Ga naar de homepage

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester John Berends

John Berends is sinds 24 mei 2012 burgemeester van Apeldoorn.

Adviesraden

Het college van burgemeester en wethouders laat zich op het gebied van werk, inkomen en zorg en welzijn, gevraagd en ongevraagd adviseren door twee adviesraden.