Energie uit duurzame bronnen
Fotograaf: Peter Lous
Energie uit duurzame bronnen

Ook in de toekomst willen wij fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. En we willen voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. 

 

Duurzame energie opwek

Energietransitie

Duurzame energie opwek

Om de CO2 doelen te halen wil Apeldoorn minder energie halen uit fossiele bronnen (steenkool, aardolie en aardgas). In de toekomst halen we onze energie uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, biomassa, water en de bodem.

Energietransitie

Ook in de toekomst willen we fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. Door klimaatveranderingen warmt de aarde op en dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur en voor ons. We kunnen deze veranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot te verminderen. En daarvoor hebben we een doel gesteld: in 2050 zijn we in Apeldoorn energieneutraal en aardgasvrij. Dat kunnen we bereiken door minder energie te gebruiken en meer duurzame energie op te wekken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail naar energietransitie@apeldoorn.nl

Meer energietransitie

Uw Reactie
Uw Reactie