Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 12

Het vervolg in de praktijk

In deze visie & strategie is beschreven wat we onder Smart City Apeldoorn verstaan, waar we ons op richten en hoe we er mee omgaan. We beschouwen Smart City Apeldoorn als een ontwikkeling, een manier van samenwerken, niet als een zelfstandig programma met projecten. Er komt daarom geen apart Smart City uitvoeringsprogramma.

We gaan datgene dat in deze visie & strategie beschreven is in de praktijk brengen door te blijven werken aan het ‘zenuwstelsel’ van verbindingen binnen en buiten onze organisatie. We zijn proactief en nemen het initiatief op die momenten en op die plekken waar we met onze manier van samenwerken van toegevoegde waarde zijn voor de strategische- en topthema’s en aanverwant beleid van de gemeente Apeldoorn.

Daarbij zijn bij alles wat we doen de ethische principes, gedeelde en publieke waarden ons uitgangspunt. En het verbeteren van de kwaliteit van leven de hogere ambitie. Dit brengen we in bij alle programma’s en projecten waar we vanuit Smart City een bijdrage aan leveren.


Uw Reactie
Uw Reactie