Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn aardgasvrij: denkt u mee?

19-01-2021

Er komt een grote verandering op ons af. Langzaam maar zeker willen we stoppen met het gebruiken van aardgas en nadenken over alternatieven. Alle gemeentes in Nederland gaan de komende jaren aan de slag om in 2050 van het aardgas af zijn.

Mijn Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is bezig om hiervoor een warmtevisie op te stellen. In dit document leggen we vast wanneer welk deel van de gemeente van het aardgas af gaat en wat duurzame alternatieven zijn. Dit heeft grote effecten op iedereen die woont en werkt in Apeldoorn. Hoe ga je dan koken en hoe voorzie je huizen van verwarming en warm water?

Denkt u mee?

Het maken van deze visie doen we niet alleen. We doen dat samen met partners en organisaties. Ook uw mening hierin is belangrijk. Denkt u mee? Dat kan op twee manieren, via een vragenlijst en de Tafel van 15.

Vragenlijst

We horen graag wat u hierin belangrijk vindt. Wat betekent deze opgave voor u? Heeft u al energiebesparende of isolerende maatregelen genomen? Wat kunt u zelf doen en wat verwacht u van de gemeente? We horen het graag!  Meedoen? Vul de vragenlijst in via www.apeldoorn.nl/vragenlijstaardgasvrij.