Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Planschade (bestemmings)

Het kan zijn dat u of uw bedrijf schade lijdt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. De waarde van uw huis daalt, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade. Een besluit kan een bestemmingsplan of een herziening daarvan aangaan of een ontheffing op grond van een bestemmingsplan of de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Mijn Apeldoorn

Online indienen

Indienen

Kosten

Voorwaarden

Aanvullende informatie

Dit product vraag je aan met DigiD