Regionale Energiestrategie
Fotograaf: Peter Lous
Regionale Energiestrategie

Gemeente Apeldoorn wil in 2050 energieneutraal te zijn. Naast oplossingen voor besparing, duurzame warmte en zonnepanelen op daken, zijn daarbij ook windmolens en zonneparken nodig.

Stap voor stap naar schone energie

Waar kunnen we in de toekomst duurzame energie opwekken? Met de Regionale Energie Strategie (RES) komt daarover meer duidelijkheid.

Cleantech regio

Gemeente Apeldoorn werkt aan de RES in Cleantech Regio-verband. Dat doen we samen met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen en met de waterschappen Vallei&Veluwe en Rijn & IJssel en de provincie Gelderland. Ook belanghebbenden zijn in dit proces betrokken. Het is belangrijk om dit in samen te doen, want een goede inpassing van duurzame energieopwekking en warmte gaat verder dan de eigen gemeentegrenzen.

Regionale Energiestrategie 1.0

In de RES 1.0 staat hoe energie opgewekt kan worden met wind en zon en hoeveel energie de regio wil opwekken in 2030. Er staat nog niet in waar of wanneer gestart wordt. Gemeenten beslissen hierover op lokaal niveau. De RES 1.0 is het resultaat van 2,5 jaar onderzoek, inspraak en besluitvorming. In onze regio zijn alle inspraakreacties op de Ontwerp-RES verzameld. Ze kwamen binnen bij gemeenten, provincie en waterschappen. Alle reacties zijn beantwoord in een inspraaknota. En alle insprekers hebben een bericht en antwoord gekregen. Eind december wordt onze RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NPRES).

Volgende stap

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerken we in een nieuwe RES. In de RES 2.0 worden de plannen duidelijker en komt te staan hoe we dit gaan uitvoeren de komende jaren. De gemeenten, provincies en waterschappen zorgen ervoor dat noodzakelijke vergunningen om lokale projecten te realiseren in 2025 kunnen worden afgegeven.  Een goede participatie van inwoners, (agrarische) bedrijven en energiecoöperaties is daarbij van groot belang. Daarom starten we in 2022 al met de volgende stap.

Bijeenkomsten over de RES in Apeldoorn

Waar is plek in de regio én in Apeldoorn voor opwek van zon en wind? Onder welke voorwaarden? Hoe past dat in het landschap? Is clustering beter of juist spreiding? Hoe zit het met lokaal eigendom? En hoe houden we rekening met omwonenden, landbouw en natuur? In 2020 en 2021 organiseerde gemeente Apeldoorn meerdere online bijeenkomsten hierover. En gingen we met u in gesprek over de opwek van wind en zon. U kunt de uitzendingen hier terugzien:

Bijeenkomst februari 2021– terugkijken deel 1 - YouTube
Bijeenkomst februari 2021– terugkijken deel 2  - YouTube
Bijeenkomst september 2020- terugkijken deel 1 - YouTube
Bijeenkomst september 2020- terugkijken deel 2 - YouTube

Energietransitie

Ook in de toekomst willen we fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. Door klimaatveranderingen warmt de aarde op en dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur en voor ons. We kunnen deze veranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot te verminderen. En daarvoor hebben we een doel gesteld: in 2050 zijn we in Apeldoorn energieneutraal en aardgasvrij. Dat kunnen we bereiken door minder energie te gebruiken en meer duurzame energie op te wekken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail naar res@apeldoorn.nl

Meer energietransitie

Uw Reactie
Uw Reactie