Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn benoemt nieuwe directie per 15 september

16-07-2020

Per 15 september 2020 bestaat de directie van gemeente Apeldoorn naast gemeentesecretaris Theo Berben uit vier nieuwe themadirecteuren.

Mijn Apeldoorn
  • Frans Jorna, themadirecteur Interne en Externe Dienstverlening
  • Iris Leene, themadirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Symone de Bruin, themadirecteur Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
  • Giuseppe Raaphorst, themadirecteur Stedelijke Ontwikkeling (tijdelijke functie)

“Met een directieraad met vier vaste posities en één tijdelijke positie, is het mogelijk om de ambities van het college van burgemeester en wethouders waar te kunnen maken én invulling te kunnen geven aan de gewenste verandering in de organisatie”, zegt wethouder Personeel en Organisatie Jeroen Joon. “Ik heb het volste vertrouwen dat dit team, samen met de organisatie, in staat is om verder te bouwen aan de toekomst van onze mooie gemeente’, zegt hij. De benoeming van de nieuwe directie is onderdeel van een organisatieontwikkeling die de gemeente in 2019 heeft ingezet. Doel hiervan is het versterken van de concernsturing, een minder hiërarchische organisatie en meer grip krijgen op de gemeentelijke processen.

Ambitie voor de toekomst

Het college kijkt met ambitie naar de toekomst en ziet tegelijkertijd dat Apeldoorn, als hoofdstad van de Veluwe, de komende jaren voor flinke opgaven staat. Niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen, maar ook in de regio, waar zij samen met de andere gemeenten in de Cleantech regio op een schone, duurzame toekomst koerst. Zo groeit de woonopgave, waarbij de gemeente zich op dit moment richt op ca. 180.000 inwoners. Ook wil de gemeente verdere invulling geven aan Apeldoorn als de stad waar veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid. En brengt de Omgevingsvisie, die waarschijnlijk in 2021 klaar is, in de uitwerking de nodige uitdagingen met zich mee. Dit alles heeft effect op de ruimtelijke en de sociale leefomgeving. Binnen de opdracht van de directie om wendbaar te zijn, in control te komen en te blijven en de uitvoeringskracht te vergroten, is het risico dat de ambitie op de stedelijke ontwikkeling onderbelicht raakt. De huidige coronacrisis en de mogelijke gevolgen daarvan vergroten dit risico. Tijdens de selectiegesprekken bleek één kandidaat, Giuseppe Raaphorst, te beschikken over aanwijsbare ervaring, visie en netwerk op landelijk en regionaal niveau om de stedelijke ontwikkeling naar de toekomst toe vorm te geven. Wethouder Joon: “Met de benoeming van Raaphorst, voor de duur van maximaal vijf jaar, is er ruimte voor de directie om zich zowel te richten op de doelen die zijn verwoord in het organisatierapport als op de opgaven van de stad en dorpen. Een win-win situatie!”

Gevarieerde mix

Gemeentesecretaris Theo Berben is blij met de variatie aan personen in de nieuwe directie. “We hebben nadrukkelijk gekeken naar een diversiteit aan kennis, competenties en expertise. Ook ben ik blij met de mix van mensen van binnen én buiten de organisatie. Daarmee behouden we een stuk continuïteit voor de organisatie én brengen we nieuw en fris elan in de concernsturing.” 

Symone de Bruin en Iris Leene zijn bekenden in de organisatie. Symone de Bruin werkt sinds 2009 bij gemeente Apeldoorn, onder andere als eenheidsmanager Ruimtelijke Ordening en sinds maart 2019 als concerndirecteur. Mevrouw De Bruin studeerde Opbouwwerk aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Iris Leene kwam in 2018 naar Apeldoorn als eenheidsmanager Activering en Inkomen. Daarvoor werkte zij bij gemeente Arnhem als sectorhoofd Maatschappelijke Ondersteuning en later als clusterdirecteur. Mevrouw Leene studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente, waar zij later ook promoveerde.

Frans Jorna en Giuseppe Raaphorst zijn de ‘nieuwelingen’ in de gemeentelijke organisatie. Frans Jorna is nu nog concerndirecteur Digitale Stad bij de gemeente Almere. Daarnaast is hij voorzitter van de NEN adviesgroep Smart Cities in Delft. Hiervoor werkte hij als Themadirecteur Slimme Stad bij de gemeente Utrecht. De heer Jorna studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, waar hij ook promoveerde.
Giuseppe Raaphorst werkte jaren als directeur bij de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Hij is nu nog werkzaam als strategisch directeur in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en als strategisch adviseur Stedelijke Ontwikkeling voor het college en de ambtelijke top in Zoetermeer. De heer Raaphorst studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden.