Beschermingsbewind

Het lukt niet iedereen om zelf alle financiële zaken goed te regelen. Soms zijn mensen fysiek of psychisch niet in staat om goed voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving, een verstandelijke beperking of door problematische schulden en verkwisting. Voor die mensen kan beschermingsbewind helpen.

Wat is beschermingsbewind?

Bij beschermingsbewind regelt een bewindvoerder alle financiële zaken, dus ook het vermogen. Dit houdt niet alleen de financiën in, maar ook bezittingen als een auto en andere waardevolle spullen. Beschermingsbewind is bedoeld om te beschermen en om misbruik te voorkomen. De bewindvoerder zorgt dat de administratie op orde is, de rekeningen betaald worden en dat er geen (nieuwe) schulden ontstaan. Beschermingsbewind wordt geregeld via de kantonrechter.

Wat kunt u van de gemeente verwachten?

De gemeente helpt u het eerste half jaar met budgetbeheer. Dit geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven. Soms is dat al genoeg om de financiële zaken op orde te brengen. Soms is beschermingsbewind nog nodig. Uw contactpersoon van de gemeente bespreekt dit samen met u. Als het nodig is, vraagt de gemeente beschermingsbewind aan bij de kantonrechter. 

Hoe vraagt u een gesprek voor beschermingsbewind aan?

U kunt voor uzelf of voor iemand anders een gesprek aanvragen. Woont u in gemeente Apeldoorn? Ga dan naar het online contactformulier. U krijgt daarna een uitnodiging voor een gesprek. Woont u in gemeente Brummen, Epe of Voorst? Dan kunt u budgetbeheer of beschermingsbewind in uw eigen gemeente aanvragen. 

Wat gebeurt er als u onder beschermingsbewind valt?

De contactpersoon van de gemeente wordt uw bewindvoerder. Het kan zijn dat u bijzondere bijstand krijgt voor de kosten. Beschermingsbewind heeft geen vaste einddatum. Het bewind stopt als er sprake is van overlijden of onder curatele stelling. Wilt u zelf het beschermingsbewind stoppen of een andere bewindvoerder? Dan vraagt u dit aan bij de kantonrechter, die beslist hierover.

Beschermingsbewind op Rijksoverheid.nl Beschermingsbewind op Rechtspraak.nl