Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoogspanningsleidingen De Maten gaan ondergronds

27-05-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn gaat de gemeenteraad voorstellen om de hoogspanningsleidingen bij De Maten onder de grond te brengen. De gemeentelijke bijdrage voor het ondergronds brengen van de kabels is in totaal vier miljoen euro. Dat is ongeveer twintig procent van de totale kosten. De rest zal bijgedragen worden door TenneT.

Mijn Apeldoorn

Wethouder Detlev Cziesso is er trots op dat de gemeente nu deze stap wil zetten. “Door dit plan aan de raad voor te leggen komt een grote wens van de wijk in vervulling. Al decennia zijn er zorgen over mogelijke gezondheidseffecten van hoogspanningskabels. Die zorgen zijn in 2016 vertaald door de raad in een motie om aan de slag te gaan met het ondergronds brengen van de kabels. Ik ben blij dat we nu tegen de wijk kunnen zeggen dat ze weggehaald worden.”

Openbare ruimte opnieuw inrichten

Het weghalen van de hoogspanningsleidingen zal naar verwachting op zijn vroegst in 2024 gebeuren. Doordat er veel ruimte vrijkomt, gaat de gemeente in de tussentijd kijken welke mogelijkheden er zijn om de openbare ruimte opnieuw in te richten op het gebied van mobiliteit, recreatie  en vooral vergroening. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met De Maten als één van de wijken van de toekomst om te kijken hoe deze van het aardgas af kan. “We blijven dus in contact staan met de wijk, omdat we blijven werken aan een mooie en duurzame wijk. Tot nu toe is het contact zeer constructief gelopen en ik wil dan ook de inwoners van De Maten bedanken voor de samenwerking.”

Woudhuis-Osseveld

Naast het tracé bij De Maten is de gemeente ook bezig met Woudhuis-Osseveld. Dit tracé is recent door de minister toegevoegd aan de Rijksregeling. Een haalbaarheidsstudie van TenneT zal moeten uitwijzen welke investering met deze verkabeling is gemoeid. De gemeente is nog in overleg met de provincie voor een mogelijk provinciale bijdrage.