Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 9

De samenwerking met onze partners

Smart City Apeldoorn kenmerkt zich door samenwerken. En dat met meerdere partners: inwoners, bedrijven, onderwijs- en (kennis)instellingen en overheden. We stellen ons daarbij in eerste instantie op als gelijkwaardig samenwerkingspartner, maar we zijn ons wel bewust van onze positie en verantwoordelijkheden als gemeentelijke overheid.

Van belang bij samenwerken is, dat de samenwerkingspartners ook de meerwaarde ervan inzien. Dat geldt in eerste instantie voor onze inwoners.

Draagvlak voor Smart City activiteiten van hen is noodzakelijk. Men moet het gevoel hebben er iets aan te hebben, maar er ook aan willen bijdragen. Vanuit Smart City Apeldoorn dragen we zo bij aan burgerparticipatie. De wijze waarop we inwoners betrekken bij activiteiten zal per activiteit verschillen, afhankelijk van de aard en omvang.

In Apeldoorn zien we binnen veel van onze economische sectoren dat bedrijven actief zijn op thema’s die raken aan de ambities en doelstellingen van Smart City. Variërend van zorg op afstand, simulatie tot de ontwikkeling van sensor registers. Bedrijven vinden het belangrijk om met de overheid samen te werken, waarbij we streven naar wederkerigheid.

Voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn Smart City activiteiten interessant. Het innovatieve karakter ervan is ideaal voor studenten en onderzoekers om ervan te leren. Daarbij is het goed om een test, demo en meetomgeving te hebben of te kunnen werken met echte data.

De samenwerking met andere overheden bestaat voornamelijk uit kennisdeling en samen ervoor zorgen dat innovatieve projecten kunnen worden opgeschaald. Dan kunnen deze van nut zijn voor een groter deel van de samenleving. We gaan ervoor zorgen, dat Smart City Apeldoorn van toegevoegde waarde is voor onze samenwerkingspartners. Dat doen we door ze te faciliteren, waarbij we de balans tussen de belangen van de verschillende partijen bewaken.

We bouwen op deze manier als het ware een soort zenuwstelsel, verbindingen tussen mensen en ook tussen organisaties. En daarbij stellen we de ambitie, dat Smart City Apeldoorn de kwaliteit van leven in de gemeente Apeldoorn verbetert centraal.


Uw Reactie
Uw Reactie