Regenwatervijver

Regenwatervijvers vangen tijdelijk regenwater op en voeren het langzaam af. Door een regenwatervijver in je tuin of buurt aan te leggen voorkom je wateroverlast. Op deze pagina lees je over het aanleggen van een regenwatervijver en wie je hiermee kan helpen. Ook stedelijke waterbuffervijvers komen aan bod.

Vijver in de tuin

Afhankelijk van de gewenste functie van de vijver en het bodemtype zijn er verschillende ontwerpen mogelijk. Natuurlijke vijvers kunnen grotere peilverschillen opvangen. Bij een diepte van 1,5 meter blijft opwarming van het water beperkt waardoor de waterkwaliteit goed blijft. Indien gewenst is dit ook diep genoeg voor vissen om te overleven omdat het onderste deel van de vijver in de winter niet snel bevriest. Door de oevers van de vijver zo flauw mogelijk te maken is het voor dieren (zoals kikkers) makkelijker uit de vijver te kruipen. Daarnaast is het veiliger voor kinderen. Ook kunnen er zo meer verschillende plantensoorten in en rondom de vijver groeien. Niet alle vijverplanten doen het goed in regenwater. Het kan daarom een goed idee zijn om eerst te kijken welke planten van nature in en rondom de vijver gaan groeien. Zo ontstaat er een natuurlijk evenwicht. Op huisjeboompjebeter.nl staan foto’s van regenwatervijvers ter inspiratie.

Uw Reactie
Uw Reactie