Veelgestelde vragen

Lees hieronder de veelgestelde vragen.

Hiermee draagt u bij aan een natuurvriendelijke omgeving. Daarbij handelt u volgens de wet natuurbescherming en bespaart u kosten én tijd vergeleken met  de reguliere procedure via de Provincie Gelderland.

  • Geen ecologisch vooronderzoek
  • Geen langdurige ontheffing procedure
  • Gegarandeerd een ontheffing

Lift u niet mee met het SMP, dan moet  u volgens de wet een natuurtoets uit laten voeren om vast te stellen of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Bij aanwezigheid van beschermde soorten moet  er een ontheffing op de Wet natuurbescherming worden aangevraagd via de Provincie Gelderland. Als er geen beschermde soorten voorkomen hoeft u hier geen rekening mee te houden.

Binnen het SMP gaan we er standaard vanuit dat er beschermde soorten aanwezig zijn en vragen we u te werken volgens een vast ecologisch werkprotocol. Om deze reden is het niet nodig om aan te tonen of er wel of geen beschermde soorten aanwezig zijn.

Buiten het SMP om stelt u dit vast middels een natuurtoets (ecologisch vooronderzoek) waarbij er gedurende specifieke perioden wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde soorten, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Bij aanwezigheid van beschermde soorten moet u een ontheffing op de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Als er geen  beschermde soorten voorkomen hoeft u hier geen rekening mee te houden.

Zitten er beschermde diersoorten in uw gebouw dan mag u deze niet verstoren of doden. Dit is vastgelegd in  de Wet natuurbescherming. Bij bepaalde maatregelen (bijv. renovatie, verbouwing, isolatie) aan uw woning of gebouw moet u dan ook rekening houden met deze soorten. Doet u dat niet, dan bent u in overtreding.

Lift u mee met het SMP dan moet  u volgens een (door ons aangeleverd) ecologisch werkprotocol te werk gaan. U moet bijvoorbeeld per woning minimaal 1 nestkast voor huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen aan te brengen.

U kunt altijd vrijwillig kasten voor vogels en vleermuizen inbouwen of ophangen. Als u bij de verbouwing ook daadwerkelijk deze soorten tegenkomt bent u dat ook verplicht.

Als er bij u geen soorten voorkomen kunt u gewoon aan het werk. Maar dat moet u dan wel zeker weten. Vaak valt het juist nauwelijks op of weten we niet waar we moeten kijken. Vleermuizen kunnen in hele kleine spleten naar binnen en zitten verborgen in spouwen. Om het zeker te weten moet u advies vragen van een ecologisch bureau.

Als er kans bestaat dat u gebouw ruimte biedt aan soorten moet u dat onderzoeken. Als ze er zitten bent u verplicht om maatregelen te nemen.

Enerzijds hebben we een verduurzamingsopgave waarbij we zo veel mogelijk gebouwen beter moeten isoleren, spouwmuren moeten opvullen en zonnepanelen moeten plaatsen. Anderzijds verjagen we door deze werkzaamheden diersoorten die van onze gebouwen afhankelijk zijn. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. De gemeente Apeldoorn heeft daarom in 2019 het soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. Een overkoepelend plan om de diersoorten in de stad te beschermen.

Uw Reactie
Uw Reactie