Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Corona nieuws en updates

12-03-2020

Videoboodschap Burgemeester Ton Heerts: ‘Ik hoop en verwacht dat boetes uitdelen niet nodig zal zijn. Maar als de regels worden overtreden, gaan we dat wél doen.

Mijn Apeldoorn


Update: Zomer in de binnenstad

26-06-2020 15.00 uur

Van half maart tot nu

Het coronavirus heeft ons land de afgelopen maanden in onzekerheid gebracht. Het instellen van de intelligente lockdown was een shock voor ons land en voor vele ondernemers. Het uit de lockdown komen bleek lastig. Want hoe kunnen bezoekers van het centrum veilig en gezellig shoppen, terwijl overal afstand bewaard moet worden? De ingevoerde maatregelen hebben veel ruimte opgeleverd. Maar we deden dit nog nooit eerder met elkaar, dus op sommige plekken in de stad passen we gaandeweg ook dingen aan ter verbetering. Ook zetten we een team promomeiden en jongens in om bezoekers van de stad welkom te heten, hen te wijzen op maatregelen en de weg te wijzen naar fietsstallingen.

Op drukke momenten maken we ruimte door aanpassingen in looprichtingen

Op een aantal drukke plekken in de stad vond en vind je aangepaste loop- en fietsroutes. Daar waar eerder de aanpassingen doordeweeks ook golden, is nu besloten om de rest van de zomer deze maatregelen alleen te laten gelden op de drukste momenten. Die drukke momenten verschillen per gebied:

 • Op de Hoofdstraat is het drukste stuk tussen De Oranjerie en het Raadhuisplein in twee looprichtingen verdeeld met dranghekken. Op meerdere plekken kun je hier doorsteken.
 • Rond het oude Raadhuis is eenrichtingsverkeer van toepassing op zaterdagen.
 • De Kapelstraat blijft de hele week een straat waar je niet meer mag fietsen. In deze gezellige, maar smalle straat, zorgt deze maatregel voor meer ruimte voor de terrasjes. Op zaterdagen vanaf 11.00 uur - 16: 00 uur is in deze straat ook eenrichtingsverkeer van toepassing. 

Alle marktkramen samen op het Marktplein

Met ingang van 27 juni staan alle marktondernemers weer op de markt. Gaandeweg is op het Marktplein extra ruimte gecreëerd. We gaan nu twee zaterdagen kijken of dat goed blijft gaan. Als dit beheersbaar blijft op het Marktplein, zal de markt de rest van de zomer in deze vorm opgesteld worden.

Je fiets gratis, veilig en droog in de stalling

Het fietsparkeerverbod dat is ingegaan per 6 juni blijft gelden in de binnenstad, Het parkeren van de fietsen in de stallingen levert heel veel ruimte op in de stad. De afgelopen weken is gebleken dat de meeste Apeldoorners er inmiddels van op de hoogte zijn. Maar de gewoonte om jarenlang de fiets voor de deur te kunnen stallen is niet zomaar veranderd. Dat kost tijd. Daarom is en blijft via de promotiecampagne “Fiets ‘m erin” veel aandacht voor het fietsparkeren in de stad.

Vanaf 6 juli kost het ophalen van je weggehaalde fiets € 25

Per 6 juli moeten mensen die hun fiets in het winkelgebied op straat en buiten een rek gestald hebben € 25 betalen om hun fiets terug te krijgen. Dit geldt al veel langer ook voor mensen die hun fiets in het Stationsgebied buiten stallingen plaatsen. Met dit geld betalen we de kosten van het ophalen van de fietsen. U kunt uw fiets ophalen en het geld betalen in de Paslaan-stalling. Lees hier meer informatie over het fietsparkeren.

Terrassen in het centrum

In de afgelopen periode zijn enkele terrastuinen geopend buiten de binnenstad (zoals in Oranjepark, op de Zwitsal en bij het station), om ruimte te creëren en de drukte en terrasbezoekers te helpen spreiden. Deze ondernemers en ook enkele nieuwe initiatieven hebben toestemming gekregen dit te mogen doen, tot 1 september. Ook hebben veel ondernemers in de binnenstad hebben om uitbreiding van hun bestaande terras gevraagd. Het college komt ondernemers daarin zoveel mogelijk tegemoet, daar waar de ruimte het toelaat.

Kaart met maatregelen in de binnenstad

Heeft u vragen over de binnenstad, het fietsparkeerverbod of andere onderwerpen? Mail dan naar binnenstad@apeldoorn.nl.

 • Promomeiden en -jongens heten bezoekers welkom in de stad en helpen hen op wegBekijk een grotere versie
 • Promomeiden en -jongens helpen bezoekers van de binnenstad op wegBekijk een grotere versie


Kabinet versoepelt maatregelen per 1 juli; 1,5 meter blijft norm

25-06-2020 11.56 uur

De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Afstand houden, geeft ruimte aan elkaar

Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Want alleen zo behouden we de ruimte die we samen hebben verdiend. Vanaf 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten. Regels die recht doen aan wat we inmiddels weten over de verspreiding van het virus.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
  • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
  • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
  • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
  • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies. 
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.


Testlocatie corona op het Zwitsalterrein

19-06-2020 14.38 uur

Om een testafspraak kunt u bellen het landelijke afsprakennummer 0800-1202 van de GGD. U kunt zeven dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur bellen om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt.

Coronatest alleen bij klachten

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken krijgt u een aantal vragen over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. U krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

De uitslag

Na de testdag duurt het maximaal 48 uur voordat de uitslag bekend wordt gemaakt. Bij een positieve uitslag neemt GGD Noord- en Oost-Gelderland contact met u op om vervolgens het bron- en contactonderzoek te starten. Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Meer info staat op de website van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.


Versoepeling voor sanitaire voorzieningen en verpleeghuisbezoek vanaf 15 juni

12-06-2020 16.42 uur

VNOG-voorzitter Ton Heerts roept ook Apeldoorners op om samen de schouders eronder te zetten: “Met elkaar moeten we ervoor blijven zorgen dat we verantwoord, veilig én vriendelijk omgaan met de versoepelingen.”

Over de maatregelen in de noodverordening zijn veel vragen bij Apeldoornse inwoners en ondernemers. Dat begrijpen we. Daarom geven we in ons overzicht met veelgestelde vragen antwoord op wat die maatregelen in de praktijk betekenen.


Fietsenstallingen langer open en extra fiets- en scooterparkeervakken

12-06-2020 00.00 uur


Meer ruimte voor elkaar: verplicht je fiets of scooter in de fietsenstalling vanaf 6 juni

05-06-2020 00.00 uur


Koning bezoekt crisisorganisatie gemeente Apeldoorn

02-06-2020 15.50 uur

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is er veel extra werk op de gemeente afgekomen. Denk aan de uitvoering van het noodpakket voor zelfstandig ondernemers, het extra beroep op de bijstand. Maar ook het beantwoorden van vragen van burgers, sportverenigingen, cultuurinstellingen en bedrijven over de maatregelen van het kabinet. Tegelijkertijd hebben we de werkwijze moeten aanpassen; veel gaat digitaal en fysiek contact is tot een minimum beperkt. De koning liet zich hierover informeren door in gesprek te gaan met verschillende medewerkers.

De koning in gesprek met medewerkers

Na een korte toelichting op de crisisorganisatie van de gemeente, bezocht de Koning diverse onderdelen hiervan. Medewerkers van het Klant Contact Centrum lichtten toe hoe zij de reguliere dienstverlening richting de inwoners in deze tijd vorm hebben gegeven.

Aansluitend ging Koning Willem-Alexander in gesprek met enkele leden van het multidisciplinaire team Acute Bevolkingszorg. Centraal in dit gesprek stond hoe bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang en de zorg voor dak- en thuislozen zo veel en zo goed mogelijk doorgang heeft gevonden.

Vervolgens sprak de Koning met enkele vertegenwoordigers van de gemeenteraad over hoe de lokale besluitvorming verloopt nu fysiek vergaderen niet mogelijk is. Daarna kwam de ondersteuning voor lokale en regionale bedrijven aan bod. Tot slot sprak Koning Willem-Alexander met een medewerker en een horecaondernemer over de inrichting van de terrassen en de buitenruimte in de binnenstad om aan de anderhalvemeter-samenleving te voldoen.

Steun en waardering

Burgemeester Ton Heerts: “Wij hebben de aandacht van de Koning erg gewaardeerd. Hij heeft hiermee laten zien oog te hebben voor het vele en goede werk dat door gemeentemedewerkers wordt verzet in de Coronacrisis. Niet alleen in Apeldoorn, maar in alle Nederlandse gemeenten. Het is een compliment aan alle gemeentemedewerkers in heel Nederland.”

 • Koning Willem Alexander op bezoek bij gemeente ApeldoornBekijk een grotere versie
 • Koning Willem Alexander in gesprek met lokale politiciBekijk een grotere versie


Eerste terrasdag in Apeldoorn: vriendelijke sfeer

01-06-2020 18.03 uur

Burgemeester Ton Heerts is tevreden:”Dit is een voorzichtige, maar fijne start. De horeca had de boel goed op orde, daar geef ik ze echt een compliment voor.”

De horeca-ondernemers hadden gezamenlijk in gebiedsplannen maatregelen getroffen om de heropening van hun cafés, restaurants en terrassen in goede banen te leiden. De gemeente had aanvullende maatregelen genomen om de openbare ruimte zo in te delen dat het mogelijk is anderhalve meter afstand te houden. (Zie (link naar berichtje op de site daarover). De opzet van al die inspanningen: een binenstad waar het veilig, vriendelijk en verantwoord vertoeven is. Die opzet lijkt geslaagd: de plannen werden goed uitgevoerd en nageleefd en de sfeer was goed, zo  bleek uit een rondgang door de binnenstad. Op straat geparkeerde fietsen leverden hier en daar wel wat smalle doorgangen op. Vanaf 6 juni geldt er een parkeerverbod voor fietsen in het centrum.

Burgemeester Heerts: “We beschouwen deze week toch als een soort proef, om te zien waar het goed gaat en waar we samen nog wat moeten aanpassen, met het oog op de zomermaanden. Die fietsen vormen nog wel een aandachtspunt, maar ik denk dat dat volgend weekend al een stuk beter zal gaan. Al met al een goede start, heel fijn!”

 • Het terras op het Raadhuisplein op 1 juniBekijk een grotere versie


Je bezoek aan de binnenstad: we zijn er klaar voor

29-05-2020 19.00 uur


De binnenstad maakt zich op voor volgende fase in corona-aanpak

27-05-2020 20.15 uur

Markt op Raadhuisplein maakt plaats voor terrassen

De markt is vanaf zaterdag 30 mei te vinden op het Marktplein, in de Marktstraat en in de Beekstraat. Hiermee komt de tijdelijke locatie van de markt op het Raadhuisplein weer vrij voor de bekende terrassen van de verschillende horecagelegenheden. Tijdens de zaterdagmarkt wordt de Marktstraat afgesloten voor gemotoriseerd vervoer en voor fietsers. De fietsenstalling blijft te voet bereikbaar.

