Wethouder Anja Prins

Anja Prins is wethouder in Apeldoorn. Bekijk haar werkervaring, portefeuille en nevenfuncties.

Wethouder Anja Prins

Anja Prins is wethouder sinds 2018 (gemeente Losser). In het huidige college is zij 6e locoburgemeester.

Persoonlijk

 • Getrouwd, één kind
 • Woont in Apeldoorn
 • Partij: VVD Apeldoorn
 • Werkervaring: trainer Haya van Someren, dagvoorzitter en veranderingsmanagement Prinscounsseling, directeur RAET industrie, directeur RAET Decentrale Overheid, eigen bedrijf.
 • Politieke ervaring: wethouder in Losser, Provinciaal Statenlid Gelderland, formateur Brummen en Rheden, bestuurslid Waterschap de Veluwe, raadslid VVD Apeldoorn.
Anja Prins
Anja Prins Fotograaf: Peter Lous

Thema

 • Gezondheid, Inburgering en Zorg

Onderwerpen

 • WMO
 • Gezonde Stad en dorpen (inclusief gezonde leefstijl en preventie)
 • Zorglandschap (inclusief GGD en zorgregio)
 • Inwonerparticipatie
 • Communicatie
 • Evenementen
 • Vrijwilligers
 • Inburgering

Stadsdeel

Noordwest

Nevenfuncties

 • Lid van Topvrouwen.nl
 • Lid commissie zorg, jeugd en onderwijs van de VNG

Vervanging

Wethouder Prins wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Biharie of wethouder Van den Berge.

Uw Reactie
Uw Reactie