Wijken van de toekomst
Fotograaf: Peter Lous
Wijken van de toekomst

Op dit moment bereiden vier wijken zich voor op de komst van duurzame warmte. Dit zijn de wijken Kerschoten, De Maten en De Parken en het dorp Loenen. We noemen ze Wijken van de Toekomst.

In voorbereiding op de komst van duurzame warmte

Al langere tijd onderzoeken we hier sámen met betrokkenen – zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties – de mogelijkheden voor duurzame warmte. Dat is de collectieve wijkaanpak. Meedenken, meedoen en meebeslissen is echt de basis. Want vaak is er al veel kennis over wat kan in de wijk en zijn er ideeën over de aanpak.

Voor elke wijk van de toekomst wordt gekeken hoe deze kan overstappen naar aardgasvrij en dus duurzaam verwarmen. En wat we in deze wijken leren, kan later ook gebruikt worden in de andere wijken. Hieronder leest u in het kort iets meer over Kerschoten, De Maten, De Parken en Loenen. De wijkinitiatieven hebben elk een eigen webpagina. Daar kunt u meer lezen over hun ideeën en plannen.

Vier tijdvakken

Tijdvak 1: van nu tot 2030

Het doel is dat deze buurten vóór 2030 aardgasvrij zijn. Er is al minimaal één goede oplossing die we onderzoeken. En we kunnen koppelingen maken met plannen van de woningcorporaties en plannen voor de openbare ruimte. Bij dit tijdvak horen Kerschoten en Kerschoten-West, De Maten (Matendreef, Matenhorst, Matendonk, Matenhoeve, Matenveld, Matengaarde, Matenhoek, Kuipershoek), De Parken en Loenen (Het Goreld, Loenen en Bosgebied Loenen).

Tijdvak 2: 2025 – 2035

Voor deze buurten is er een aantal mogelijkheden. Daarnaast staan er investeringen van corporaties en netbeheerder op de agenda voor de middellange periode. Voor deze buurten onderzoeken we vanaf 2025 samen wat de beste mogelijkheden zijn. Zien we goede kansen, dan starten we met het maken van een Uitvoeringsplan. In dit tijdvak vallen Orden, Vogelkwartier, Staatsliedenkwartier, Rivierenkwartier, Anklaar en Sprenkelaar.

Tijdvak 3: 2030 – 2040

Ook voor de buurten in deze periode zijn er verschillende mogelijkheden. Maar sommige mogelijkheden, zoals ondiepe geothermie (warmte uit de grond), moeten nog verder ontwikkeld of onderzocht worden. Ook zijn er op korte en middellange termijn geen grote investeringen gepland voor de openbare ruimte, het gasnet of bij de woningcorporaties. Het gaat hier om 38 buurten.

Tijdvak 4: 2040 – 2050

In dit tijdvak zitten de buurten waarvoor op dit moment eigenlijk nog geen haalbaar en betaalbaar alternatief is. Het wachten is op nieuwe ontwikkelingen. Zoals de komst van bijvoorbeeld waterstof, groen gas of andere innovaties. Er is nu nog geen duidelijkheid. Het gaat hier om 30 buurten. 

In de Transitievisie Warmte (pdf, 5 MB) kunt u meer informatie vinden. In figuur 4 op pagina 26 staat in een kaartje wanneer welke buurt aan de beurt is.

Energietransitie

Ook in de toekomst willen we fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. Door klimaatveranderingen warmt de aarde op en dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur en voor ons. We kunnen deze veranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot te verminderen. En daarvoor hebben we een doel gesteld: in 2050 zijn we in Apeldoorn energieneutraal en aardgasvrij. Dat kunnen we bereiken door minder energie te gebruiken en meer duurzame energie op te wekken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail naar warmte@apeldoorn.nl 

Meer energietransitie

Uw Reactie
Uw Reactie