Verkeersoverlast

Apeldoorn is een fijne en veilige stad om in te wonen. Om dat zo te houden letten we goed op veiligheid in het verkeer. Dit is belangrijk voor iedereen die deelneemt aan het verkeer: fietsers, voetgangers, OV-reizigers, automobilisten en gebruikers van alle andere soorten vervoer. De gemeente krijgt veel vragen over verkeersveiligheid, maar ook over parkeerplaatsen en geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer.

Lees meer

Melding verkeersoverlast

Heeft u een vraag of wilt u een melding over verkeersoverlast doen? Lees eerst de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

Als er in uw straat te hard wordt gereden, kunt dit melden aan de wijkagent, via de website van de politie. Het is handig als u daarbij tijdstippen en locaties van de snelheidsovertredingen kunt noemen. Het is natuurlijk gewenst dat alle weggebruikers zich netjes houden aan de snelheid. 

Ook kunt u zich, samen met andere bewoners uit de straat, aanmelden voor een VVN-buurtactie. Via het VVN Participatiepunt kunt u een verzoek indienen voor een stickeractie. Door bijvoorbeeld 30 km/uur stickers op kliko’s te plakken, worden bestuurders extra geattendeerd op hun snelheid.

Als gemeente geven we snelheidsmeldingen regelmatig door aan de politie. Zo kan de  politie hier mogelijk extra op handhaven.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over besluiten die de overheid neemt over zaken die in uw wijk of gemeente spelen. Ook verkeersbesluiten vindt u hier.

U kunt zich op deze website ook aanmelden voor een emailservice waarmee u automatisch een mail krijgt als er een verkeersbesluit over een locatie in uw buurt wordt gepubliceerd. U kunt zelf de straal bepalen van het gebied waar u informatie over wilt ontvangen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over besluiten die de overheid neemt over zaken die in uw wijk of gemeente spelen. Ook een besluit over plaatsing van een laadpaal (een zogenaamd verkeersbesluit) vindt u hier. Als u het besluit opzoekt en klikt op ‘bekijk publicatie’ kunt u alle informatie over het besluit en hoe u bezwaar kunt maken lezen.

U kunt zich op deze website ook aanmelden voor een emailservice waarmee u automatisch een mail krijgt als er een verkeersbesluit over een locatie in uw buurt wordt gepubliceerd. U kunt zelf de straal bepalen van het gebied waar u informatie over wilt ontvangen.

Bewoners met een elektrische auto die geen mogelijkheid hebben om te laden op eigen terrein, kunnen een oplaadpunt aanvragen in de buurt van hun woonadres. Lees meer over de voorwaarden en hoe het aanvragen werkt.

Op 50 km/uur-wegen worden er in principe geen drempels of andere snelheidsremmende maatregelen toegepast. Dit gebeurt alleen bij woongebieden die zijn ingericht als 30 km/uur-zone.

Op de belangrijkste punten in gemeente Apeldoorn zijn maatregelen genomen. Het is onmogelijk om dit overal te doen. Behalve dat dat veel geld kost, is het oncomfortabel voor de weggebruiker, ook netjes rijdende weggebruikers en fietsers kunnen er last van hebben.

Voor (een verzoek om) extra snelheidsremmende maatregelen beoordelen we nut en noodzaak. Het is niet gewenst om ‘te veel’ drempels te maken, vanwege de hinder voor (bijvoorbeeld) hulpdiensten.

Wanneer een nieuwe drempel wordt aangelegd, gebeurt dit vaak tegelijk met het geplande onderhoud aan de weg. Wanneer een weg nog niet aan onderhoud toe is, kan het aanleggen van drempels dus lang op zich laten wachten.

Verkeersspiegel

Een verkeersspiegel wordt in Apeldoorn in principe niet toegepast. Deze objecten zorgen namelijk voor een vertekend beeld waardoor bestuurders inschattingsfouten kunnen maken.

Paaltjes en hekjes

Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk paaltjes en hekjes te plaatsen. Dit heeft te maken met een goede toegankelijkheid voor hulpdiensten en mindervaliden. Paaltjes kunnen de toegankelijkheid belemmeren, maar ook onveiligheid veroorzaken voor bijvoorbeeld oudere en/of slechtziende weggebruikers. Alleen waar het echt niet anders kan, worden paaltjes geplaatst.

Parkeren binnen 100 m

Helaas kunnen we kunnen niet voor iedereen een eigen parkeerplaats voor de deur garanderen. Daarom hanteren we bij het beoordelen van een parkeerprobleem in een wijk de 100 meter-norm. Kunt u uw auto niet binnen een straal van 100 meter vanaf uw woning parkeren? Dan is er sprake van een hoge parkeerdruk.

Parkeerproblemen

Ervaart u parkeerproblemen? U kunt dit bij ons melden. We bekijken dan of er een oplossing tegen redelijke kosten mogelijk is.

De gemeente plaatst geen flitspalen. Dit gebeurt via het Openbaar Ministerie.

Het OM is terughoudend met het plaatsen van flitspalen en doet dit volgens een landelijk protocol. Het OM beoordeelt een wenslocatie en legt dat naast objectieve gegevens als percentage overtredingen, de weginrichting/gevaarzetting en het ongevallenbeeld. Ook de politie wordt om een oordeel gevraagd.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere aanvragen ingediend die niet hebben geleid tot plaatsing. 

Het aanpakken van geluidsoverlast door verkeer is een lastige kwestie. Als de overlast wordt veroorzaakt door te hard rijden, wordt de politie geïnformeerd. Zo kan er eventueel handhaving op snelheid plaatsvinden. Meestal is er geen aanleiding voor nader onderzoek of metingen.

In Nederland geldt de Wet geluidhinder. Dat betekent dat verkeersgeluid binnen bepaalde normen moet blijven. Eventuele geluidsmetingen worden uitgevoerd in samenwerking met de omgevingsdienst OVIJ. Een geluidsmeting vergt veel tijd en is kostbaar. Daarom voert de gemeente alleen geluidsmetingen uit als OVIJ en de gemeente samen tot de conclusie komen dat dit een duidelijke meerwaarde heeft.

Parkeren voor een inrit of een uitrit is niet toegestaan. Soms is dit niet altijd even duidelijk. Als de uitrit duidelijk herkenbaar is en er wordt toch geparkeerd, dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 - 88 44.

Maak uw uitrit zichtbaar

U kunt  op uw perceel een bordje plaatsen met (bijvoorbeeld) het opschrift 'Uitrit vrij laten'.

Een kruis op de weg schilderen is niet bepaald fraai. Daarom werken we daar meestal niet aan mee.

De dienstregeling van de bussen in Apeldoorn en informatie over de bussen rondom Apeldoorn kunt u vinden op de website van RRReis. Er zijn nog twee andere mogelijkheden om met de bus te reizen. Dat zijn PlusOV en de buurtbus.

PlusOV

Als uw bushalte na een wijziging een te grote afstand is komen te liggen, kunt u toch nog met de bus reizen. Dat kan via PlusOV. Ook als u geen medische indicatie heeft, kunt u van PlusOV gebruikmaken.

Uw Reactie
Uw Reactie