Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bodemonderzoek

Wanneer u wilt bouwen of een perceel wilt kopen kan het noodzakelijk zijn een bodemonderzoek uit te laten voeren. Met een bodemonderzoek laat u de kwaliteit van de bodem onderzoeken. U hebt (eventueel) een bodemonderzoek nodig als u een perceel wilt (ver)kopen, als u als bedrijf een milieuvergunning aanvraagt of melding indient en de bodemkwaliteit moet laten onderzoeken of als u een omgevingsvergunning of wijziging van een bestemmingsplan aanvraagt.

Mijn Apeldoorn

Indienen

Aanvullende informatie

Zie ook