Kerschoten

Het is de bedoeling om Kerschoten (inclusief Kerschoten-West) in 2030 aangesloten te hebben op een warmtenet. De gemeente is dit samen met zeven partners aan het voorbereiden. Dat zijn woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en De Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, Firan, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en Linthorst/Wij Maken Energie. De basiswarmte voor het warmtenet komt van de rioolwaterzuivering aan de rand van de wijk. In de eerste helft van 2023 werken we samen met de partners de plannen verder uit. Halverwege dit jaar wordt duidelijk of de voorbereiding van het warmtenet doorgaat. Wilt u meer weten? Kijk dan op website Kerschoten energieneutraal.

Uw Reactie
Uw Reactie