Deze week volgen meer besluiten

Op dit moment wordt kritisch gekeken naar hoe we met de ruimte in de binnenstad moeten omgaan. Zodat we voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Hiertoe zijn al verschillende maatregelen genomen. Bankjes zijn verwijderd, ondernemers houden reclameborden binnen en we vragen iedereen de fiets in de stallingen te parkeren. Binnen veilige marges wordt daarnaast gezocht naar kansen om terrassen uit te breiden of op nieuwe plekken, met meer ruimte, een terras op te starten.

Vrijdag volgt meer informatie

Op allerlei plekken in de stad werken horeca ondernemers aan plannen om weer te op te starten. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden met elkaar is het puzzelen met de ruimte in de binnenstad. En dat betekent iets voor de terrassen, voetgangers en fietsers. Meer informatie hierover volgt vrijdag.

Heb je vragen? Mail dan naar binnenstad@apeldoorn.nl

 • De binnenstad maakt zich op voor volgende faseBekijk een grotere versie


Terrein VION Apeldoorn afgesloten door politie op last van VNOG

27-05-2020 16.02 uur

Aanleiding hiervoor was een rapportage van de politie van vanochtend waaruit bleek dat het vervoer van medewerkers niet volgens de RIVM richtlijnen is geregeld. Er zaten te veel mensen te dicht op elkaar in kleine busjes.


Versoepeling maatregelen op 1 juni gaan door

19-05-2020 20.40 uur

Daarom blijft voor iedereen gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - vanaf 1 juni 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • Een maximum van 30 gasten (exclusief personeel).
 • Bezoekers moeten van te voren reserveren.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

Voortgezet onderwijs

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open.
 • Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. 

Voortgezet speciaal onderwijs

 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen.
 • Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Basisonderwijs

 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken van het ministerie blijkt dat dit niet verantwoord is.

Buitenschoolse opvang

 • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en gaat per 8 juni weer open. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Middelbaar beroeps- en hoger onderwijs

 • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – vanaf 1 juni 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • in een checkgesprek tussen ondernemer en klant wordt vooraf bepaald of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximum aantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap versoepeling van de maatregelen

De corona‐aanpak van het kabinet is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Daarna volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om de bestrijding van het virus zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen en een tweede piek van het virus te vermijden. Als het echt nodig is, dan kan het kabinet een besluit om meer ruimte te geven weer terugdraaien.

Basisregels voor iedereen

Klik op de afbeelding om de basisregels te kunnen bekijken (pdf, 724 kb)

 

Factsheet maatregelen 19 mei


Sporten in coronatijd vanaf 11 mei: hoe werkt dat?

12-05-2020 19.46 uur

Er gelden namelijk beperkingen; het gaat alleen om sporten onder begeleiding en alleen buiten. Verenigingen en andere sportaanbieders moeten zich hierbij uiteraard houden aan de regels in de nieuwe noodverordening van 11 mei en de richtlijnen van het RIVM.

Wat kan er wel en wat niet? En hoe doen we dat? Vragen die we begrijpen. Daarom hebben we ze gebundeld in een overzicht met de meest gestelde vragen over sporten en bewegen.

Veel sportplezier!

 • Buiten sporten


Versoepeling coronamaatregelen per 11 mei: nieuwe noodverordening VNOG

11-05-2020 10.39 uur

Ton Heerts: “Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Iedereen is aan zet om hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Drukte vermijden, bij klachten thuisblijven, de anderhalve meter aanhouden en je houden aan de hygiënemaatregelen geldt voor ons allemaal. Dat geeft de meeste kans dat andere voorgenomen versoepelingen op latere momenten kunnen doorgaan.”

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving is nodig. “Er zijn al mooie initiatieven waarbij ondernemers de handen ineen slaan. Complimenten hiervoor! Dit zijn zaken waardoor er weer geld in het laatje komt. Samen moeten we kijken waar de publieke ruimte eventueel herverdeeld moet worden. Bijvoorbeeld op een marktplein of op een plein voor terrassen. Alle 22 gemeenten uit onze veiligheidsregio staan paraat om zoveel als mogelijk mee te denken. Ook zijn zij in overleg met ondernemersverenigingen waar het gaat over bijvoorbeeld vergunningenbeleid. Samen wordt overlegd wat wél kan, in plaats van wat niet kan. Er wordt lokaal maatwerk geleverd waar dat mogelijk is. Dat vergt een zorgvuldige afweging, het blijft continue balanceren.”

De belangrijkste verduidelijkingen en wijzigingen 

De noodverordening kent een aantal verduidelijkingen en wijzigingen ten opzichte van de vorige noodverordening. Deze zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Een korte toelichting op enkele onderwerpen:

Buiten sporten en bewegen

Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is toegestaan, onder andere in teamverband. Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Uiteraard moeten betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel worden gebruikt.

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen bij een sportvereniging onder voorwaarden en onder begeleiding samen buiten sporten en bewegen. Dezelfde voorwaarden zijn ook van toepassing voor activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen.

Bibliotheken

Bibliotheken mogen open voor publiek, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.

Pretparken en dierentuinen

Per 11 mei mogen ook natuurparken (en voor publiek toegankelijke bloemen- en plantentuinen) en pretparken open. Vooraf moet er een plan worden overlegd aan de voorzitter van de veiligheidsregio, waaruit blijkt dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft. Bij pretparken kan gedacht worden aan het Dolfinarium of de Apenheul. Eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven op deze locaties gesloten. De sanitaire voorzieningen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten. Toiletten kunnen wel worden gebruikt.

Ook moet de belasting voor het mobiliteitssysteem acceptabel blijven, in het bijzonder voor het openbaar vervoer. Als er wordt geconstateerd dat na opening de druk op het openbaar vervoer te hoog is, doordat er teveel bezoekers van locaties gebruik maken van het openbaar vervoer, kan dit aanleiding zijn om het park te sluiten. Dit kan op initiatief van de beheerder zelf, of na een aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio in afstemming met de burgemeester.

Zwemgelegenheden en sportclubs

Sauna’s blijven gesloten.

Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water kunnen vanaf 11 mei weer open. Dat geldt nu ook voor inrichtingen voor buitensporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder. De beheerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden, goed wordt nageleefd. En dat de vereiste hygiënemaatregelen worden genomen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel worden gebruikt.

Contactberoepen

Vanaf 11 mei is de uitoefening van contactberoepen weer toegestaan, met uitzondering van sekswerkers. Zij mogen hun beroep nog niet uitoefenen. De ruimten waar de op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, mogen volledig opengesteld en benut worden.

Beoefenaren van contactberoepen en de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen worden uitgeoefend zijn verantwoordelijk voor het regelen en organiseren van de nodige maatregelen om het werk op een zorgvuldige en hygiënische manier te doen. Dit betekent o.a. op afspraak werken en vooraf informeren naar de gezondheid van de klant.

Recreatiesector

Het bestaande beleid blijft gehandhaafd, met de verruiming dat kamperen met tenten en vouwwagens niet meer op voorhand verboden is. Vereiste is dat mensen zelfvoorzienend kunnen zijn in toilet- en was/of douchevoorziening.

Handhaving

Met deze gewijzigde noodverordening blijft het mogelijk om op te treden als mensen zich niet aan de maatregelen houden. De noodverordening geeft politie, Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren de mogelijkheid om de maatregelen uit de noodverordening te handhaven. Heerts: “Ik benadruk dringend dat de voorbereiding en het toezicht vooral bij de mensen en de bedrijven zelf ligt. Bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom blijven behoren tot de handhavingsmiddelen van de veiligheidsregio. Ik heb in de afgelopen tijd ervaren dat bedrijven er zelf alles aan doen om dat te voorkomen.” 

Verboden gebieden en locaties

De afgelopen periode heeft de voorzitter van de veiligheidsregio op verzoek van een aantal burgemeesters Aanwijzingsbesluiten verboden gebied genomen, omdat de regels van de noodverordening op die plaatsen niet werden nageleefd. Dit zijn bepaalde gebieden en locaties waar niemand zich mag bevinden. Deze aanwijzingsbesluiten blijven met de nieuwe noodverordening van kracht.

Voorgenomen versoepelingen

Ton Heerts ten slotte: “We zien dat mensen steeds meer de behoefte hebben om eropuit te gaan. Dat begrijp ik, maar ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn. Houd rekening met elkaar, anders zien we over een aantal weken weer een piek in het aantal besmettingen. Dat willen we voorkomen. Alleen samen kunnen we corona bestrijden en kunnen we ervoor zorgen dat de voorgenomen versoepelingen voor 1 juni, 15 juni, 1 juli en 1 september door kunnen gaan."

Deze noodverordening is bekendgemaakt op www.vnog.nl  en treedt 11 mei 2020 in werking. De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De noodverordening van 29 april 2020 komt hiermee te vervallen.


Cadeautje voor moederdag? Shop op rustige momenten

07-05-2020 15.45 uur

Op straat zie je goed georganiseerde wachtrijen voor de winkels ontstaan, binnen in winkels zijn maatregelen genomen en reclameborden en kledingrekken zijn grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. Toch ervaren we dat het tijdens de piekuren tussen 11:00 en 15:00 beter kan.

Hoe maken we nog meer ruimte? 

 • Parkeer fietsen niet in de winkelstraat. Een fiets minder in de winkelstraat, betekent anderhalve meter meer voor winkelend publiek. Parkeer je fiets dus niet in de winkelstraten of langs de markt, maar zet hem -gratis, veilig en droog- in een van de stallingen;
 • Kom -waar mogelijk- alleen naar de stad en koop gericht. Gezellig samen naar de binnenstad? Probeer dat echt waar mogelijk niet te doen. Maak er geen uitje van. We zien dat nog heel veel mensen samen of met het hele gezin naar de stad gaan.

Anderhalve meter pijlen

Dat anderhalve meter afstand houden niet altijd makkelijk is, dat merken we allemaal. Daarom vind je vanaf nu in het winkelgebied pijlen van anderhalve meter op straat. De pijlen maken meteen duidelijk hoe ver we eigenlijk afstand moeten houden. 

Moederdag

Aanstaande zondag is het moederdag. Ben je van plan een cadeautje in de stad te kopen? Hou rekening met de drukke uren en koop je cadeautje alvast voor zaterdag.

De burgemeester maakte er onlangs een filmpje over. Bekijk het filmpje.

 • Anderhalvemeter pijlBekijk een grotere versie
 • WachtrijBekijk een grotere versie


Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

06-05-2020 20.00 uur

Daarom blijft voor iedereen gelden

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heenStap voor stap.

Verder geldt vanaf 11 mei

Scholen

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.

Sport en spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).

Kappers, schoonheidssalons en andere contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld niet alle stoelen in een zaak gebruikt kunnen worden.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert. Heeft u verkoudheidsklachten blijf dan thuis.

