest van Apeldoorn’’, vindt Nick. Dat is volgens hem anders in steden als Amsterdam, Enschede en Nijmegen.

Van een stad met dit inwonersaantal hopen de drie werkgroepleden dat in de toekomst de LHBTIQA+ bevolking meer zichtbaar wordt. Want door zichtbaarheid voel je je gesteund. Hier zetten zij zich dan ook graag voor in. Nick: ‘’Er zou altijd de vrijheid moeten zijn om precies zo te zijn als je wilt. Ieder mens is mooi, dus laten we dat kenbaar maken in Apeldoorn!’’

Nick, Suzanne en Tim, drie leden uit de werkgroep:
Nick, Tim en Suzanne, drie leden uit de werkgroep: "Er zou altijd de vrijheid moeten zijn om precies zo te zijn als je wilt. Ieder mens is mooi, dus laten we dat kenbaar maken in Apeldoorn!’’

Hoe kan Apeldoorn meer regenboog kleuren?

De drie leden uit de werkgroep geven aan dat zij behoefte hebben om anderen uit de regenbooggemeenschap te ontmoeten. ‘Ik merk dat er in Apeldoorn weinig wordt georganiseerd voor de LHBTIQA+ gemeenschap’’, zegt Suzanne. ‘Ik woonde eerst in Utrecht. Daar was ik gewend dat er kroegen en feesten zijn. Ook gaat er een nachttrein naar Amsterdam. Daarmee zijn de opties voor voorlichting, horeca of het ontmoeten van andere mensen uit de community eindeloos. Graag wil ik meedenken hoe we in Apeldoorn ook een plek kunnen creëren waar iedereen welkom is. En waar ook de nieuwe generatie veilig voorlichting kan krijgen en gelijkgestemden kan ontmoeten’’.

Tim: ‘’Door andere LHBTIQA+ers te ontmoeten in mijn voormalige woonplaats Amsterdam, kon ik mijzelf beter identificeren en accepteren. Dat gaf mij zelfvertrouwen en vrijheid om echt mijzelf te zijn. In Apeldoorn mis ik die ontmoetingsmogelijkheden. Mijn boodschap aan de gemeente? Draag de diversiteit van de LHBTIQA+ gemeenschap uit. Want door ons te verenigen, door zichtbaar te zijn, de regenboogvlag te laten wapperen, activiteiten te organiseren en elkaar te ontmoeten, zorgen we ervoor dat een heleboel Apeldoorners beter in hun vel zitten.

Belang van de werkgroep

Op basis van eigen ervaringen en door te luisteren naar de signalen uit de samenleving, kan de werkgroep de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. Op basis van deze adviezen kan de gemeente vervolgens beleid schrijven en een Actieplan Regenboog maken.

Tim: ‘’Een regenboogzebrapad maakt van Apeldoorn nog geen LHBTIQA+ vriendelijke gemeente’’.  Suzanne sluit zich daarbij aan: ‘’Ik hoop dat we met de werkgroep voldoende mandaat krijgen om ook echt tot de realisatie van een regenbooggemeente over te gaan’’.

Suzanne lacht in de camera. Op de achtergrond zien we vaag de banen het Regenboogpad.
Suzanne: "Graag wil ik meedenken hoe we in Apeldoorn een plek kunnen creëren waar iedereen welkom is. En waar ook de nieuwe generatie veilig voorlichting kan krijgen en gelijkgestemden kan ontmoeten." Foto: Rob Voss
Suzanne lacht in de camera. Op de achtergrond zien we vaag de banen het Regenboogpad.
Nick: ‘’Sta open voor verandering en sta vooral open voor verschillende denkbeelden en uitingen. Acceptatie vormt geen risico." Foto: Rob Voss
Tim kijkt recht in de camera. Op de achtergrond zien we vaag drie banen van het Regenboogpad.
Tim: "Door ons te verenigen, door zichtbaar te zijn, de regenboogvlag te laten wapperen, activiteiten te organiseren en elkaar te ontmoeten, zorgen we ervoor dat een heleboel Apeldoorners beter in hun vel zitten." Foto: Rob Voss

Wat geven Nick, Suzanne en Tim aan u mee?

Nick: ‘’Sta open voor verandering en sta vooral open voor verschillende denkbeelden en uitingen. Anders zijn dan anderen is een teken dat iemand de kracht heeft om van diens leven te maken wat deze persoon zelf wil. Acceptatie vormt geen risico. Integendeel: het biedt kansen. Kansen om te zijn wie je bent, om je beste features in te zetten en verandering in gang te zetten, om te leren van anderen en vooral om met z’n allen meer plezier te maken in het leven.’’

Suzanne: ‘’Seksualiteit, gender, kleur, handicap, en ga zo maar door, is geen keuze. Laten we daarom zorgen dat iedereen in Apeldoorn zich hier thuis voelt! 

Suzanne
“Laten we zorgen dat iedereen in Apeldoorn zich hier thuis voelt! ”

Tim: ‘’Inwoners, lokale ondernemers, sportverenigingen, scholen, vrijwilligersorganisaties en jongeren,- en ouderenorganisaties: hang die regenboogvlag eens uit! Aan je balkon, aan je woning, aan je horecapand, waar dan ook. En ondernemers, organiseer eens een regenboogavond of een LHBTIQA+ vriendelijke avond. Laat zien dat iedereen in Apeldoorn zichzelf mag zijn. Op die manier geef je steun. Steun om te voelen dat je jezelf mag zijn in het gezin, de buurt, op school, het station en op straat.

Vragen of ideeën?

Wilt u de werkgroep iets meegeven? Neem dan contact op via regenboogapeldoorn@outlook.com.

Uw Reactie
Uw Reactie