Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Uniek asfaltonderzoek zorgt voor minder groot wegonderhoud

04-10-2018

Herstel en vervanging van asfalt kost de gemeente Apeldoorn veel geld. Om dit budget nog beter in te zetten, heeft het Ingenieursbureau (IB) van de gemeente Apeldoorn aan een unieke test meegedaan. “We lopen hiermee voorop in Nederland”, aldus wethouder Wim Willems. “De eerste resultaten zijn al veelbelovend. Drie wegen die op de onderhoudslijst stonden voor groot onderhoud zijn getest. Nu blijkt dat bij twee wegen klein onderhoud al volstaat en dat bij een derde weg zelfs geen onderhoud nodig is.”

Mijn Apeldoorn

Robert Rouwenhorst, asfaltspecialist bij de gemeente Apeldoorn, is net als de wethouder erg tevreden. De gemeente blijft dit gerichte vooronderzoek gebruiken voor wegen die op de onderhoudslijst staan, maar er op het oog nog goed uitzien.

Groot onderhoud als het echt nodig is

Om een beter beeld te krijgen in hoe schades aan wegen zich ontwikkelen en voor een betere voorspelling van de restlevensduur heeft gemeente Apeldoorn deze proef uitgevoerd. Rouwenhorst:  “Het uiteindelijke doel is om te bepalen op welk moment we een weg grootschalig moeten aanpakken of dat levensduur verlengend onderhoud (LVO) mogelijk is.”
Bij grootschalig onderhoud worden bijvoorbeeld de bovenste lagen van de asfaltverharding vervangen en bij LVO wordt er een oppervlaktebehandeling uitgevoerd. Hierdoor wordt het budget voor wegonderhoud beter ingezet want wegen krijgen nu pas groot onderhoud als het echt nodig is.

Precies het juiste moment bepalen

Door het ouder worden van asfalt komt ‘rafeling’ voor: dit is het verlies van steenslag in de bovenste laag. Oorzaken zijn weersomstandigheden, zoals vorst en UV-straling. Daarnaast speelt het verkeer een rol, zoals de hoeveelheid en het gewicht van de voertuigen.
Maar wanneer is de rafeling zo erg, dat onderhoud of vervanging van de toplaag nodig is? Het doel van de test waaraan Apeldoorn heeft meegedaan is, om precies het juiste moment hiervoor te bepalen.
Tijdens het proefproject zijn drie verschillende toplagen van Apeldoornse wegen onderzocht op rafeling. Deze RSAT-test (Rotating Surface Abrasion Test) wordt samen met laboratoriumbedrijf TPA Nederland gehouden.

Apeldoorn loopt voorop

Rouwenhorst: “Ik kende deze proef wel, maar deze werd alleen voor het testen van nieuwe asfaltmengsels  ingezet. Voor het eerst mochten wij asfalt van bestaande, gemeentelijke wegen testen. Apeldoorn is hierin de eerste gemeente. We willen graag snappen hoe processen gaan en daarna op zoek gaan naar nieuwe methodes. Dit is hier een goed voorbeeld van.”
De RSAT is een test waarbij een wiel met een bepaald gewicht 24 uur over een plaat asfalt wordt gereden, waarbij het wiel schuin staat. Elke drie uur dat het wiel over de proefopstelling rijdt staat gelijk aan circa een jaar levensduur van het asfalt.

Kleinschalig of zelfs geen onderhoud nodig

De drie onderzochte wegvlakken in Apeldoorn zijn relatief oud maar hebben weinig scheuren, spoorvorming of rafeling. Onderzocht zijn de Amersfoortseweg (dicht asfaltbeton, dat het meeste voorkomt), de Jachtlaan van de Naald tot de Soerenseweg (steenmastiek) en de Stadhoudersmolenweg (stil asfalt).
Na het uitgevoerde onderzoek blijkt dat voor de Jachtlaan en de Stadhoudersmolenweg alleen kleinschalig onderhoud nodig is. En op de Amersfoortseweg is nog helemaal geen onderhoud nodig.

   • Robert Rouwenhorst op de JachtlaanBekijk een grotere versie