Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Emigratie-aangifte (Vertrek naar het buitenland)

Als u emigreert of het komende jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, moet u zich op zijn vroegst 5 dagen voor vertrek tot de laatste dag van vertrek, laten uitschrijven bij uw gemeente. Het doorgeven van uw emigratie binnen de wettelijk bepaalde termijnen is verplicht. De gemeente is bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen bij het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen.

Mijn Apeldoorn

Online indienen Afspraak maken

Indienen

U kunt uw emigratie op verschillende manieren doorgeven:

Online

Dit kan alleen als er geen bewoners achterblijven op het adres.

Balie

Als er bewoners achterblijven op het adres moet u, en alle personen die naar het buitenland vertrekken (ook minderjarigen) altijd persoonlijk aan de balie uw verhuizing doorgeven.

Schriftelijk

Dit kan alleen als er geen bewoners achterblijven op het adres.

Het formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Apeldoorn
T.a.v. Publieksbalie
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Verwerking

Uw nieuwe adres nemen wij onmiddellijk op in de Basisregistratie Personen (BRP).

Kosten

De aangifte en verwerking van uw emigratie is gratis

Aan wie de gemeente uw adreswijziging doorgeeft

De gemeente Apeldoorn geeft, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw verhuizing door aan onder andere:

 • Rijksbelastingen
 • Circulus-Berkel
 • Waterschap Veluwe
 • Ziektekostenverzekeraars
 • Rijkskadaster en Openbare Registers
 • USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
 • Pensioenfondsen
 • St. Interkerkelijke Ledenadministratie
 • UWV
 • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
 • Gemeentelijke belastingen
 • PlusOV
 • Wmo-loket

Op wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties ook een bericht ontvangen. Het kan zijn dat de verwerking van uw verhuizing door deze instanties langer duurt dan de 3 tot 5 werkdagen die de gemeente hanteert.

Toeslag of uitkering

Krijgt u een toeslag van de Belastingdienst? Dan raden we u aan om uw adreswijziging zelf door te geven via toeslagen.nl. Daarmee voorkomt u dat u later geld moet terugbetalen.

Waternet

Voor drinkwater moet u zelf uw verhuizing doorgeven aan Vitens.

Dit product vraag je aan met DigiD