Groen

Alle producten onder Groen

Bladafval

In het bladseizoen is onze bladploeg elke week op pad, op een vaste route. Bladafval buiten de vaste routes ruimen we niet op. Alleen als bladeren een gevaarlijke situatie veroorzaken, kunt u dit melden.

Onkruid

Vooral in het voorjaar krijgen we veel meldingen van mensen die last hebben van onkruid. Hoe we met uw melding omgaan, hangt af van het soort onkruid. U kunt in twee stappen zien of, en hoe u het onkruid kunt melden.

Ongemaaid groen

De gemeente werkt met een agenda voor het maaien van het openbaar groen. Op de ene plek maaien we meer dan op de andere plek. Als er sprake is van een onveilige situatie door een ongemaaide bloemberm, kunt u dit melden.

Bomen snoeien

Bomen worden alleen gesnoeid als het écht nodig is, afhankelijk van het soort overlast dat de boom geeft. Elke boom wordt ééns in de vier jaar geïnspecteerd. Bomen met een verhoogd risico controleren we vaker. Kijk in twee stappen of en hoe u de overlast kunt melden.

Stuiken snoeien

Struiken worden alleen gesnoeid als het écht nodig is, afhankelijk van het soort overlast dat de struik geeft. Kijk in twee stappen of en hoe u de overlast kunt melden.

Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een mooie plant die in het voorjaar en zomer met grote snelheid uit de grond schiet. De plant groeit hard, verdringt andere planten en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte.

Eikenprocessierups

Ziet u een nest van eikenprocessierupsen in de boom en heeft de boom nog geen rode stip? Dan kunt u dit melden, geef de locatie zo duidelijk mogelijk weer. Bomen met een rode stip hoeft u niet te melden.

Uw Reactie
Uw Reactie