Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 6

De bijdrage aan strategische- en topthema's

De uiteindelijke ambitie van Smart City Apeldoorn is de kwaliteit van leven in Apeldoorn te verhogen, in de brede zin van het woord. Kort samengevat is dat ook de hogere ambitie van de strategische- en topthema’s tezamen. Dit zijn bij elkaar de stedelijke- en maatschappelijke opgaven van Apeldoorn.

Smart City Apeldoorn levert innovatieve bijdragen aan deze stedelijke- en maatschappelijke opgaven van Apeldoorn. Dat zal voornamelijk in de vorm van kennis en ideeën zijn. Zowel het interne als externe kennisnetwerk zal hiervoor worden gebruikt. De uitvoering en implementatie ervan vinden plaats binnen de bestaande programma’s en projecten.. We doen dit nadrukkelijk niet alleen, maar betrekken partners uit de stad en van daarbuiten. We staan open voor het experiment en dagen ons en anderen uit om hier gebruik van te maken. We zien hierbij kansen voor Apeldoorn op met name de thema’s circulariteit, mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast leveren we waar dat kan een bijdrage aan de opgaven uit het Klimaatakkoord en de Omgevingswet.

Daarnaast zal vanuit Smart City Apeldoorn worden getracht zoveel mogelijk cofinanciering binnen te halen om de innovaties in de Apeldoornse praktijk toe te kunnen passen.


Uw Reactie
Uw Reactie