Procedures

Meest bezocht onder Overheid

Wet Open Overheid

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Ook zijn overheidsorganisaties nu verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen. Naast een verzoek om informatie openbaar te maken kunt u ook hulp krijgen bij het vinden van informatie die al openbaar is.

Niet tijdig beslissen gemeente

Over subsidie, vergunning en bezwaarschrift wilt u als aanvrager snel een beslissing van de gemeente. Daarom is op 1 oktober 2009 de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Als de gemeente niet tijdig op uw aanvraag beslist, geeft deze wet u mogelijkheden de gemeente aan te sporen alsnog een besluit te nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift.

0 overige producten. Ga naar Overheid

Meest bezocht onder Regels en afspraken

Regelgeving en Apv in Apeldoorn

Bent u op zoek naar de Algemene plaatselijke verordening (Apv), regels rondom een parkeer- of een bouwvergunning of andere Apeldoornse regelgeving? Hier vindt u de links naar al deze regelgeving.

Huisregels

In de verschillende locaties van gemeente Apeldoorn geldt een aantal huisregels. U kunt deze inzien via deze pagina.

Dienstverlening

Gemeente Apeldoorn werkt aan haar (digitale) dienstverlening voor burgers, bedrijven en instellingen.

Gedragscodes

Een gedragscode is een beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van organisaties. Er staat in welk gedrag wel en niet gewenst is.

0 overige producten. Ga naar Regels en afspraken

Meest bezocht onder Onderscheidingen

Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding, ook wel 'lintje' genoemd, is een blijk van waardering. Het lintje is bedoeld voor personen, bijzonder verdienstelijk voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving. Iedereen kan iemand voordragen. Kent u iemand die zich al jaren inzet voor de maatschappij, draag deze persoon desgewenst voor.

Jeugdlintje: Op zoek naar jonge helden van Apeldoorn

Onze jonge helden zijn inwoners van gemeente Apeldoorn (maximaal 20 jaar oud) die iets bijzonders hebben gedaan of zich belangeloos en uitzonderlijk hebben ingezet. Kent u zo'n jonge held? Meld hem of haar dan aan en misschien krijgt hij of zij dit jaar een jeugdlintje!

0 overige producten. Ga naar Onderscheidingen
Uw Reactie
Uw Reactie