BNG-pas

Maakt u gebruik van een BNG-pas omdat u zelf geen bankrekening kon openen? Hier leest u alles over de BNG-pas.

Zo werkt het De BNG-pas is uitgegeven door de gemeente Apeldoorn. U kunt met uw BNG-pas pinnen en geld opnemen. U kunt geen overboekingen doen met deze pas. Het is geen bankrekeningnummer. Wel kunt u het saldo opvragen en de transacties inzien. Ga hiervoor naar prepaidsaldo.com. Log in met uw klantnummer en veiligheidscode. Deze staan onderaan op de pas.

Rekeningen betalen

Moeten er rekeningen betaald worden? Bij de wekelijkse Meet & Greet is altijd iemand aanwezig die kan helpen om te regelen dat de gemeente rekeningen betaalt en verrekent met uw inkomen.  

Limiet

De limiet op uw BNG-pas is € 2.000 euro. Als bijvoorbeeld door storting van leefgeld of salarisstorting van uw werkgever de paslimiet van € 2.000 euro wordt overschreden, kunt u geen gebruik meer maken van uw pas. Het is belangrijk om dan meteen contact op te nemen met leefgeld@apeldoorn.nl. Wij maken dan een bedrag over van uw BNG-pas en reserveren dat voor u, zodat het tegoed op uw BNG-pas maximaal € 2.000 euro bedraagt. U kunt uw pas dan weer gebruiken. U kunt dus niet sparen op de BNG pas. Zodra u een eigen bankrekening kunt openen wordt het bedrag dat wij voor u reserveren op uw eigen bankrekening gestort.

Gaat u werken?

Wanneer u gaat werken en u wilt het salaris ontvangen op uw BNG kaart dan kunt u dit bankrekening

doorgeven: NL65 BNGH 02851 82773 t.n.v Gemeente Apeldoorn met het kenmerk dat u van ons heeft ontvangen.

Bankrekening

Het beste is natuurlijk als u zelf uw bankzaken kunt regelen. Om een bankrekening te openen moet u bij de meeste bankrekeningen een biometrisch paspoort laten zien als identificatie. Op dit moment bieden enkele banken de mogelijkheid om toch een rekening te openen.

  • Met een Oekraïense ID kaart kunt u een rekening openen bij de Rabobank.
  • De Bunq bank accepteert een binnenlands paspoort in Cyrillisch geschrift + een certificaat om de Identiteit te kunnen vaststellen. Ga voor meer informatie naar de website van de Bunq-bank.
  • Meer informatie over het legaliseren van documenten uit Oekraïne voor gebruik in Nederland vindt u op de website van Nederland Wereldwijd.

Is het gelukt om een eigen bankrekening te openen dan kunt u uw eigen bankzaken regelen en wij kunnen uw BNG kaart beëindigen. U kunt dit doorgeven via leefgeld@apeldoorn.nl.

Gaat u verhuizen buiten de gemeente?

Gaat u verhuizen uit de gemeente Apeldoorn of uit de gemeente Epe naar een andere gemeente dan kunt u de BNG pas die u van ons heeft ontvangen niet meer gebruiken. De pas is gebonden aan de gemeente waar u verblijft. De gemeente Apeldoorn betaalt het leefgeld nog gedurende de maand waarin u verhuist. Vanaf de 1ste van de maand na uw verhuizing betaalt de nieuwe gemeente uw leefgeld. U kunt uw Apeldoornse BNG-pas nog 1 maand gebruiken om uw restant-geld op te nemen. Daarna vervalt deze pas! 

Dit moet u regelen rondom uw verhuizing:

  • Geef uw verhuizing zo snel mogelijk door aan uw nieuwe gemeente.
  • Vraag een nieuwe BNG-pas aan.
  • Laat uw eventuele salaris op de nieuwe rekening storten.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van uw BNG pas dan kunt u contact opnemen via het emailadres leefgeld@apeldoorn.nl. Daarnaast zijn wij beschikbaar voor al uw vragen tijdens de wekelijks Meet & Greet. Dit is elke woensdag vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur bij Orca aan de Germanenlaan 360 te Apeldoorn.

Uw Reactie
Uw Reactie