Geldzorgen

Meest bezocht onder Extra's voor mensen met een laag inkomen

Bijdrage schoolzwemmen speciaal (basis)onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de gemeente Apeldoorn kunnen een bijdrage aanvragen voor schoolzwemmen.

Vergoeding voor zwemdiploma A

Als u gebruik maakt van de Regelrechtregeling en u kinderen heeft, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de zwemlessen. U kunt deze vergoeding vanaf 1 maart 2022 online aanvragen.

Tegemoetkoming wettelijk eigen risico

Hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan kunt u éénmalig een compensatie krijgen voor 50% van uw verbruikte wettelijk eigen risico.

Bijzondere bijstand voor onverwachte kosten

Soms heeft u extra kosten door nieuwe situaties in uw leven die niet vaak voorkomen. Bijvoorbeeld door een gestegen energierekening. Of omdat u ziek bent geworden. Of omdat u een advocaat nodig heeft. Kunt u deze kosten niet zelf betalen met uw inkomen of vermogen? Dan kunt u misschien ‘bijzondere bijstand’ krijgen.

1 overige producten. Ga naar Extra's voor mensen met een laag inkomen

Meest bezocht onder Hulp bij schulden

Beschermingsbewind

Het lukt niet iedereen om zelf alle financiële zaken goed te regelen. Soms zijn mensen fysiek of psychisch niet in staat om goed voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving, een verstandelijke beperking of door problematische schulden en verkwisting. Voor die mensen kan beschermingsbewind helpen.

Geldlening Stadsbank

Als u extra geld nodig heeft, kunt u in sommige gevallen een lening aanvragen bij de Stadsbank.

Schuldhulpverlening

Wilt u meer rust in uw financiën? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Krijgt u aanmaningen of staat de deurwaarder op de stoep? Schuldhulpverlening helpt u om uw geldzaken weer op orde te krijgen.

Voor werkgevers en professionals

Uw medewerker of uw klant heeft mogelijk te maken met geldzorgen waarbij ze te maken krijgen met verschillende organisaties. Dat kan de schuldeiser zijn, maar ook de werkgever of hulpverlener. Het is zinvol om te weten waar we elkaar voor kunnen benaderen.

0 overige producten. Ga naar Hulp bij schulden

Meest bezocht onder Hulp bij financiën

Budgetbeheer

Heeft u moeite om de vaste lasten te betalen? Ook als u wel een inkomen hebt? Misschien kan budgetbeheer van de gemeente u helpen.

0 overige producten. Ga naar Hulp bij financiën
Uw Reactie
Uw Reactie