Wat zoekt u:

Begraven of cremeren

Wilt u aanspraak maken op de uitgifte van een graf of asbestemming op een gemeentelijke begraafplaats? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen. (Meestal doet een begrafenisondernemer dat.)

 • Het verzoek om grafrechten over te schrijven naar een andere rechthebbende kunt u online doen.

  Het overschrijven kost geld.  

 • Een aanvraag voor de uitgifte van een graf of voor asbestemming kunt u online doen.

  De uitgifte kost geld.      

 • Een kennisgeving van begraven of asbezorging kunt u online doen.

 • De gemeente toetst alle aanvragen aan de beheersverordening begraafplaatsen 2006.

  Kostenoverzicht (pdf, 106 kB)

 • Wat gebeurt er met de as?

  De as blijft minimaal 1 maand bewaard in het crematorium. Dat zegt de wet. Daarna mag u de as in de asbus meenemen. Wat u met de as doet (dat heet asbestemming) kan bijvoorbeeld zijn:

  • U bewaart de as thuis in een asbus.
  • U zet de asbus voor maximaal 5 jaar bij in een algemene nis in het columbarium van het crematorium.
  • U verstrooit de as in zee of in / op een eigen graf, kinder- of algemeen graf (dat is een terrein dat daarvoor bedoeld is)
  • U verstrooit de as op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek op een terrein dat daarvoor niet bedoeld is. De eigenaar van het terrein moet dan wel toestemming geven. Zorg ervoor dat u bewijs heeft van toestemming. 
  • U laat de asbus in een urn bijzetten in een columbarium of urnenmuur of –zuil
   (Binnen in het crematorium Heidehof staat het columbarium, deze is eigendom van het crematorium. Buiten op de begraafplaats Heidehof heeft de gemeente een urnenmuur en een urnenzuil.)
  • U laat de asbus bijzetten in een urnenkelder. Dit is een kleine grafkelder met plek voor 4 asbussen. 
  • U laat de urn bijzetten in of op een graf of bosurnengraf.

  Welke soorten graven zijn er?

  • Een algemeen graf is voor het begraven van lichamen, het plaatsen van asbussen en het verstrooien van de as. De gemeente heeft zoals dat heet ‘grafrecht’ op de algemene graven. 
  • Een kindergraf is voor overleden kinderen tot 6 jaar. 
  • De gemeente geeft het grafrecht op een particulier graf voor bepaalde tijd uit voor een periode van 20 jaar. 
  • Bij het grafrecht op een particulier graf voor onbepaalde tijd is voert de gemeente 100 jaar lang het onderhoud uit.

  Gedenkplaats, gedenkteken of -steen

  Voor nabestaanden van overledenen van wie de as is verstrooid of het lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap bestaat de mogelijkheid om een gedenkplaats in te richten met een gedenkteken of -steen. De uitgifte van de gedenkplaats is maximaal 20 jaar, verlengen kan per 10 jaar.
  De vergunning voor een gedenkplaats kost geld. Meer informatie

 • Hoe weet ik zeker dat mijn ingevulde online formulier bij jullie binnen is gekomen?
  U krijgt vanuit het online systeem een automatische ontvangstbevestiging. Dat betekent dat wij uw ingevulde formulier hebben ontvangen. Dat kunt u terugvinden op mijnapeldoorn.nl
  Hoe vraag ik een wachtwoord aan?
  Wilt u inloggen met EHerkenning? Kijk dan op www.eherkenning.nl
  Wilt u inloggen zonder EHerkenning dan kunt u online een inlog en wachtwoord aanvragen.
  Ik heb geen wachtwoord (meer)?
  Een nieuw wachtwoord kunt u aanvragen bij de helpdesk van de gemeente Apeldoorn via fbteam@apeldoorn.nl. Uw krijgt uw nieuwe wachtwoord per e-mail. We streven ernaar dat binnen 2 werkdagen te doen.
  Mijn organisatie is al geregistreerd, maar ik heb nog geen inlogcodes
  De beheerder binnen uw organisatie kan u toevoegen als contactpersoon in het digitale loket. U ontvangt dan eigen inlogcodes. Onduidelijk wie de beheerder is? Neem dan contact op met de gemeente via 14 055, of via het contactformulier.
  Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?
  U kunt contact opnemen met de gemeente via 14 055 of via het contactformulier.
  Ik kan het nieuwe formulier niet vinden op MijnApeldoorn.nl
  Vanuit MijnApeldoorn kunt u alleen formulieren openen die u al hebt ingevuld en verstuurd.  
  Het formulier werkt niet (goed)
  Als u gebruik maakt van de browser internet Explorer (IE) werkt het formulier zeker. Mogelijk maakt u gebruik van een andere browser? Download Internet Explorer en probeer het via die weg.

 • Bestemming van as

  Volgens de wet blijft de as minimaal 1 maand bewaard in het crematorium. Na deze maand mag u de as meenemen. Voor de bestemming bestaan vele mogelijkheden:

  • U zet de asbus voor 1 tot en met 5 jaar bij in een algemene nis in het columbarium van het crematorium
  • U verstrooit de as in zee. U kunt de as ook verstrooien in of op een eigen graf en in een kinder- of algemeen graf
  • U bewaart de asbus thuis
  • U verstrooit de as incidenteel op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein. De eigenaar van het terrein moet toestemming geven
  • U laat de asbus in een urn bijzetten in een columbarium (urnenmuur). Binnen in het crematorium Heidehof staat het columbarium, deze is eigendom van het crematorium. Buiten op de begraafplaats Heidehof heeft de gemeente een urnenmuur en een urnennis. 
  • U laat de asbus bijzetten in een urnenkelder. Dit is een door de gemeente aangebrachte kleine grafkelder waarin 4 asbussen een plek kunnen krijgen
  • U laat de urn bijzetten in of op een graf.

  Typen graven

  Er bestaan 4 graftypen:

  1. Een algemeen graf is bestemd voor het begraven, het plaatsen van asbussen en het verstrooien van de as in of op het graf. Het grafrecht berust bij de gemeente.
  2. Een particulier graf voor bepaalde tijd: geven we voor een periode van 20 jaar uit. In plaats van een begraving kunt u in of op het graf ook een asbus/urn bijzetten of as verstrooien.
  3. Een particulier graf voor onbepaalde tijd: het grafrecht is gekoppeld aan 100 jaar onderhoud. De gemeente voert het onderhoud uit.
  4. Een kindergraf is bestemd voor het begraven, het plaatsen van asbussen en het verstrooien van de as in of op het graf van overleden kinderen tot 6 jaar.

  Gedenkplaats of gedenkteken-/steen

  Voor nabestaanden van overledenen van wie de as is verstrooid of het lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap bestaat de mogelijkheid om een gedenksteen/-plaats in te richten. Uitgifte geschiedt voor de duur van 20 jaar. Verlengen kan per 10 jaar.