Bibliotheken

 • Bibliotheken mogen hun deuren weer voor publiek openen en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte.
 • In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Hoe verder

Voor de komende maanden heeft het kabinet een ‘routekaart’ gemaakt met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Als het nodig is, dan kan het kabinet het versoepelen van de maatregelen weer terugdraaien.  De verwachte maatregelen vanaf 1 juni vindt u op de website van de Rijksoverheid.


Kopen in de binnenstad: alleen zó kan het

01-05-2020 15.19 uur

In dit artikel leest u wat wij van u vragen en waar u rekening mee moet houden. Ook leest u hier wat ondernemers in de binnenstad en op de markt en de gemeente doen om een bezoek aan onze binnenstad veilig te houden.

Waarom belangrijk?

Het consequent naleven van de afstandsregels is heel belangrijk voor alle kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarnaast moeten we dit doen om ervoor te zorgen dat ook de reguliere zorg weer goed op gang kan komen voor iedereen die dat nodig heeft.

Wat mag wel en niet?

Het is fijn dat u uw aankopen doet bij onze lokale ondernemers. Maar maak er geen uitje van, kom alleen, koop wat u nodig heeft en ga dan weer naar huis.

Komt u op de fiets? Parkeer ‘m dan in de fietsenstalling. Zet uw fiets in ieder geval zeker niet in de Hoofdstraat. Zodat er meer ruimte overblijft in de straat om afstand te houden.

Probeer daarnaast op rustige momenten te kopen, en doe een boodschap in de stad bij voorkeur op een doordeweekse dag. Komt u op zaterdag, ook voor de markt? Mijd dan de piekdrukte tussen 11.00 en 14.00 uur en kom bij voorkeur eerder of later. En ziet u bij een winkel al meerdere wachtenden staan? Kom op een later moment terug als dat kan.

Wat doen ondernemers en de gemeente?

Burgemeester Heerts sprak afgelopen week samen met wethouders Van Viersen en Joon en een kleine delegatie van Centrummanagement, winkeliers, horeca en warenmarkt, over hoe we het bezoek aan de binnenstad de komende periode in goede banen kunnen leiden.

Sinds de afkondiging van de maatregelen zijn we als samenleving zoekende naar allerlei manieren om op een goede manier 1,5 meter afstand te houden. Nu duidelijk is dat deze periode lang zal gaan duren en het drukker wordt op straat, zijn er aanvullende maatregelen nodig in de winkelstraten. De straten en pleinen waar we normaal gesproken met elkaar schouder aan schouder winkelen, moeten we opnieuw indelen. Zodat we veilig, in lijn met de regels, gericht onze aankopen kunnen doen.

Borden en aanwijzingen

In het kernwinkelgebied staan borden en hangen spandoeken als geheugensteun voor winkelend publiek. Bij smalle doorgangen hangen eenrichtings- en voorrangsborden, er zijn borden met het verzoek je fiets niet te parkeren in de Hoofdstraat en in het kernwinkelgebied brengen we ‘anderhalve meter pijlen’ als markering op straat aan.

Verzoek aan ondernemers

We hebben ondernemers gevraagd om wachtrijen langs de pui van de winkels op te stellen, zodat passerende voetgangers beter afstand kunnen houden. Ook is aan de ondernemers gevraagd om op zaterdag borden en uitstallingen niet in de winkelstraat te plaatsen. Zodat er meer ruimte ontstaat voor het op anderhalve meter van elkaar winkelende publiek.

Het draaiorgel maakt plaats

Boodschappen doen is geen uitje meer. En daarom past een sfeerverhoger als het draaiorgel nu niet in de binnenstad. Daarnaast neemt het draaiorgel veel plaats in, waardoor afstand houden moeilijker wordt. Daarom is met de draaiorgelman afgesproken dat hij op zaterdagen tussen 11.00 en 15.00 uur niet in het centrum speelt, maar vooral de wijken zal opzoeken. Uiteraard in lijn met de coronamaatregelen.

Beroep op u

Mocht de drukte onverhoopt toenemen, dan kan het zijn dat aanscherping van de regels nodig is.
De corona statistieken geven aanleiding tot licht optimisme, maar het virus is nog steeds niet voldoende onder controle. De zorg is nog steeds overbelast, er sterven nog steeds mensen aan corona. Bij alle maatregelen die we nemen gaan we in eerste instantie uit van ieders medewerking.

Daarom dit dringende beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Als klant, als passant of als ondernemer; elke Apeldoorner heeft invloed op hoe de anderhalve meter samenleving eruit ziet voor onze stad. Er staat ons maar één ding te doen: afstand houden. En volhouden!

Heeft u tips, feedback of ideeën over de binnenstad? Stuur dan een mail naar binnenstad@apeldoorn.nl


Samenvatting Noodverordening vanaf 29 april

30-04-2020 18.08 uur

De Noodverordening en het Wijzigingsbesluit van 26 maart 2020 vervallen hiermee. De meeste maatregelen die zijn genomen gelden tot en met 19 mei 2020, met uitzondering van het verbod op evenementen tot 1 september 2020. Met de nieuwe noodverordening wordt de mogelijkheid op te treden, wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden, voortgezet. De nieuwe noodverordening kent ten opzichte van de vorige een aantal verduidelijkingen en wijzigingen. Deze zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus.

Maatregelen tot en met 19 mei in het kort

Algemeen

 • Houd veilige afstand van elkaar! Iedereen moet in het openbaar een onderlinge afstand bewaren van 1,5 meter, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar die buiten spelen of sporten of wanneer u een gezin of huishouden vormt.
 • Een groep van drie of meer personen is en blijft verboden.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als u niet thuis kunt werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen.
 • Als u kucht, hoest of verkouden bent, dan blijft u thuis.
 • Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep en houd 1,5 meter afstand tot anderen.

Evenementen, bijeenkomsten, huwelijken en uitvaarten

 • Samenkomsten of feesten zijn niet toegestaan. Dit geldt ook buiten de publieke ruimte. Zo kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld ‘coronafeestjes’ in studentenhuizen, garages of loodsen.
 • Wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mogen doorgaan wanneer er niet meer dan honderd personen aanwezig zijn die altijd 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Uitvaarten en huwelijken mogen doorgaan met maximaal dertig personen wanneer zij minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Religieuze bijeenkomsten mogen doorgaan met maximaal dertig personen wanneer zij minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Evenementen tot en met 1 september 2020 zijn afgelast en niet toegestaan. Dit zijn onder meer herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten, feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en sportwedstrijden.

Bedrijven en instellingen

 • Bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mogen doorgaan wanneer er niet meer dan honderd personen aanwezig zijn en maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand te garanderen. Activiteiten die ook georganiseerd kunnen worden zonder fysiek bij elkaar te komen of die alleen voor vermaak zijn horen hier niet bij.
 • Bedrijfsrestaurants en -catering kunnen open blijven voor medewerkers, mits niet voor publiek toegankelijk en wanneer medewerkers minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Horeca, hotels, coffeeshops en winkels

 • Alle eet- en drinkgelegenheden blijven gesloten, dus ook in (woon-)warenhuizen, benzinestations, shoppingcenters, grote supermarkten en andere winkels.
 • Friet- of viskramen, waar eten of drinken niet ter plaatse genuttigd wordt, kunnen openblijven. Dat geldt ook voor afhaallocaties zonder zitgelegenheid, zoals snackbars.
 • Houd 1,5 meter afstand en neem het eten mee en nuttig het thuis.
 • Afhalen en thuisbezorgen van eten en drinken mag, mits er maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren voor de personen die komen afhalen en degenen die de maaltijden bereiden, ook onderling.
 • Coffeeshops zijn gesloten. Afhalen mag, mits klanten hun gekochte spullen meteen mee naar huis nemen en daar nuttigen.
 • Houd bij afhalen en in de rij staan overal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Hotels mogen open blijven voor overnachtingen. Ontbijt- en eetzalen mogen gebruikt worden voor overnachtende gasten van het hotel. Bars, restaurants en terrassen blijven dus gesloten. Roomservice voor ontbijt, lunch en diner mag ook. Voor gasten en personeel geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Scholen en kinderopvang

 • Vanaf 11 mei 2020 gaan basisscholen en speciaal onderwijs weer open.
 • Vanaf 11 mei 2020 is kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar weer volledig toegestaan. Gastouders mogen daarnaast ook kinderen vanaf 4 tot 12 jaar weer opvangen.
 • De kinderopvang blijft fungeren als noodopvang.
 • Alle andere scholen en onderwijsinstellingen blijven gesloten.

Sporten

 • Kinderen en jongeren tot en met 18 kunnen bij een sportvereniging onder voorwaarden en onder begeleiding samen buiten sporten en bewegen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, jongeren van 13 tot en met 18 jaar wél.
 • Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen wel plaatsvinden.
 • Douchen op de sportclub of in het clubhuis na afloop van het sporten of bewegen mag niet. Ook zijn toeschouwers langs de lijn niet toegestaan en blijft de kantine gesloten.
 • Zwembaden en andere sport- en fitnessclubs blijven gesloten.
 • Topsporters mogen trainen. Het gaat daarbij om de instellingen voor topsport die genoemd zijn op www.nocnsf.nl/topsportaccommodaties en www.knvb.nl/trainingsaccomodaties.

Lees hier meer informatie over de maatregelen rondom sporten.

Musea, concertzalen, theaters en bioscopen

 • Musea, theaters, filmhuizen, concertzalen en bioscopen zijn gesloten.
 • Er kan een vrijstelling/ontheffing worden verleend aan bijvoorbeeld musea die voor kinderen/jeugd open willen zijn in de Meivakantie.

Casino’s, speelhallen, sauna’s en seksinrichtingen

 • Sauna’s (inclusief privésauna’s), wellnesscentra en seksinrichtingen blijven gesloten.
 • Casino’s en speelhallen blijven gesloten.

Markt

 • De (waren)markten kunnen doorgaan, mits marktkramen ver genoeg uit elkaar staan. Bezoekers en  marktondernemers moeten minstens 1,5 meter afstand kunnen bewaren.
 • Betaal contactloos of met pin.
 • Voor eet- en drinkgelegenheden op de markt geldt: kopen en direct meenemen. Niet ter plekke opeten of drinken.

Contactberoepen

 • Contactberoepen uitoefenen is niet toegestaan. Dit zijn beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde persoon te houden, zoals masseurs, kappers, nagelstylisten, sekswerkers en rijinstructeurs. Bij kapperszaken en nagelsalons is het afhalen van producten wel mogelijk wanneer er minimaal 1,5 meter afstand wordt bewaard.
 • Dit verbod is niet van toepassing op zorgverleners, mits zij zich aan de hygiëne-eisen houden.
 • Op basis van een medische indicatie is het mogelijk om een bezoek te brengen aan de fysiotherapeut. Beeldbellen heeft de voorkeur.

Verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg

Het bezoeken van verpleeghuizen en woonvormen voor ouderenzorg is niet toegestaan, tenzij er toestemming is verleend door de beheerder van de locatie.

Vakantieparken, kampeer- en recreatieterreinen

 • Vakantieparken mogen openblijven, onder strikte voorwaarden. De restaurants, bars, zwembaden en andere recreatieactiviteiten in het vakantiepark zijn gesloten. Dit geldt ook voor gemeenschappelijke was-, douche- en toiletvoorzieningen. Voor gasten, bezoekers en personeel geldt op het terrein: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kampeerterreinen, recreatieterreinen, natuurgebieden, (jacht)havens en stranden mogen onder strikte voorwaarden open blijven: de gemeenschappelijke was-, douche- en toiletvoorzieningen zijn gesloten. Uitzondering is het gedeelte waar de afstort van het chemische toilet plaats moet vinden. Voor gasten, bezoekers en personeel geldt op het terrein: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Een kampeervoorziening moet zelfvoorzienend zijn met eigen toilet en een eigen was- en/of douchevoorziening. Caravans en campers zijn wel toegestaan, maar kamperen met een tent of vouwwagen mag niet. Het is niet toegestaan om enkel en alleen met een toiletvoorziening zonder was- en/of douchevoorziening te kamperen.
 • Watervulpunten kunnen opengesteld blijven voor gebruik, mits de 1,5 meter afstand tot elkaar wordt bewaard.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer blijft mogelijk, mits de vervoerder voldoende maatregelen treft voor het houden van 1,5 meter afstand tussen reizigers en personeel van de vervoersmaatschappij en reizigers duidelijk informeert over maatregelen.

De hele noodverordening is te lezen op de website van het VNOG.


Jeugd mag vanaf 29 april meer sporten (update)

30-04-2020 17.42 uur

Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april weer onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Sportverenigingen en sportaanbieders hebben van de gemeente geen vergunning of toestemming vooraf nodig om van start te gaan. Wel zijn ze gehouden aan de noodverordening van de VNOG  en de algemene richtlijnen van het RIVM. Dit geldt ook voor andere organisaties die sport- en beweegactiviteiten voor kinderen verzorgen, zoals scouting. Om de verenigingen en andere sportaanbieders een handvat te bieden, heeft het NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten het Sportprotocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar opgesteld. Is er door uw sportbond nog een sportspecifiek protocol opgesteld dan gaan we er vanuit dat verenigingen dat protocol volgen.

Georganiseerd sporten in de buitenlucht

De versoepeling geldt alleen voor buitensporten voor de jeugd. Dit betekent dat de veldsportverenigingen hun jeugdtrainingen (aangepast) weer kunnen hervatten. Dit betekent niet dat binnensportverenigingen ‘buiten spel staan’. Zij kunnen buiten trainen, op een grasveld in de buurt van hun vaste locatie of in een park. Ook kunnen zij, in overleg, gebruik maken van een afgesloten sportveld.  Bent u als binnensportvereniging van plan sportactiviteiten te organiseren in de buitenlucht? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuner Sport (Bas Löverink, e-mail bloverink@accres.nl telefoon 06-5188 5471).

Toezicht en handhaving

De gemeente ziet er op toe dat het sporten door de jeugd gebeurt binnen de regels van de nieuwe noodverordening .Het is ook niet toegestaan dat voorbijgangers blijven staan om toe te kijken en zo groepjes vormen. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan zal de gemeente optreden en activiteiten zo nodig stilleggen of terreinen sluiten. We gaan er vanuit dat dat niet nodig zal zijn.

Sportverenigingen en sportprofessionals kunnen onveilige situaties melden bij de gemeente. Het nummer voor meldingen van onveilige situaties is het algemene nummer 14 055. In dringende gevaarlijke situaties kan er een melding gedaan worden via de meldkamer van de politie: 0900-8844.

Ondersteuning nodig?

We merken dat veel verenigingen nadenken over hoe zij in de buitenlucht onder de genoemde voorwaarden hun sportaanbod weer op kunnen starten. Heeft u vragen, of heeft u hulp nodig? Neemt u ook dan contact op met de verenigingsondersteuner. 

Op de websites van het NOC*NSF vindt u een lijst met ‘Veelgestelde vragen’ over sport en corona. Ook op de website van VSA Sportraad Apeldoorn kunt u informatie vinden.

Bij het NOC*NSF vindt u ook posters en andere materialen die u kunt gebruiken voor de communicatie met uw leden. Via onze verenigingsondersteuning Sport kunt u gedrukte exemplaren aanvragen.

De gemeente heeft een klein budget beschikbaar voor ondersteuning van de verenigingen bij het opstarten van de trainingen voor de jeugd en het kunnen voldoen aan de richtlijnen en hygiënemaatregelen. Heeft u financiële steun nodig om de activiteiten voor de jeugd op te kunnen starten neemt u dan contact op met de verenigingsondersteuner.

We wensen iedereen veel sport- en beweegplezier!


Nieuwe noodverordening VNOG vanaf 29 april

29-04-2020 15.54 uur

Die komt in de plaats van de Noodverordening en het Wijzigingsbesluit van 26 maart 2020 en vormt de juridische uitwerking voor de maatregelen die het kabinet vorige week heeft aangekondigd.

Lees hier de samenvatting van de Noodverordening.

De volledige Noodverordening vindt u op de website van de VNOG.

 

Verduidelijkingen en wijzigingen

Vergeleken met de vorige noodverordening kent deze een aantal verduidelijkingen en wijzigingen. Die gaan onder andere over verruimde mogelijkheden voor kinderen en jongeren om onder begeleiding in de buitenlucht, binnen bepaalde voorwaarden, te sporten. De noodverordening geeft de politie, de Koninklijke Marechaussee en aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de verordening te handhaven. De verordening is van toepassing op het grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

“We zijn er nog niet…”

Ton Heerts, voorzitter van de VNOG en burgemeester van Apeldoorn: “Naleving van de maatregelen is en blijft nodig. Ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn. Houd rekening met elkaar; in het park, in de winkels en op straat en blijf zoveel mogelijk thuis. Anders zien we over een aantal weken weer een piek in het aantal besmettingen. Dat willen we voorkomen. Alleen samen kunnen we corona bestrijden."


Subsidies voor sociale initiatieven

29-04-2020 14.51 uur

Hoewel we 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar, stimuleert de Provincie initiatieven om toch met elkaar in contact te komen of te blijven, onder het motto #zorgvoorelkaar. U kunt subsidie aanvragen voor initiatieven die zorgen voor sociale verbinding in de periode dat de coronamaatregelen gelden. Denk aan activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, het opzetten van een digitaal platform of website om verbinding te creëren of het opzetten van thuishulp.

Meer weten? Lees verder op de website van de Provincie Gelderland

Subsidieregeling en initiatievenmakelaar gemeente Apeldoorn

Als gemeente juichen we het natuurlijk ook toe als inwoners zich inzetten voor andere Apeldoorners. Daarom bieden we op een aantal manieren ondersteuning voor het ontplooien van initiatieven. Zo kunt u via ‘Voor Apeldoorn’ geld, hulp en/of materiaal inzamelen en hebben we een initiatievenmakelaar die de weg binnen onze organisatie kent en graag meedenkt bij het opzetten van een initiatief.

En er is een nieuwe subsidieregeling voor inwonersinitiatieven. Deze regeling was al gepland en is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor initiatieven die te maken hebben met de corona-crisis. Tegelijkertijd zien we dat juist nu allerlei initiatieven ontstaan die misschien een steuntje kunnen gebruiken. En daar is deze regeling ook zeker voor beschikbaar!

Dus: heeft u een idee voor een initiatief waarmee we Apeldoorn een stukje mooier, leuker, beter of socialer maken? Lees via de link in deze alinea meer informatie over hoe de gemeente u op weg kan helpen. Als u een aanvraag wilt doen kan dat ook online via deze pagina.


Winkelen: alleen het noodzakelijke en ga alleen

24-04-2020 16.27 uur

Ook aankomend weekend roepen we Apeldoorners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Om winkelen met anderhalve meter afstand mogelijk te houden, blijft het belangrijk dat we drukte in de binnenstad en winkelcentra zoveel mogelijk spreiden. Alleen zo zorgen we ervoor dat onze zorg deze crisis aankan. Ook patiënten zonder corona die zorg nodig hebben, moeten weer naar het ziekenhuis kunnen. Dus:

 • Ga alleen voor noodzakelijke zaken de deur uit;
 • Gaat u naar de binnenstad of het winkelcentrum? Kom alleen;
 • Als u iets nodig heeft, koop dit gericht en ga daarna weer naar huis;
 • Maak van winkelen geen uitje;
 • Een ommetje maken kan. Maar doe dit niet door de binnenstad of in het winkelcentrum, maar in uw eigen buurt, langs het kanaal of in het park.

Wat doen we in de binnenstad en De Eglantier?

Om inwoners toch de kans te bieden veilig hun noodzakelijk boodschappen te doen nemen we in de binnenstad en op De Eglantier aankomend weekend de volgende maatregelen:

 • In het winkelgebied vragen ‘anderhalvemetermannen- en vrouwen’ het publiek op een vriendelijke manier om 1,5 meter afstand te houden;
 • We vragen ondernemers om obstakels in de openbare ruimte te verminderen, zodat er meer ruimte is om elkaar te passeren met 1,5 meter afstand;
 • We plaatsen tekstborden en spandoeken boven en in winkelstraten met de oproep afstand te houden;
 • We stellen eenrichtingsverkeer in bij de smalle trappenhuizen van de parkeergarage op het Marktplein. Dit wordt aangegeven via borden;
 • We stellen eenrichtingsverkeer in bij smalle doorgangen, zoals de steeg tussen de Hoofdstraat en Markthof, de Prinsengang tussen het Raadhuisplein en de Deventerstraat en de doorgang tussen het Caterplein en de Van Huutstraat. Dit wordt aangegeven met borden.

De maatregelen gelden in eerste instantie voor de binnenstad en De Eglantier. Na het weekend bekijken we of op andere plaatsen de stad dergelijke maatregelen nodig zijn.


Basisscholen weer open en sport weer mogelijk voor jeugd. Hoe zit het nu precies?

22-04-2020 16.30 uur

Sport

We zijn meteen aan het werk gegaan om deze opgave uit te voeren. Het weer mogelijk maken van sporten op zo’n korte termijn en binnen alle voorwaarden is een fikse klus. We doen ons best om dit zo snel en goed mogelijk te doen, uiteraard samen met de verenigingen en lokale/nationale sportorganisaties. Op de website van de vereniging Sport en Gemeenten en op de site van het NOC*NSF  vindt u alvast meer algemene informatie.

