Ga naar de homepage

Handhavingsverzoek

Als u vermoedt dat iemand iets gebouwd heeft zonder vergunning of dat iemand de (bouw)regels overtreedt, kunt u de gemeente vragen om te handhaven met een handhavingsverzoek.

Mijn Apeldoorn

Indienen

Het handhavingstraject

Zie ook