Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester Ton Heerts

Burgemeester Ton Heerts is sinds 18 december 2019 burgemeester van Apeldoorn.

Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente Apeldoorn gevraagd en ongevraagd adviseert op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp.