Ga naar de homepage

Bomenbeheer Apeldoorn

Apeldoorn is een echte bomenstad met een groen karakter, en daar zijn we trots op! Het merendeel van de bomen bevindt zich op de Veluwe: in onze bossen, houtwallen en singels. Maar ook in onze stad en de dorpen staan volop bomen. Langs onze straten en lanen, en in onze stadsparken en beekzones tref je veel verschillende boomsoorten aan.

Mijn Apeldoorn

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van maar liefst 85.000 bomen in dit openbaar groen. Dit betekent dat we bomen onderhouden en regelmatig inspecteren. Als een boom ziek is of een onveilige situatie veroorzaakt, ondernemen we actie door te snoeien of te kappen. We planten ieder jaar nieuwe bomen aan om het bomenbestand goed op peil te houden. 

Schouwen en beheren

Door middel van een schouw bepalen we of de groeiomstandigheden van de boom goed genoeg zijn. We kijken dan of de boom gezond is en genoeg ruimte heeft om te groeien. Het kan zijn dat we een boom moeten snoeien of dat de groeiplaats extra bemesting of beluchting nodig heeft. In sommige gevallen is kap onvermijdelijk, daarbij herplanten we waar mogelijk.

Vervanging van bomen

Om het bomenbestand gezond en op peil te houden, is het nodig om jaarlijks een aantal bomen te vervangen en nieuw aan te planten. Redenen hiervoor kunnen zijn: ouderdom, ziekte en slechte groeiomstandigheden. We kijken bij het planten van nieuwe bomen natuurlijk goed naar een verbetering van de groeiomstandigheden, zodat de juiste boom op de juiste plaats staat. Onder de grond heeft een boom evenveel ruimte nodig als boven de grond. Dat betekent dat we soms minder bomen terug planten, maar die bomen krijgen dan wel een goede, ruimere groeiplaats mee, waardoor ze het beter doen en echt volwassen kunnen worden.

Boombunkers

In stedelijke omgeving is de ruimte onder de grond beperkt, o.a. door riolering, kabels en leidingen. Dan creëren we ruimte door de boom in een zogenaamde ondergrondse ‘boombunker’ te planten. Een soort grote bloempot onder de grond . Zo hebben boom en omgeving geen last van elkaar. Op die manier behoudt Apeldoorn haar groene karakter.

Apeldoorn Bomenstad 2018-2019

In 2018 is Apeldoorn verkozen tot Bomenstad van Europa. Naast de groene uitstraling van de stad waren ook onze  innovatieve, ondergrondse boomconstructies reden om Apeldoorn als winnaar aan te wijzen. Door dit soort innovatieve oplossingen waarborgen we  het groen in de stad  Al in de jaren negentig experimenteerde de gemeente Apeldoorn als één van de eersten met ondergrondse boomconstructies. Inmiddels telt onze gemeente ruim 350 van deze boombunkers.

We markeren bomen die we gaan kappen met een rood kruis. Op onderstaand kaartje staan de plekken aangegeven waar we bomen gaan kappen. Rode punten geven weer welke bomen er gekapt worden en blauw betekent dat hier inmiddels al bomen herplant zijn. 


   • BoombunkerBekijk een grotere versie