Overlast

Meest bezocht onder Woonoverlast

Overlastgevende personen

Heeft u last van mensen door lawaai, vreemd gedrag of andere overlast in uw buurt? Ga eerst in gesprek met elkaar. Als u er samen niet uitkomt, kunt u dit melden.

Graffity

Graffiti op particulier terrein kunt u zelf verwijderen, bijvoorbeeld via een reinigingsbedrijf. Graffiti op gemeente-eigendommen en scholen kunt u bij de gemeente melden.

Overlast GO Sharing deelscooter

Sinds november 2020 kan iedereen met een rijbewijs en de GO Sharing-app een GO Sharing scooter gebruiken. Voor deze leenscooters gelden dezelfde (parkeer)regels als voor andere scooters.

Geluidsoverlast door een bedrijf

Klachten en meldingen over geluidsoverlast waarvan u vermoedt dat een bedrijf de veroorzaker is, kunt u melden bij OVIJ.

3 overige producten. Ga naar Woonoverlast

Meest bezocht onder Verkeers- en parkeeroverlast

Verkeersoverlast

Apeldoorn is een fijne en veilige stad om in te wonen. Om dat zo te houden letten we goed op veiligheid in het verkeer. Dit is belangrijk voor iedereen die deelneemt aan het verkeer: fietsers, voetgangers, OV-reizigers, automobilisten en gebruikers van alle andere soorten vervoer. De gemeente krijgt veel vragen over verkeersveiligheid, maar ook over parkeerplaatsen en geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer.

Fietsen

Overlast door fietsen of fietswrakken? Dat kunt u hier melden. Kies eerst uw situatie om lezen hoe u uw melding kunt doen.

Parkeeroverlast

Ervaart u parkeeroverlast in uw straat of buurt, bijvoorbeeld door foutief of langdurig geparkeerde voertuigen? Meld dit dan bij de gemeente of de politie. Geeft u in uw melding alstublieft in dien van toepassing het kenteken van het betreffende voertuig door.

Wegen, fietspaden en bruggen

Er zijn verschillende meldingen die u kunt maken over problemen met wegen, fietspaden of bruiggen. Kies wat u wilt melden.

0 overige producten. Ga naar Verkeers- en parkeeroverlast

Meest bezocht onder Dieren

Eikenprocessierups

Ziet u een nest van eikenprocessierupsen in de boom en heeft de boom nog geen rode stip? Dan kunt u dit melden, geef de locatie zo duidelijk mogelijk weer. Bomen met een rode stip hoeft u niet te melden.

Wilde en beschermde dieren

Vindt u een wild dier dat in nood is? Bel dan 144, red een dier. Bij een aanrijding met groot wild belt u de politie via 0900 - 8844 of, bij lijdend groot wild, via 112.

Honden

Heeft u overlast van hondenpoep op de hondenuitlaatplaatsen, van honden die buiten de hondenuitlaatplaatsen los lopen, of zijn er blaf- en bijtincidenten met honden? Dan kunt u dit melden. Eer wordt binnen drie werkdagen actie ondernomen.

Bijen of wespen

Een wespennest of bijennest in een openbaar gebouw of in de openbare ruimte, kunt u melden. Op eigen terrein moet u zelf actie ondernemen.

3 overige producten. Ga naar Dieren

Meest bezocht onder Groen

Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een mooie plant die in het voorjaar en zomer met grote snelheid uit de grond schiet. De plant groeit hard, verdringt andere planten en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte.

Bladafval

In het bladseizoen is onze bladploeg elke week op pad, op een vaste route. Bladafval buiten de vaste routes ruimen we niet op. Alleen als bladeren een gevaarlijke situatie veroorzaken, kunt u dit melden.

Ongemaaid groen

De gemeente werkt met een agenda voor het maaien van het openbaar groen. Op de ene plek maaien we meer dan op de andere plek. Als er sprake is van een onveilige situatie door een ongemaaide bloemberm, kunt u dit melden.

Onkruid

Vooral in het voorjaar krijgen we veel meldingen van mensen die last hebben van onkruid. Hoe we met uw melding omgaan, hangt af van het soort onkruid. U kunt in twee stappen zien of, en hoe u het onkruid kunt melden.

3 overige producten. Ga naar Groen
Uw Reactie
Uw Reactie