Betalen van hulp

Alle producten onder Betalen van hulp

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U zoekt zelf naar een geschikte hulpverlener of naar een passend hulpmiddel. Ook maakt u zelf afspraken met deze hulpverlener(s) of leverancier.

Zorg in natura

Als u een indicatie heeft van de gemeente kunt u soms kiezen voor zorg in natura (ZIN). U hoeft dan zelf geen administratie bij te houden. Wij regelen de ondersteuning of het hulpmiddel en de betaling ervan rechtstreeks met de aanbieder.

Eigen bijdrage voor Wmo

Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Subsidieregeling meerkosten door coronamaatregelen Jeugd en Wmo

Maakt uw zorg- of welzijnsorganisatie door corona meerkosten in 2022 om aan de eisen van het RIVM of kabinetsmaatregelen te voldoen? Dan kunt u daar een vergoeding voor aanvragen.

Subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Op deze pagina vindt u informatie over de subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd.

Uw Reactie
Uw Reactie