Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Emigratie-aangifte (Vertrek naar het buitenland)

Als u emigreert of het komende jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, moet u zich op zijn vroegst 5 dagen voor vertrek tot de laatste dag van vertrek, laten uitschrijven bij uw gemeente. Het doorgeven van uw emigratie binnen de wettelijk bepaalde termijnen is verplicht. De gemeente is bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen bij het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen.

Mijn Apeldoorn

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. Kunt u uw afspraak uitstellen? Dan vragen wij u dit te doen.

We vragen u om producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Is het echt noodzakelijk om een afspraak te maken? Bel dan 14 055 voor overleg, kies in het keuzemenu voor 2.


Online indienen Afspraak maken

Indienen

U kunt uw emigratie-aangifte indienen via het online aangifte formulier (met DigiD).
U kunt (of moet) ook persoonlijk aangifte doen van uw emigratie in het stadhuis. Maak hiervoor online een afspraak.

Als er een gezinslid of gezinsleden op uw ‘oude’ adres blijft wonen, dan moeten alle personen die naar het buitenland vertrekken (ook minderjarigen) zich persoonlijk aan de balie melden tijdens uw afspraak.

Uw nieuwe adres nemen wij onmiddellijk op in de Basisregistratie Personen (BRP).

De aangifte en verwerking van uw emigratie is gratis.

Dit product vraag je aan met DigiD