Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gedragscodes

Een gedragscode is een beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van bepaalde beroepen of specifieke toestanden in het optreden van organisaties. Er staat in welk gedrag wel en niet gewenst is.

Mijn Apeldoorn

Beschrijving

Apeldoorn kent 2 gedragscodes:

  1. Gedragscode bestuurlijke integriteit
    Voor het college van B en W en gemeenteraadsleden geldt de gedragscode bestuurlijke integriteit. Hierin staat onder andere beschreven hoe leden van B en W en gemeenteraadsleden om moeten gaan met nevenfuncties en het aannemen van geschenken.
  2. Gedragscode ambtelijke integriteit
    Voor ambtenaren geldt de gedragscode ambtelijke integriteit. Hierin staat onder andere het dienen van het algemeen belang en het vermijden van belangenverstrengeling.

Wanneer iemand een gedragscode schendt, volgen normaliter sancties. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 055.