Subsidies

Alle producten onder Subsidies

Subsidie vaststellen (algemeen)

U kunt uw aanvraag tot vaststelling online indienen.

Subsidie Voorschoolse educatie en taalklassen

Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle kinderen succesvol aan het basisonderwijs kunnen deelnemen. We willen daarom onderwijsachterstanden verminderen en voorkomen. Dit doen wij door voorafgaand aan of tijdens de basisschoolperiode extra in te zetten op de ontwikkeling van kinderen die dit nodig hebben.

Begrotingssubsidie

In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.

Uw Reactie
Uw Reactie