Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden. Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe dan meldt u dit vooraf.

Mijn Apeldoorn

Aanvragen

Voorwaarden

Aanvullende informatie

Zie ook