Ga naar de homepage

Project DovenetelDe gemeente Apeldoorn en woningcorporatie de Woonmensen zijn samen bezig met een project aan de Dovenetel in Apeldoorn. Het project draait om de sloop van 43 verouderde, kleine ‘piramide’ woningen en nieuwbouw van in totaal 52 sociale huurwoningen.

Mijn Apeldoorn

De gemeente grijpt dit project aan om de openbare ruimte in de buurt een grondige opknapbeurt te geven. Dat doen we uiteraard in nauw overleg met de bewoners van de Dovenetel. Op deze pagina houden we u op de hoogte van dit project.

Meer informatie over de nieuwbouw van de Woonmensen is te bekijken op www.woonmensen.nl/dovenetel

Achtergrond

Een belangrijke taak van de gemeente en de woningbouwcorporaties in Apeldoorn is zorgen voor voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen. Want de vraag hiernaar is groot. Over de hoeveelheid en waar deze precies moeten komen, maken gemeente en woningbouwcorporaties om de paar jaar afspraken met elkaar.

De piramidewoningen aan de Dovenetel, ook sociale huurwoningen, zijn bijna 50 jaar oud. Zowel de woningen als de woonvorm (type) voldoen niet meer aan de eisen die we tegenwoordig aan woningen stellen. Al langere tijd zijn er daarom plannen om de woningen te slopen en nieuwbouw te realiseren. Eind 2017 is een projectgroep gestart met het uitwerken van de plannen. De Woonmensen nam een architect in de arm en vanuit de gemeente zijn ook diverse mensen betrokken bij het project, zoals een stedenbouwkundige, een verkeersdeskundige en een ontwerper openbare ruimte. 

Samen maken we de buurt!

Aangezien dit project een mooie kans biedt om ook de openbare ruimte aan de Dovenetel een opknapbeurt te geven, is de gemeente al in gesprek met de buurt hierover. Want samen maken we de buurt! Er zijn twee drukbezochte bewonersbijeenkomsten georganiseerd en tot nu toe hebben ongeveer 40 mensen aangegeven actief mee te willen denken. De gemeente is blij met deze betrokkenheid. 

We gaan de komende maanden met de buurt verder in gesprek over diverse onderwerpen. Zoals de verkeersituatie, het groen, het creëren van een speelplek en eventueel ook ontmoetingsplek, het afkoppelen van regenwater, klimaatadaptatie, etc.

Parkeren

Bij nieuwbouw hanteert de gemeente een parkeernorm van 1,5 parkeerplek per woning. Dit betekent dat de gemeente in totaal 78 parkeerplekken maakt voor de nieuwe woningen.

Groen

Bij de plannen die gemaakt zijn, is zoveel mogelijk rekening gehouden met het groene karakter van de wijk. Helaas moet een aantal bomen plaatsmaken voor de nieuwbouw. Waar mogelijk plant de gemeente nieuwe bomen in de wijk terug en ook in algemene zin kijkt de gemeente samen met de buurt naar mogelijkheden voor nieuw groen.

Zodra er meer duidelijkheid is over de herinrichting van de openbare ruimte leest u dat op deze plek.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u het contactformulier invullen of bellen met Marjolein Remmers, projectleider van de gemeente, via 14 055.

logo 'samen maken we de buurt'  • Huidige situatie DovenetelBekijk een grotere versie
  • Schets van de nieuwe situatie (nieuwe woningen in licht- en donkerblauw)Bekijk een grotere versie