Concept Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs

De gemeente heeft het concept Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs opgesteld. Van 28 juni tot 9 augustus was de inspraakperiode. Dat betekent dat inwoners en organisaties de gemeente konden laten weten wat ze ervan vinden. Nu de inspraakperiode voorbij is, stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om het actieplan vast te stellen. Daarna kunnen we met de acties aan de slag.

Ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen

Met dit actieplan zetten we stappen om kinderen, jongeren en gezinnen op tijd en preventief te ondersteunen. Hierdoor willen we voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren.

Er zijn 18 acties die we willen uitvoeren. Deze zijn gebaseerd op onderzoeken, ervaringen van ouders en jeugdigen, informatie vanuit netwerkbijeenkomsten jeugd en onderwijs en gesprekken met onze partners in de stad.

De acties sluiten aan bij de plaatsen waar kinderen en jongeren vaak zijn: thuis, in de opvang, op school en in de wijk. En er is aandacht voor:

  • de ondersteuning bij de opvoeding;
  • het effect van complexe scheidingen op kinderen;
  • de ontwikkeling van jonge kinderen;
  • het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg en
  • de begeleiding van gezinnen die hulp krijgen op verschillende levensgebieden, zoals opvoeden, financiën, werk en opleiding.

Actieplan lezen

U kunt het actieplan lezen.

Concept Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs (pdf, 1,40 MB)

Uw Reactie
Uw Reactie