Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bomenbeheer ApeldoornApeldoorn is een echte bomenstad met een groen karakter, en daar zijn we trots op! Het merendeel van de bomen bevindt zich op de Veluwe: in onze bossen, houtwallen en singels. Maar ook in onze stad en de dorpen staan volop bomen. Langs onze straten en lanen, en in onze stadsparken en beekzones tref je veel verschillende boomsoorten aan.

Mijn Apeldoorn

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van maar liefst 85.000 bomen in dit openbaar groen. Dit betekent dat we bomen onderhouden en regelmatig inspecteren. Als een boom ziek is of een onveilige situatie veroorzaakt, ondernemen we actie door te snoeien of te kappen. We planten ieder jaar nieuwe bomen aan om het bomenbestand goed op peil te houden. 

Een vitaal bomenbestand

We hanteren de volgende principes om te zorgen voor een vitaal bomenbestand.

Kwaliteit

We streven in Apeldoorn naar gezonde bomen die tot volle wasdom kunnen groeien. Dat betekent dat er geschikte groeiruimte moet zijn, zowel boven de grond als ondergronds. Bomen gaan daardoor lang mee, zijn vitaler en zien er beter uit: een volle kroon en wortels die voldoende ruimte hebben, zonder teveel overlast te veroorzaken.

Diversiteit

We kiezen voor verschillende boomsoorten en werken naar een bomenbestand met jonge en oude bomen. Zo ontstaat er een vitale balans die minder vatbaar is voor ziekten en plagen. En wanneer er bomen uitvallen vanwege hun leeftijd, vangt de volgende generatie het beeld op. Zoals het in de natuur ook gaat.

Groenstructuur

Onze groenstructuur heeft prioriteit. Dit is het groene frame van stad en buitengebied waar we investeren in bomen en de bestaande bomen beschermd zijn. Deze lanen, parken en groenzones maken deel uit van onze cultuurhistorie. Ze zijn beeldbepalend en vaak belangrijk voor dieren zoals vogels en vleermuizen.

Schouw en kap

Door middel van een periodieke schouw bepalen we of de groeiomstandigheden van de boom goed genoeg zijn. We kijken dan of de boom gezond is en genoeg ruimte heeft om te groeien. Het kan zijn dat we een boom moeten snoeien of dat de groeiplaats extra bemesting of beluchting nodig heeft. In sommige gevallen is kap onvermijdelijk. We markeren bomen die we gaan kappen met een rood kruis en we vragen een kapvergunning aan als dat nodig is.

Vervangen van bomen

Om het bomenbestand gezond en op peil te houden, is het nodig om jaarlijks een aantal bomen te vervangen en nieuw aan te planten. Redenen hiervoor kunnen zijn: ouderdom, ziekte en slechte groeiomstandigheden. We herplanten zoveel mogelijk op dezelfde plek. Soms herplanten we ergens anders als dat een betere toekomstverwachting voor de boom en zijn omgeving oplevert.
De komende twintig jaar gaan we veertig beeldbepalende boomstructuren vervangen. In 2019 vervangen we bomen in onder meer de Parkenbuurt en maken we een plan voor de komende jaren. Door te investeren in de groeiplaats -verruimen en/of de grond verbeteren- verlengen we de levensduur van bestaande bomen.

Nieuwe bomen

We kijken bij het planten van nieuwe bomen natuurlijk goed naar een verbetering van de groeiomstandigheden, zodat de juiste boom op de juiste plaats staat. Onder de grond heeft een boom evenveel ruimte nodig als boven de grond. Dat betekent dat we soms minder bomen terugplanten. Deze bomen krijgen dan wel een goede, ruimere groeiplaats mee. Daardoor doen ze het beter en kunnen ze echt volwassen worden. Behalve individuele bomen in lanen en parken, planten we ook bos aan. In het gebied ten zuiden van de A1 komt een groot broekbos dat het Beekbergerwoud met de Maten verbindt. Ook in de buurten planten we bomen aan: een mooi voorbeeld is een Tiny Forest.

Boombunkers

In stedelijke omgeving is de ruimte onder de grond beperkt, door bijvoorbeeld riolering, kabels en leidingen. Dan creëren we ruimte door de boom in een zogenaamde ondergrondse ‘boombunker’ te planten. Een soort grote bloempot onder de grond. Zo hebben boom en omgeving geen last van elkaar. Op die manier behoudt Apeldoorn haar groene karakter. Inmiddels telt onze gemeente ruim 350 van deze boombunkers.

Voeding en bemesting

Bomen hebben voeding nodig. Die voeding bestaat uit zonlicht en CO2 uit de lucht, aangevuld met zuurstof, water, mineralen en voedingsstoffen uit de bodem. Om deze voedselkringloop in stand te houden, is het in sommige gevallen nodig om bomen extra voeding te geven, bijvoorbeeld kalk of bomenmest. Ook het laten liggen van gevallen bladeren zorgt ervoor dat de boom, na de bladvertering, de voedingsstoffen weer op kan nemen.

Apeldoorn Bomenstad 2018-2019

In 2018 is Apeldoorn verkozen tot Bomenstad van Europa. Naast de groene uitstraling van de stad waren ook onze  innovatieve, ondergrondse boomconstructies reden om Apeldoorn als winnaar aan te wijzen. Door dit soort innovatieve oplossingen waarborgen we  het groen in de stad  Al in de jaren negentig experimenteerde de gemeente Apeldoorn als één van de eersten met ondergrondse boomconstructies. Inmiddels telt onze gemeente ruim 350 van deze boombunkers.

We markeren bomen die we gaan kappen met een rood kruis. Op onderstaand kaartje staan de plekken aangegeven waar we bomen gaan kappen. Rode punten geven weer welke bomen er gekapt worden en blauw betekent dat hier inmiddels al bomen herplant zijn. 


   • BoombunkerBekijk een grotere versie