Beschermd Wonen

In een beschermde woonvorm wonen volwassenen (vanaf 18 jaar) met psychische en/of psychosociale problemen. De bewoners krijgen intensief begeleiding in de dagelijkse bezigheden. Bewoners wonen in een stabiele omgeving, met regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Zij blijven zoveel mogelijk zelfstandig en krijgen begeleiding naar meer zelfstandigheid. Op sommige locaties is 24 uur per dag begeleiding aanwezig, op andere locaties is er in de nacht geen begeleiding aanwezig.

Wilt u beschermd wonen voor uzelf of iemand die u kent?

Neem contact op met het Wmo-loket om uw hulpvraag te bespreken. U onderzoekt dan samen met de medewerker de mogelijkheden. Of iemand mag wonen in een beschermde woonvorm hangt af van de specifieke situatie van die persoon. Welke problemen heeft iemand? Hoe heeft iemand tot nu toe gewoond? Is ondersteuning in de thuissituatie een passende oplossing? Alleen als begeleiding in de thuissituatie onvoldoende is, geeft de gemeente een indicatie voor beschermd wonen.

Wat is er nog meer belangrijk om een indicatie beschermd wonen te krijgen?

De persoon om wie het gaat, heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft legaal in Nederland. Wij geven een indicatie voor de inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Voorst, Epe, Brummen of Heerde. Het kan ook zijn dat de persoon een aantoonbare, sterke binding heeft met deze regio. De gemeente Apeldoorn is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen in deze regio. Komt u uit een andere regio, meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier.

Wat gebeurt er als u een indicatie voor beschermd wonen krijgt?

We gaan op zoek naar een passende woonlocatie. Dat kan een kamer in een instelling zijn of een wooninitiatief. U mag zelf in gesprek gaan met een aanbieder. Maar wij kunnen dat ook voor u doen. Het kans zijn dat u op een wachtlijst komt als er geen plek beschikbaar is.

Betaalt u een eigen bijdrage voor beschermd wonen?

Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget. Meer informatie leest u op de pagina eigen bijdrage.

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden?

Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. U kunt zich hiervoor melden bij het dak- en thuislozenspreekuur.

Heeft u nu een indicatie voor beschermd wonen en loopt deze binnenkort af?

Laat het ons weten als u uw indicatie wilt verlengen. Vul hiervoor samen met uw begeleider het formulier meldingsformulier verlenging indicatie begeleiding in. Zodra wij het formulier ondertekend hebben ontvangen, maken we een afspraak met u om de verlenging te bespreken.

Wilt u meer weten?

Website van het CAK Aanbieders beschermd wonen Opstapregeling wonen

Ook interessant