Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn maakt vaart met zonne-energie

11-03-2020

De totale in Apeldoorn opgewekte zonnestroom van zonnedaken en zonneparken benadert inmiddels circa 43 Mega Watt Piek. Genoeg om circa 11000 huishoudens 1 jaar lang van stroom te voorzien.

Mijn Apeldoorn

Zowel zonnedaken als zonneparken dragen hieraan bij. Beide zijn nodig om op termijn energieneutraal te worden en op beide terreinen gebeurt momenteel veel.

Zonnedak award

In 2019 kwamen er naar schatting 26.000 zonnepanelen op Apeldoornse daken bij. Vooral bedrijfsdaken zijn met hun grote oppervlakten vaak zeer geschikt voor zonnepanelen. De Taskforce Zonne-energie van de gemeente kan bedrijven gratis adviseren over de mogelijkheden.
Om de ontwikkeling van grootschalige zonnedaken nog meer te stimuleren organiseert de Taskforce Zonne-energie samen met energie-coöperatie deA jaarlijks de Zonnedak-Award. Op 11 maart reikte wethouder Maarten van Vierssen de Zonnedak Award 2019 uit aan het bedrijf Gedizo in Uddel, dat met het plaatsen van ruim 600 panelen in 2019 fors investeerde in zonne-energie. 

Zonnedak in Uddel

De jury is onder de indruk van de motivatie om het hele bedrijf te verduurzamen en de vanzelfsprekendheid dat er panelen op het dak geplaatst worden. “Gedizo laat zien dat niet alleen op de bekende industrieterreinen in Apeldoorn, maar ook in de dorpen ondernemers volop stappen zetten om hun bedrijf te verduurzamen. De eigenaren dragen dit ook uit en zijn hiermee een inspiratie voor andere bedrijven.” aldus de jury.  Gedizo gaat het aantal zonnepanelen nog verder uitbreiden, nu de subsidie voor nog eens ruim 600 panelen is toegekend. Informatie over de winnaar en de andere genomineerde bedrijven Hetraco en Globen is terug te vinden op de website van energiecoöperatie  deA

Ontwikkeling zoneparken

Niet alleen zonnedaken, ook zonneparken nemen in aantal toe. De bouw van de vier pilot zonneparken, waarvan het proces in 2017 startte, gaat dit jaar van start. Het gaat om de zonneparken Beemte Broekland, IJsseldijk, Wenumseveld en Brinkenweg. Het gemeentelijke zonnepark Kieveen wordt later opgepakt. Daarnaast hebben verschillende initiatiefnemers recent een nieuw zonnepark-initiatief bij de gemeente aangemeld.

Wethouder Maarten van Vierssen: “Met ons nieuwe zonneparken-beleid geven we kaders mee en sturen we actief op een evenwichtige ontwikkeling van zonneparken in onze gemeente. Belangrijk is dat de initiatiefnemer en omgeving er samen uit komen. Als gemeente zien we toe op dit proces en toetsen of dat goed is gedaan. De ontwikkelaar moet omwonenden bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om mee te praten en om financieel mee te profiteren, als mensen dat willen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de vergunning voor een zonnepark.“

Inloopbijeenkomsten nieuwe zonnepark initiatieven

In maart en april zijn er inloopbijeenkomsten over de nieuwe zonnepark-initiatieven in Apeldoorn, waarbij iedereen welkom is. Direct omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
De ontwikkelaars van deze plannen organiseren zelf deze avonden.  Ambtenaren van de gemeente zijn bij meerdere bijeenkomsten als toehoorder aanwezig en om vragen te beantwoorden over de rol van de gemeente.

Sommige initiatiefnemers kiezen ervoor om in deze fase alleen keukentafelgesprekken te voeren
Een actueel overzicht van de locaties en data van de bijeenkomsten is te vinden op www.apeldoorn.nl/zonneparken

Meer weten?

Meer informatie over zonneparken en het beleid van de gemeente vindt u op www.apeldoorn.nl/zonneparken
Geïnteresseerd in zon op uw bedrijfsdak? Kijk op ovij.nl/zon of neem contact op met de Taskforce Zonne-energie via zon@ovij.nl
Particuliere woningeigenaren en VvE’s kunnen terecht bij Energiek Apeldoorn, het gemeentelijke energieloket voor particulieren.