Onderwijs

Alle scholen en kinderopvangorganisaties zijn nu aan de slag om te doen wat nodig is voor 11 mei. Ook zij staan voor een grote organisatorische klus. Zij zullen zelf contact met u als ouder/verzorger opnemen, zodat u weet wat de bedoeling is en hoe het geregeld wordt op de school van uw kind. Meer informatie op de website van de rijksoverheid.

 


Ook op Koningsdag geldt: blijf zoveel mogelijk thuis

22-04-2020 15.28 uur

Mogen we geen spullen verkopen op straat?

De bedoeling is dat we zoveel mogelijk thuis blijven, om verdere verspreiding van het coronavirus en overbelasting van de zorg  te voorkomen. Want ondanks dat de cijfers voorzichtig optimistisch stemmen, komen er nog iedere dag besmettingen bij en overlijden er nog iedere dag mensen door corona. Straatverkoop van spullen past daar niet bij. Natuurlijk is er niets mis mee als hier en daar een kind een poosje met een kleedje op de eigen oprit zit. Maar samenkomst van meer dan drie mensen of meer, zonder anderhalve meter afstand, is verboden. En dat gebeurt al snel bij een kleedjesverkoop. Dus het dringende advies is: doe het niet. Een mogelijk alternatief vormen de digitale kleedjesmarkten die via de sociale media worden georganiseerd.

Gebeurt er dan helemaal niets?

Jawel, maar heel beperkt, passend bij de crisis. We nodigen iedereen uit de vlag, met oranje wimpel, uit te hangen. Om 9.45 uur worden alle klokken geluid. Ook gebeurt er digitaal van alles: meer daarover is te vinden op www.Koningsdagthuis.nl. En oranjebitter en oranjegebak kunnen natuurlijk altijd!


 


Update 9 april: Tijdelijke wegafsluiting tussen Hoog Soeren en Hoog Buurlo in paasweekend

08-04-2020 17.24 uur

Wie dit weekend toch gebruik maakt van deze route tussen Hoog Soeren en Hoog Buurlo, loopt het risico op een boete van 399 euro. Ons advies is dus ook voor dit weekend, blijf gewoon thuis! Geniet van de paaszon in de tuin of op het balkon.

De inrijdverboden worden enkele kilometers eerder al met borden aangekondigd (bij de Kampsteeg en bij de Europaweg), om mensen te ontmoedigen het gebied in te gaan.  De inrijverboden gelden niet voor aanwonenden en bestemmingsverkeer.

Waarom doen we dit?

Het afgelopen weekend waren veel motoren en fietsers op pad. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot een opeenhoping van mensen, waardoor het houden van 1,5 meter afstand niet of nauwelijks mogelijk was. De route tussen Hoog Soeren en Hoog Buurlo is een erg populaire route voor motorrijders en wielrenners, vandaar het besluit om juist deze route op voorhand te sluiten. Andere gebieden en routes sluiten we nog niet op voorhand, maar houden we goed in de gaten. Mocht het alsnog nodig zijn die af te sluiten, dan kan dat snel gebeuren. De politie controleert.


Tijdelijke opvang coronapatiënten in De Maten

06-04-2020 12.30 uur

De locatie in De Maten biedt plek aan maximaal 30 patiënten uit de regio. De zorg wordt verleend door gekwalificeerde begeleiders, artsen en verpleegkundigen.

Waarom doen we dit?

De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Noord- en Oost-Gelderland neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende tijd verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Om die reden richten we in regionaal verband extra opvang- en zorglocaties in voor (corona)patiënten die niet rechtstreeks naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis. Dak- en thuislozen hebben daarbij onze extra aandacht.

 

 


 


Oproep: blijf thuis, ook bij mooi weer

03-04-2020 15.49 uur

Onder normale omstandigheden zouden we er met zijn allen van kunnen genieten; door gezamenlijk de natuur in te gaan, naar de camping, een park of recreatieplas. Helaas zijn de omstandigheden nu niet normaal.

Moet u er toch op uit? Houd dan anderhalve meter afstand

Het coronavirus legt een zware verantwoordelijkheid op ons allemaal. Daarom doen wij een  dringend beroep op u. Blijf dit weekend en ook het volgend Paasweekend zoveel mogelijk thuis. En moet u er toch op uit, houd dan anderhalve meter afstand van elkaar.

Wij rekenen op u

Het vraagt veel van u allemaal, daar zijn we ons van bewust. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het stoppen van het coronavirus. Jong, oud, iedereen kan er aan meehelpen om dit virus zo snel mogelijk de baas te worden. Maar dan moeten we ons allemaal, ook bij mooi weer, aan de aanwijzingen houden.

Wij rekenen op u! Alleen samen krijgen we corona onder controle.

John Berends, Commissaris van de Koning Gelderland
Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Ton Heerts,  voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Ahmed Marcouch,  voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Midden


 


Eerste overtreder noodverordening beboet

02-04-2020 18.15 uur

De jongen maakte deel uit van een groepje van drie dat zich niet hield aan de 'anderhalve meter'-regel. De 16-jarige had al twee keer eerder een waarschuwing gehad. Daarom gaf de gemeentelijke handhaver hem, als enige van het groepje, een bekeuring. De andere twee hebben een officiële waarschuwing gekregen.

Minderjarigen riskeren bij overtreding van de noodverordening een boete van 104 euro, volwassenen een boete van 399 euro.

 

02 april 2020


Meer ruimte voor zaterdagmarkt door betrekken Raadhuisplein

02-04-2020 18.00 uur

 Hiermee voldoet de markt aan de richtlijnen van het RIVM.

Wat is er vanaf 4 april anders op de markt?

 • De bloemen- en plantenkramen staan op het Raadhuisplein
 • De andere kramen staan op het Marktplein, maar soms op een andere plaats
 • Bredere gangpaden op het Marktplein
 • Meer ruimte voor marktondernemers en bezoekers

Boodschappen doen met gezond verstand

We moeten nog steeds boodschappen blijven doen met ons gezond verstand.

 • Houd 1.5 meter afstand
 • Ga in je eentje naar de markt
 • Betaal contactloos of met pin
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

Niet eten en drinken op de markt

Voor friet-, vis- en andere eetgelegenheden op de markt geldt nog steeds: kopen en direct meenemen. De consumpties mogen niet ter plekke worden opgegeten of gedronken. Dit geldt zowel voor het Marktplein als het Raadhuisplein.


Opvang voor kinderen in moeilijke situaties

01-04-2020 11.16 uur

Voor die kinderen is er de mogelijkheid om opvang op maat te krijgen, op indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). We bieden opvang voor de kinderen die voldoen aan een aantal criteria. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen en/of ouders die door (sociaal)psychische problematiek niet om kunnen gaan met fulltime thuis zijn, waardoor onveilige en onwenselijk situaties ontstaan.

Maatwerk houdt in dat we per kind kijken voor welke dagen of dagdelen opvang nodig is. Aanvragen kunnen worden gedaan bij school of het CJG. Ook als er zorgen zijn om kinderen of een gezin, kan contact op worden genomen met het CJG.


Kabinet verlengt coronamaatregelen tot en met dinsdag 28 april

31-03-2020 20.40 uur

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.

De maatregelen tot en met 28 april in het kort

Algemeen

 • Was uw handen
 • Hoest en nieuw in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi ze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand – 2 armlengtes – van anderen
 • Blijf zoveel mogelijk thuis! Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Vermijd sociale activiteiten.
 • Gaat u naar buiten voor uw werk, boodschappen of om voor anderen te zorgen:  houd altijd de minimale veilige afstand van  1,5 meter – 2 armlengtes - tot anderen zodat verspreiding van het coronavirus beperkt blijft.
 • Een frisse neus halen mag, maar doe dit dan niet in een groep. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Voor thuis en bezoek geldt: maximaal drie mensen op bezoek en houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Buiten spelen voor kinderen tot en met 12 jaar mag, alleen onder toezicht van hun ouder(s) of voogd(en). Voor de ouders en de voogden geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Verkouden of grieperig

 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis!
 • Krijgt u daar ook koorts bij, dan blijft iedereen uit uw gezin en/ of huisgenoten thuis.

Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Beperking sociaal leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens het komende paasweekend.
  • ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)
  • en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Ga alleen naar buiten als dat nodig is, voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen. Houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid. Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.
 • Als u naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling).
 • Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden.

Scholen

Scholen en kinderdagverblijven zijn in ieder geval tot en met de meivakantie fysiek gesloten. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Scholen zijn indien nodig wel open voor (school)examens.

 • Scholen geven onderwijs op afstand.
 • Scholen verzorgen opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.

Evenementen/bijeenkomsten/huwelijken en uitvaarten

 • Begrafenissen en (kerkelijke) huwelijksvoltrekkingen met maximaal dertig personen kunnen  doorgaan, mits men minimaal 1,5 meter afstand houdt tot de anderen.
 • Religieuze bijeenkomsten met maximaal dertig persoon kunnen door gaan, mits men minimaal 1,5 meter afstand houdt tot de anderen.
 • Grote samenkomsten en feesten, zowel binnen als buiten zijn niet meer mogelijk.
 • Tot 1 juni 2020 geen evenementen.

Interne bijeenkomsten bedrijven, instellingen en dergelijke

 • Interne bijeenkomsten bij bedrijven, instellingen of andere organisatie die nodig zijn voor dagelijks werkzaamheden mogen door gaan, als er niet meer dan 100 medewerkers aanwezig zijn en door de medewerkers rekening wordt gehouden met de minimale veilige afstand van 1,5 meter tot de dichtstbijzijnde persoon.
 • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals de vergaderingen van de gemeenteraad, mogen door gaan als er niet meer 100 personen aanwezig zijn en rekening wordt gehouden met de minimale veilige afstand van 1,5 meter tot de dichtstbijzijnde persoon.

Horeca, restaurants/catering bedrijven

 • Eet- en drinkgelegenheden (zoals bedrijfsrestaurants en catering)  in bedrijven die alleen voor medewerkers en niet voor het publiek toegankelijk zijn mogen open blijven. Voor medewerkers geldt houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.

Hotels, vakantieparken, kampeer- en recreatieterreinen, natuurgebieden

 • Alle eet- en drinkgelegenheden (restaurants, cafés enzovoort) zijn gesloten. Sluiten betekent voor eet- en drinkgelegenheden: geen gasten meer binnen en buiten op het terras.
 • Bezorgen en thuisbezorgen van eten en drinken mag, afhalen ook.
 • Bij afhalen geldt dat mensen hun eten en drinken niet ter plekke mogen nuttigen. Consumpties (eten/drinken) gaan mee naar huis. Een drankje drinken tijdens het eventuele wachten op de maaltijd is niet toegestaan. Ga bij afhalen in de rij staan en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Hotels mogen open blijven voor overnachtingen. De restaurants en bars in het hotels zijn gesloten. Ook voor gasten van het hotel. Roomservice voor ontbijt, lunch en diner mag wel.  Voor gasten en personeel geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vakantieparken mogen open blijven, onder strikte voorwaarden: de restaurants, bars, zwembaden en andere recreatieactiviteiten in het vakantiepark zijn gesloten. Dit geldt ook voor gemeenschappelijke was-, douche- en toiletvoorzieningen. Voor gasten, bezoekers en personeel geldt op het terrein: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kampeerterreinen, recreatieterreinen, natuurgebieden, (jacht)havens en stranden mogen onder strikte voorwaarden open blijven:
  • Voor kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes bij o.a. parken en boeren, recreatieterreinen, natuurgebieden, (jacht)havens en stranden geldt dat de gemeenschappelijke was-, douche- en toiletvoorzieningen zijn gesloten.
  • Voor gasten, bezoekers en personeel geldt op het terrein: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Winkels

 • Eet- en drinkgelegenheden in winkels die voor publiek toegankelijk zijn, zijn gesloten.
 • Winkels zijn verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen binnen en bij de toegang van winkel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Bijvoorbeeld door het invoeren van een deurbeleid.

