Gedragscodes

Onze gedragscodes beschrijven onze normen en waarden en geven aan welk gedrag wel en niet gewenst is. Apeldoorn kent gedragscodes voor het college van B en W, voor gemeenteraadsleden en fractievertegenwoordigers en voor ambtenaren.

Lees meer

Voor het college van B en W geldt de gedragscode integriteit burgemeester en wethouders

Bekijk deze gedragscode

Voor gemeenteraadsleden en fractievertegenwoordigers geldt de gedragscode integriteit raadsleden. Hierin staat onder andere beschreven hoe politieke ambtsdragers om moeten gaan met nevenfuncties en het aannemen van geschenken.

Bekijk deze gedragscode

Voor ambtenaren geldt de gedragscode ambtelijke integriteit. Hierin staat onder andere het dienen van het algemeen belang en het vermijden van belangenverstrengeling.

Bekijk deze gedragscode

Wanneer iemand een gedragscode schendt, volgen normaliter sancties. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 055.

Uw Reactie
Uw Reactie