Zo werkt de bezwarencomissie

Als u een bezwaar hebt ingediend tegen een beslissing van de gemeente, dan nodigt de gemeente u in eerste instantie uit voor een gesprek om samen tot een oplossing te komen. Wanneer dit niets oplevert, behandelt de bezwarencommisie uw bezwaar.

Als uw bezwaar behandeld wordt, kunt u tijdens een hoorzitting uw bezwaar mondeling toelichten. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Na de hoorzitting geeft de commissie een advies aan de gemeente.

De gemeente neemt vervolgens een nieuwe beslissing en laat u schriftelijk weten wat het besluit is. In dit besluit leest u ook het advies van de commissie.

De bezwarencommissie is onafhankelijk en bestaat uit externe deskundigen. De comissie vergadert elke twee weken.

Komende vergaderingen

Dit zijn de komende vergaderingen voor de bezwarencommissie. Klik op de link om de agenda van de vergadering te zien.

Uw Reactie
Uw Reactie