Markt

 • De warenmarkten in Apeldoorn gaan vooralsnog door. Naast de supermarkten leveren zij een belangrijke bijdrage aan onze voedselvoorziening. De marktkramen worden verder uit elkaar gezet. Daarnaast geldt voor de marktondernemers en bezoekers dat zij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Vorm bij voorkeur bij de kramen een rij achter elkaar aan en betaal met pin of contactloos.
 • Voor friet-, vis- en andere eetgelegenheden op de markt geldt: kopen en direct meenemen, de consumpties mogen niet ter plekke worden opgegeten of gedronken. Terrassen, stoeltjes of statafels zijn bij deze kramen verwijderd.
 • Voor markthandelaren en bezoekers geldt: blijf thuis met verkoudheidsklachten en koorts.

Kappers, schoonheidsspecialisten en dergelijke

 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

Casino’s en speelhallen

 • Casino’s en speelhallen vallen met de maatregelen van het kabinet van 23 maart jongstleden nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden. Vanaf 24 maart zijn ze dan ook gesloten.

Coffeeshops

 • Coffeeshops zijn gesloten. Afhalen mag. Bij afhalen geldt dat klanten hun gekochte spullen daar niet mogen nuttigen maar meteen mee naar huis moeten nemen. Ga bij afhalen in de rij staan en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Zwembaden, sport-, fitnessclubs, sauna’s en sexclubs

 • Zwembaden, sportclubs en verenigingen, fitnessclubs, sauna’s, wellnesscentra en sexclubs/bioscopen zijn gesloten.

Musea, concertzalen, theater

 • Met deze noodverordening zijn de musea, Gigant en Orpheus gesloten.


Tijdelijk zorghotel op Juliana-locatie

31-03-2020 15.15 uur

Waarom is dit nodig?

De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende tijd verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. De ziekenhuizen en zorgorganisaties in de regio hebben samen met de VNOG en de GGD de taak, vanuit de rijksoverheid, om extra zorghotels in te richten voor de opvang en verpleging van (corona)patiënten die niet rechtstreeks naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis.

Wie regelt dit?

De coördinatie van de zorghotels gebeurt centraal door de GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio), GGD en de VNOG. Op beide locaties wordt de professionele hulp gegeven door gekwalificeerde artsen en verpleegkundigen. Daarnaast zijn vrijwilligers beschikbaar voor niet-medische taken.

 • ZorghotelBekijk een grotere versie


Corona-informatie voor Apeldoornse ondernemers gebundeld

30-03-2020 15.37 uur

Ondernemers voor ondernemers

Kennis, inzicht en kunde delen met andere ondernemers, samen de schouders eronder. Dat is waar het om draait op het vernieuwde Ondernemen055.nl. Via het platform kunnen lokale ondernemers zichzelf met de marktplaatsfunctie aanbieden om andere ondernemers uit de brand te helpen. Of juist andersom, hulp vinden om hun eigen onderneming draaiende te houden. Denk aan inzet van personeel waar tijdelijk geen werk voor is, materialen waar enorme vraag naar is of die nu op de plank blijven liggen, of tips en trucs waar andere ondernemers weer van kunnen leren.

Veel nieuwe platforms

De afgelopen weken schoten de platforms voor ondernemers als paddenstoelen uit de grond. Landelijk, zoals helpdehoreca.nl en NLmobiliseert. En ook lokaal, alles-aanhuis.nl, Apeldoornhelpt en Apeldoorn Pakt Aan. Mooie initiatieven die het voor veel lokale ondernemers mogelijk maakt deels in bedrijf te blijven. Ondernemen055 helpt ondernemers juist om elkaar te helpen, om van elkaar te leren en om in verbinding te blijven met elkaar.

Ondernemen055 is een businessplatform van, voor en door ondernemend Apeldoorn. Een plek waar alle informatie en al het nieuws voor ondernemers te vinden is en waar Apeldoornse ondernemingen zichzelf op de kaart kunnen zetten.


Park Berg & Bos sluit om 18.00 uur, ondanks zomertijd

28-03-2020 13.18 uur

Normaalgesproken verschuift de sluitingstijd van het park met het ingaan van de zomertijd naar 21.00 uur. Om, met het oog op het coronavirus, groepsvorming tegen te gaan, heeft de gemeente besloten de sluitingstijd vooralsnog te houden op 18.00 uur.


Samenvatting en toelichting noodverordening

27-03-2020 21.26 uur

Algemeen

 • Blijf thuis! Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Vermijd sociale activiteiten.
 • Gaat u naar buiten voor uw werk, boodschappen of om voor anderen te zorgen:  houd altijd de minimale veilige afstand van  1,5 meter tot anderen zodat verspreiding van het coronavirus beperkt blijft.
 • Even een frisse neus halen mag, maar doe dit dan niet in een groep. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Voor thuis en bezoek geldt: maximaal drie mensen op bezoek en houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Buiten spelen voor kinderen tot en met 12 jaar mag, alleen onder toezicht van hun ouder(s) of voogd(en). Voor de ouders en de voogden geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Verkouden of grieperig

 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis!
  Krijgt u daar ook koorts bij, dan blijft iedereen uit uw gezin/huishouden thuis.
  Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Evenementen/bijeenkomsten/huwelijken en uitvaarten

 • Begrafenissen en (kerkelijke) huwelijksvoltrekkingen met maximaal dertig personen kunnen  doorgaan, mits men minimaal 1,5 meter afstand houdt tot de anderen.
 • Religieuze bijeenkomsten met maximaal dertig persoon kunnen door gaan, mits men minimaal 1,5 meter afstand houdt tot de anderen.
 • Grote samenkomsten en feesten, zowel binnen als buiten zijn niet meer mogelijk.
 • Tot 1 juni 2020 geen evenementen.

Interne bijeenkomsten bedrijven/instellingen/etc

 • Interne bijeenkomsten bij bedrijven, instellingen of andere organisatie die nodig zijn voor dagelijks werkzaamheden mogen door gaan, als er niet meer dan 100 medewerkers aanwezig zijn en door de medewerkers rekening wordt gehouden met de minimale veilige afstand van 1,5 meter tot de dichtstbijzijnde persoon.
 • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals de vergaderingen van de gemeenteraad, mogen door gaan als er niet meer 100 personen aanwezig zijn en rekening wordt gehouden met de minimale veilige afstand van 1,5 meter tot de dichtstbijzijnde persoon.

Restaurants/catering bedrijven

 • Eet- en drinkgelegenheden (zoals bedrijfsrestaurants en catering)  in bedrijven die alleen voor medewerkers en niet voor het publiek toegankelijk zijn mogen open blijven. Voor medewerkers geldt houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.

Horeca, hotels, vakantieparken, kampeer- en recreatieterreinen, natuurgebieden

 • Alle  eet- en drinkgelegenheden (restaurants, cafe’s, etc.) zijn gesloten. Sluiten betekent voor eet- en drinkgelegenheden geen gasten meer binnen en buiten op het terras.
 • Bezorgen en thuisbezorgen van eten en drinken mag, afhalen ook.
  Bij afhalen geldt dat mensen hun eten en drinken niet ter plekke mogen nuttigen. Consumpties (eten/drinken) gaan mee naar huis. Een drankje drinken tijdens het eventuele wachten op de maaltijd is niet toegestaan. Ga bij afhalen in de rij staan en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Hotels mogen open blijven voor overnachtingen. De restaurants en bars in het hotels zijn gesloten. Ook voor gasten van het hotel. Roomservice voor ontbijt, lunch en diner mag wel.  Voor gasten en personeel geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vakantieparken mogen open blijven, onder strikte voorwaarden: 
  De restaurants, bars, zwembaden en andere recreatieactiviteiten in het vakantiepark zijn gesloten. Dit geldt ook voor gemeenschappelijke was-, douche- en toiletvoorzieningen. Voor gasten, bezoekers en personeel geldt op het terrein: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kampeerterreinen, recreatieterreinen, natuurgebieden, (jacht)havens en stranden mogen onder strikte voorwaarden open blijven:
  Voor kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes bij o.a. parken en boeren, recreatieterreinen, natuurgebieden, (jacht)havens en stranden geldt dat de gemeenschappelijke was-, douche- en toiletvoorzieningen zijn gesloten. Voor gasten, bezoekers en personeel geldt op het terrein: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Winkels

 • Eet- en drinkgelegenheden in winkels die voor publiek toegankelijk zijn, zijn gesloten
 • Winkels zijn verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen binnen en bij de toegang van winkel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Bijvoorbeeld door het invoeren van een deurbeleid.

Markt

 • De warenmarkten in Apeldoorn gaan vooralsnog door.  Naast de supermarkten leveren zij een belangrijke bijdrage aan onze voedselvoorziening. De marktkramen worden verder uit elkaar gezet. Daarnaast geldt voor de marktondernemers en bezoekers dat zij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Vorm bij voorkeur bij de kramen een rij achter elkaar aan en betaal met pin of contactloos.
 • Voor friet-, vis- en andere eetgelegenheden op de markt geldt: kopen en direct meenemen, de consumpties mogen niet ter plekke worden opgegeten of gedronken. Terrassen, stoeltjes of statafels zijn bij deze kramen verwijderd.
 • Voor markthandelaren en bezoekers geldt: blijf thuis met verkoudheidsklachten en koorts.

Kappers, schoonheidsspecialisten, etc.

 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.

Casino’s en speelhallen

 • Casino’s en speelhallen vallen met de maatregelen van het kabinet van 23 maart jongstleden nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden. Vanaf 24 maart zijn ze dan ook gesloten.

Coffeeshops

 • Coffeeshops zijn gesloten. Afhalen mag. Bij afhalen geldt dat klanten hun gekochte spullen daar niet mogen nuttigen maar meteen mee naar huis moeten nemen. Ga bij afhalen in de rij staan en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Zwembaden, sport-, fitnessclubs, sauna’s en sexclubs

 • Zwembaden, sportclubs en verenigingen, fitnessclubs, sauna’s, wellnesscentra  en sexclubs/bioscopen gesloten.

