Dit kunt u doen tegen: droogte
Fotograaf: Rob Voss
Dit kunt u doen tegen: droogte

Het regent minder vaak maar harder. Tussen deze hevige buien door kampen we dus steeds vaker met droogte.

Deze maatregelen kunt u nemen tegen droogte

De zomer van 2018 was extreem droog en ook de zomers die daarop volgden waren droger dan gemiddeld. Dat was duidelijk te zien aan de stadsparken waar het gras geel was en veel planten het niet hebben overleefd. Ook in de tuin kan droogte een probleem zijn.

In de afgelopen zomers nam de waterdruk af door de enorme vraag om schoon drinkwater. Drinkwaterbedrijf Vitens riep dan ook iedereen op om spaarzaam om te gaan met drinkwater. Door een aantal maatregelen te nemen voorkomt u droogte in uw tuin waardoor uw waterverbruik in droge periodes afneemt en uw planten niks te kort komen.

Berg water in een wadi of regenwatervijver

Een wadi is een greppel of sloot waarin regenwater langzaam de grond in kan zakken. Er is een beplante bovenlaag met een (water)doorlaatbare bodem. Deze bodem kan bestaan uit grind, lavasteen of gebakken kleikorrels, waar het regenwater langzaam langs kan wegstromen. Hierdoor verdroogt te bodem minder dan wanneer u het water af zou voeren via het riool. Een wadi is beloopbaar en kan bijvoorbeeld als natuurgebied, speelterrein of park worden gebruikt. U kunt ook een wadi in uw eigen tuin onder bijvoorbeeld een trampoline aanleggen! Ook in een regenwatervijver kan veel regenwater worden opgevangen. Daarnaast is een regenwatervijver een leefgebied voor allerlei insecten, vogels en amfibieën.

Vergroen

Planten houden regenwater vast in hun wortels en bladeren. Ook een gezonde, rijke bodem met een beplante laag of dikke mulchlaag houdt veel water vast. Door te variëren in hogere beplanting met diepe wortels en bodembedekkers die de aarde beschermen zorgt u er dus voor dat uw tuin minder vatbaar wordt voor droogte.

Vang regenwater op

Om drinkwaterbedrijf Vitens te ontzien in tijden van droogte kunt u uw eigen regenwater opvangen in bijvoorbeeld een regenwatersysteem. Het aanleggen van zo’n systeem kan wel tot 100.000 liter aan drinkwater per jaar schelen! Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een regenton aansluiten (zorg dat deze leeg is als het vriest) of een regenwaterschutting neerzetten.

Gemeente Apeldoorn wil haar inwoners stimuleren om de regenpijp bij de woning af te koppelen van het riool en stelt een subsidie beschikbaar.

Uw Reactie
Uw Reactie