Musea, concertzalen, theater

 • Met deze noodverordening zijn de musea, Gigant en Orpheus gesloten.


Hulp voor kwetsbare groepen

27-03-2020 18.28 uur

Niet alleen ouderen vormen een kwetsbare groep. Ook bijvoorbeeld gehandicapten, mensen die beschermd wonen, opgevangen worden in Omnizorg en kinderen in moeilijke thuissituaties hebben het zwaar. Zij merken de gevolgen van het sluiten van bijvoorbeeld dagbestedingen en de verminderde zorg.

Maatwerk

Er is niet één oplossing die alle kwetsbaren kan helpen. Daarom kijken we per groep wat er nodig is. Veel is al in gang gezet, maar nog niet alle plannen zijn afgerond. De oplossingen liggen vaak niet voor het oprapen. Het is zoeken, uitvinden en werken met de middelen en mensen die er zijn. Hieronder geven we een kort overzicht hoe we verschillende groepen willen helpen.

Wegvallen van structuur

Doordat dagbestedingslocaties en scholen gesloten zijn, verdwijnt voor een grote groep kwetsbare mensen de structuur. Dit heeft niet alleen een grote impact op henzelf, maar kan ook gevolgen hebben voor hun omgeving. Doordat zij moeilijk kunnen omgaan met deze verandering, kunnen ze terugvallen in oude patronen. Dit kan overlast veroorzaken, ook in de openbare ruimte. Telefonisch en digitaal contact kan helpen, maar is niet altijd genoeg. Daarom kijken we verder naar andere oplossingen.

Eenzaamheid

Naast structuur bieden dagbestedingslocaties ook een sociaal netwerk. Veel ouderen missen nu het contact met anderen dat ze op deze plekken hadden. Veel ouderen krijgen daarom nu individuele hulp in plaats van groepsbegeleiding of dagbesteding. Hulp die bijvoorbeeld plaatsvindt via telefonisch contact of beeldbellen. We onderzoeken welke aanvullende rol de gemeente kan spelen om deze groep te ondersteunen.

Kwetsbare leerlingen

Kinderen en jongeren met problemen merken de gevolgen van het uitvallen van school. Kinderen in het speciaal onderwijs hebben telefonisch contact met hun leerkracht. Niet alleen om het schoolwerk te controleren, maar ook om te vragen hoe het thuis gaat. Daarnaast bieden orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk, CJG, wijkteam, jeugdhulpaanbieder of gezinsvoogd ondersteuning als extra aandacht nodig is. Voor jongeren met problemen thuis of op straat is een professioneel netwerk actief.
School biedt naast structuur voor kinderen een veilige plek. We onderzoeken of we voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie opvang kunnen regelen.

Mensen zonder eigen thuis

In opvanglocaties Omnizorg, Moviera (vrouwenopvang) en MOJ (jongerenopvang) worden extra maatregelen genomen om cliënten en medewerkers te beschermen. Ook wordt gekeken naar tijdelijke huur van andere locaties, zodat er minder mensen dicht bij elkaar leven.

Financiële hulp van de gemeente

Onze dienstverlening voor uitkeringen loopt gewoon door. Hulp bieden we zoveel mogelijk telefonisch en digitaal. De voedselbank staat onder druk, maar hoeft in Apeldoorn nog niet te sluiten.
Ondernemers die dankzij de coronacrisis in problemen komen kunnen gebruik maken van Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstanding Ondernemers).

Meer informatie over hulp en maatregelen

Wilt u meer weten over hoe gemeente Apeldoorn omgaat met de coronacrisis? Lees dan de brief aan de gemeenteraad van 26 maart.


Nieuwe noodverordening: forse beperkingen voor Veluwse en Achterhoekse recreatiesector

26-03-2020 20.24 uur

Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, deze nieuwe noodverordening vastgesteld.

Voorzitter Veiligheidsregio Ton Heerts: “Ik begrijp dat we met deze noodverordening velen moeten teleurstellen. Bijvoorbeeld mensen die een huwelijk of een leuk uitje voor de komende periode hebben gepland, en zeker ook de recreatieondernemers op de Veluwe en Achterhoek. Maar de maatregelen zijn echt noodzakelijk. We hebben nu iedereen in Nederland nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Het is crisistijd en geen vakantietijd.”

De nieuwe noodverordening is veel uitgebreider dan de eerdere noodverordeningen die betrekking hadden op het beperken van verspreiding van het coronavirus. Vanaf donderdag 26 maart geldt dat gemeenten, toezichthouders en politie kunnen optreden als mensen de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen’ niet naleven. Er volgen dan stevige boetes. Heerts: “Van de burgemeesters in onze regio weet ik dat veel mensen, winkels en bedrijven de maatregelen goed naleven. Voor het geval het toch nodig is, kan de voorzitter van de veiligheidsregio bepalen om gebieden en locaties te sluiten.”

Forse beperkingen voor gehele recreatiesector

De strekking van deze noodverordening is dat recreatieterreinen, vakantieparken, campings, (jacht)havens, natuurgebieden en stranden zich strikt moeten houden aan maatregelen. Heerts: ”We zitten in een crisis met een volksgezondheidsprobleem, dus de maatregelen zijn gericht op bescherming van de veiligheid en de gezondheid. Het advies is: blijf thuis.”

Het risico bestaat dat in de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen niet of onvoldoende toe te passen is. Daarom moeten die gemeenschappelijke voorzieningen met deze noodverordening in ieder geval tot en met 6 april 2020 sluiten.

De noodverordening geldt tot in ieder geval tot en met 28 april 2020 of tot het moment waarop zij wordt ingetrokken. Voor evenementen geldt dat ze verboden zijn tot 1 juni 2020. De eerdere noodverordening en het wijzigingsbesluit van 16 maart 2020 zijn door deze nieuwe noodverordening ingetrokken.


Burgemeester: ‘Ik hoop en verwacht dat boetes uitdelen niet nodig zal zijn.

24-03-2020 18.50 uur


Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

23-03-2020 19.55 uur

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

Aanscherping maatregelen coronavirus


Gemeente zaterdag bereikbaar

20-03-2020 16.29 uur

U kunt ons bereiken van 9.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 14 055 en Twitter of Facebook.


Zaterdagmarkt gaat door in aangepaste vorm

20-03-2020 16.10 uur

Wat is er anders op de markt?

 • De marktkramen zullen verder uit elkaar op de markt geplaatst worden
 • De kramen waarbij je als bezoeker kan inlopen worden vervangen door standaard kramen
 • Kramen die met de rug tegen elkaar staan worden afgesloten met een zeil
 • Op de markt mag niet meer gegeten of gedronken worden
 • Afzetlint gaat helpen de anderhalve meter afstand te bewaren

Boodschappen doen met gezond verstand

Zoals iedereen weet moeten we boodschappen doen met ons gezonde verstand. Dus zoek geen grote groepen op, houd anderhalve meter afstand en betaal zoveel mogelijk contactloos of met pin. De verleiding kan bestaan om bij mooi weer met het gezin even een boodschap te halen. Doe dit niet. En blijf bij verkoudheidsklachten thuis.

Niet eten en drinken op de markt

Voor friet-, vis- en andere eetgelegenheden op de markt geldt: kopen en direct meenemen, de consumpties mogen niet ter plekke worden opgegeten of gedronken.


Ruime bevoorradingstijden supermarkten

20-03-2020 16.10 uur

Daarom worden de normale tijden voor het bevoorraden van supermarkten in de gemeente Apeldoorn per direct verruimd. Deze winkels mogen nu op elk tijdstip van de dag worden bevoorraad. Daardoor kan het gebeuren dat u vrachtwagens op andere tijden dan normaal bij de winkels ziet. Met deze maatregel volgt de gemeente Apeldoorn de oproep van het kabinet.


Kleine klus, groot gebaar

20-03-2020 10.19 uur

Tegelijkertijd stellen anderen zich beschikbaar. Om even een (telefonisch) praatje te houden, om boodschappen te doen of een andere kleine klus te doen. 
Wilt u wat doen voor iemand anders of heeft u juist iemand nodig die u uit de brand helpt? Neem dan nu contact op met Apeldoorn Pakt Aan.

Contact

Kijk op www.apeldoornpaktaan.nl/coronahulp voor meer informatie.

In tijden van crisis zorgen wij voor elkaar!


Heeft u een hulp- of ondersteuningsvraag?

20-03-2020 10.16 uur

Onder de vlag van Samen055 werken deze organisaties samen.
Kijk op apeldoorn.nl/samen055 of op de websites van Stimenz, MEEVeluwe, DonBosco, Zuid doet Samen.

Heeft u een hulpvraag voor een kleine klus óf wilt u hulp aanbieden? Kijk dan op www.apeldoornpaktaan.nl/coronahulp voor meer informatie.

Bent u een ondernemer en heeft u hulp nodig? Dan vind u op de pagina www.apeldoorn.nl/corona-ondernemers meer informatie.


Vraag DigiD aan

19-03-2020 16.42 uur

Gelukkig kunt u veel producten en diensten van de gemeente via internet  aanvragen. Soms hebt u daarbij uw DigiD nodig. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen.

Vraag daarom nu uw DigiD aan, als u dit nog niet hebt gedaan. DigiD is een soort elektronisch identiteitsbewijs, daarmee kunt u bewijzen wie u bent als u op internet iets regelt. Aanvragen kan eenvoudig via digid.nl. Kunt u dit zelf niet, vraag dan aan familie, vrienden of een buurman of -vrouw of zij willen helpen. Let wel: voor het aanvragen van DigiD moet u uw burgerservicenummer bij de hand hebben. Dit nummer staat bijvoorbeeld in uw paspoort of rijbewijs.

Vind u het lastig om zelf dingen met DigiD te regelen? U kunt iemand machtigen, toestemming geven om dit voor u te doen. Kijk voor alle informatie op www.digid.nl.

 • DigID logo


Hoeveel inwoners zijn in de gemeente Apeldoorn besmet met het coronavirus?

19-03-2020 09.55 uur

Door het veranderde testbeleid van de GGD is de dagelijkse update geen complete weergave van de werkelijke verspreiding van het coronavirus.

Wanneer test de GGD?

GGD Noord- en Oost-Gelderland test mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte. Het betreft diegenen waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben. Door te testen volgens de richtlijnen van het RIVM zorgt de GGD ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die het meest nodig hebben.
 
Bij een besmetting onderzoekt de GGD met wie de besmette persoon contact heeft gehad. Als bekend is met wie de besmette persoon contact heeft gehad, brengt de GGD deze mensen hiervan op de hoogte. De GGD meldt dat zij mogelijk risico hebben gelopen en de GGD wijst hen nog eens extra op het belang van goede hygiëne. De GGD adviseert ze thuis te blijven bij klachten. Dit advies geldt voor alle inwoners met klachten. Meer informatie staat op de website van de GGD.


Aangepaste dienstverlening door coronavirus

17-03-2020 16.35 uur

Bestaande afspraak?

Heeft u een fysieke afspraak staan? Dan wordt deze indien mogelijk telefonisch afgehandeld. U krijgt hierover bericht. Krijgt u geen bericht, dan gaat de afspraak door. Als u klachten heeft zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts, zeg uw afspraak dan af.

Nieuwe vraag?

Onze dienstverlening gaat waar mogelijk door, soms in een andere vorm. Heeft u in de komende periode de gemeente nodig? Kijk dan op www.apeldoorn.nl voor de digitale mogelijkheden. Veel producten en diensten kunt u online aanvragen, zoals u gewend bent. Ook kunt u bellen met 14 055. Samen kijken we dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Werk, inkomen, schulden en minimabeleid
Heeft u vragen rondom de bijstand, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering of bijzondere bijstand? De gemeente is bereikbaar. Kijk eerst of het antwoord op uw vraag hier te vinden is. Heeft u vragen rondom de bijstand, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering of bijzondere bijstand? De gemeente is bereikbaar. U kunt online een belafspraak maken. Is dit niet mogelijk dan kunt u bellen voor overleg met 14 055, kies in het keuzemenu voor 1.

Burgerzaken: zoveel mogelijk digitaal
We vragen u om producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Dat kan hier. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Op dit moment kunt u alleen een afspraak maken als dat echt noodzakelijk is. Belt u in die gevallen 14 055 voor overleg, kies in het keuzemenu voor 2. Voor geboorte, huwelijk en overlijden belt u ook 14 055, kies in het keuzemenu voor 2.

Wmo
Heeft u vragen rondom de Wmo, bijvoorbeeld over zorg en ondersteuning, de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) of ontmoetingsplekken? De gemeente is bereikbaar. Kijk eerst of het antwoord op uw vraag hier te vinden is. Voor vragen aan de Wmo belt u met 14 055, kies in het keuzemenu voor 3.

Meldingen openbare ruimte
U kunt gemakkelijk en snel online uw melding doen. Of bel met 14 055, kies in het keuzemenu voor 4.

Bouwen en verbouwen
Heeft u vragen rondom bouwen en verbouwen? De gemeente is bereikbaar. Kijk eerst of het antwoord op uw vraag hier te vinden is. Voor vragen aan het Omgevingsloket maakt u een belafspraak  Voor algemene informatie over bouwen en verbouwen belt u met 14 055, kies in het keuzemenu voor 5.

Opvoeden en opgroeien
Ook de dienstverlening van het CJG is aangepast. Kijk op de website van CJG Apeldoorn.  

Andere vragen?
Kijk op www.apeldoorn.nl. Of bel met 14 055, kies in het keuzemenu voor 6.


Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

16-03-2020 21.40 uur

Heerts: “De noodverordening geldt voor de maatregelen die gisteren en eerder door de rijksoverheid zijn afgekondigd. Zoals het organiseren van evenementen en samenkomsten in voor publiek toegankelijke ruimtes van meer dan 100 personen, het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, coffeeshops en onderwijs. Ik begrijp dat deze maatregelen niet prettig zijn. Voor niemand. Maar toch doe ik een dringend beroep op iedereen om zich eraan te houden. Alleen samen kunnen wij het virus terugdringen”.

De noodverordening geldt tot en met maandag 6 april of tot het moment waarop zij wordt ingetrokken. Deze verordening geldt voor het grondgebied van de veiligheidsregio NOG. De noodverordening van vrijdag 13 maart jongstleden is ingetrokken.

Bekijk de gehele noodverordening


Twee nieuwe besmettingen in gemeente Apeldoorn vastgesteld

16-03-2020 19.30 uur

GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt met wie de patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

Wijzigingen testbeleid

Het landelijke testbeleid is veranderd: de teams infectieziektebestrijding testen op indicatie (personen van 70 jaar en ouder of personen met onderliggend lijden) en op basis van maatwerk. Door te testen volgens deze nieuwe richtlijnen er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn de mensen die ze het meest nodig hebben.

Dit geeft geen compleet beeld meer over het aantal besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland, omdat er nu waarschijnlijk ook besmettingen zijn bij mensen die niet meer getest worden.
 Voor informatie over de besmettingen in de regio kijkt u op de website van GGD NOG


De nieuwe kabinetsmaatregelen in een notendop

15-03-2020 20.50 uur

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. 
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl


Markt en kermis Apeldoorn gaan door, maar geen euro-dag

15-03-2020 11.50 uur

Net als de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel roepen wij de marktondernemers en alle bezoekers op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook voor hen geldt: blijf thuis met verkoudheidsklachten en koorts. Detailhandel en horeca wordt dringend verzocht de maatregelen en aanwijzingen op te volgen. Voor iedereen geldt: vermijd grote groepen en blijf thuis met verkoudheidsklachten of koorts.

Kermis: wel open, geen euro-dag

De kermis op de Voorwaarts heeft vanwege het maximum aantal van 100 mensen op zondag 15 maart geen euro-dag. De kermis is wel open. Er is inmiddels vastgesteld dat de kermisondernemers zich goed aan de voorschriften houden. Maar ook hier geldt: bent u neusverkouden, hoest u, heeft u keelpijn of koorts: ga dan niet naar de kermis, maar blijf thuis.

Horeca

Mocht u uit willen gaan, houdt u zich dan aan het dringende advies van het RIVM om grote groepen mensen te vermijden en uw sociale contacten te beperken. Als u klachten hebt als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts, blijf dan thuis. Dit advies geldt ook voor bezoeken aan een attractiepark, voor zover die open zijn.

Gemeente dit weekend bereikbaar

De gemeente is dit weekend extra bereikbaar voor vragen van inwoners over corona en de maatregelen. Op zaterdag van 09.00 tot 16.00 en zondag van 12.00 tot 16.00 op 14055 en via twitter.com/gem_apeldoorn of facebook.com/gemeenteapeldoorn.


Vier nieuwe besmettingen in de gemeente Apeldoorn vastgesteld

14-03-2020 16.12 uur

GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt met wie de patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

Burgemeester Ton Heerts: “Ik doe echt een dringend beroep op iedereen om alle voorschriften en maatregelen na te leven. Want het is noodzakelijk dat we het aantal besmettingen zo klein mogelijk houden. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Alle actuele informatie over het coronavirus is te vinden op www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/corona. Voor vragen is er een publieksnummer: 0800-1351.


Noodverordening wegens corona in Noord- en Oost-Gelderland

13-03-2020 21.36 uur

Een oproep van Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Eerder vanmiddag is door minister Bruins van Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, een aanwijzing gegeven aan alle veiligheidsregio’s.

Om uitvoering te geven aan deze aanwijzing is door de voorzitter van de Veiligheidsregio NOG een noodverordening afgekondigd. Hierdoor zijn alle evenementen met meer dan 100 personen in het gebied van de Veiligheidsregio NOG in de periode van 13 maart 20.00 uur tot en met 31 maart 2020 verboden. Dit geldt daarnaast voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. En voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten. Handelen in strijd met de noodverordening levert een overtreding op en is strafbaar.

Ton Heerts is nu al onder de indruk van de wijze waarop organisaties, ondernemers en verenigingen uit eigen beweging uitvoering geven aan de landelijke maatregelen. “We moeten dit doen om onze ouders, onze opa’s en oma’s te beschermen én andere mensen die ziek kunnen worden. We moeten dit doen om te voorkomen dat onze artsen, onze verpleegkundigen onze dienstverleners overbelast raken. Zodat iedereen de zorg en dienstverlening kan blijven krijgen die nodig is. En de minister geeft ons een middel in handen om bijeenkomsten ook daadwerkelijk te verbieden. Dat houdt in dat het niet is toegestaan om in onze Veiligheidsregio bijeenkomsten te houden met meer dan 100 mensen!”

Letterlijk

Letterlijk staat in de noodverordening over het soort evenement dat verboden is: ‘alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen, die in gebouwen die openstaan voor publiek plaatsvinden inclusief de daarbij behorende erven alsmede die in de open lucht dan wel de openbare ruimte.’ Heerts: “Het gaat dus om openbare bijeenkomsten met meer dan 100 personen die niet door mogen gaan. Daarvoor gelden de maatregelen die gisteren door de rijksoverheid zijn afgekondigd.” Deze verordening geldt voor het grondgebied van de veiligheidsregio NOG. {pdflink('Bekijk de gebiedskaart','fl-nieuws-gebiedskaart',0,0)}.


Gemeente Apeldoorn neemt maatregelen in verband met coronavirus

12-03-2020 19.37 uur

De maatregelen zijn:

 • Het stadhuis blijft open voor dienstverlening. U kunt dus gewoon terecht bij de publieksbalies. Wel geldt ook hier: blijf thuis bij klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
 • Raadsvergaderingen en Politieke Markten gaan wel door, maar zonder publiek. De vergaderingen zijn altijd live te volgen via de webcast.
 • Alle evenementen die de gemeente organiseert waar meer dan 100 bezoekers verwacht worden, worden afgelast. Per evenement wordt bekeken of er een alternatieve datum komt, of dat het evenement geheel komt te vervallen.
 • Bewonersbijeenkomsten die de gemeente organiseert worden waar mogelijk verplaatst. Kan een bijeenkomst echt niet verzet worden? Dan is er een strikt deurbeleid, bij 100 bezoekers gaat de deur dicht.

Al deze maatregelen zijn vanaf donderdag 12 maart 2020 van kracht en duren tot in elk geval 31 maart 2020.

Advies


Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

12-03-2020 16.04 uur

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Bron: Rijksoverheid


Tweede inwoner gemeente Apeldoorn besmet met coronavirus

11-03-2020 19.30 uur

Bij een tweede inwoner van de gemeente Apeldoorn is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Er is een link tussen deze persoon met een andere patiënt in Nederland. De nieuwe patiënt zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed.

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft onderzocht met wie deze patiënt contact heeft gehad (contactonderzoek). Contacten van de patiënt zijn door de GGD benaderd en hebben instructies gekregen over wat zij moeten doen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op dit virus.
 
Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Vragen en informatie

Voor alle vragen en actueel nieuws kijkt u op de website van de rijksoverheid of de website van het RIVM
Heeft u hierna nog een vraag? Bel dan  de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 - 1351.
Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.


Inwoner gemeente Apeldoorn besmet met coronavirus

09-03-2020 20.15 uur

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft onderzocht met wie deze patiënt contact heeft gehad (contactonderzoek). Contacten van de patiënt zijn door de GGD benaderd en hebben instructies gekregen over wat zij moeten doen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op dit virus.

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Burgemeester Ton Heerts: “We staan als gemeente in direct contact met de GGD, veiligheidsregio en het RIVM. We zien dat alle instanties doen wat nodig is om het virus zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Verder is het noodzakelijk om de hygiëne adviezen van het RIVM op te volgen.”