Ga naar de homepage gemeente Apeldoorn

Cultuur en recreatie

Erfgoed viewer

Dit product bevat informatie over onroerend erfgoed. Erfgoed dat niet verplaatsbaar en grondgebonden is zoals landschappen, veteraanbomen, natuurerfgoed, archeologie, monumenten of bouwwerken. Alle onderverdelingen houden verband met elkaar.

Product geplaatst op: 16-04-2020
Updatefrequentie:

Recreatieve en culturele voorzieningen

Dit product bevat de locaties van veel recreatieve en culturele voorzieningen in Apeldoorn zoals sportlocaties, religieuze gebouwen, plek van verenigingen en wandel- en fietsroutes.

Product geplaatst op: 16-04-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Overzicht sportvoorzieningen (niet commercieel)

Dit product bevat alle locaties van niet commerciële binnen- en buitensportvoorzieningen. Ook de contouren van de sportlocaties verdeeld per soort sport zijn beschikbaar.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Monumenten

Deze kaart bevat panden die op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijsten staan, maar ook monumenten zonder adres zoals standbeelden, parken en begraafplaatsen. Daarnaast beeldbepalende en karakteristieke panden.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Recreatieve routes

De wandel- en fietsroutes in en om de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Evenementenvergunning

Dit product bevat een .xml bestand met alle evenementenvergunningen die in de toekomst nog zullen plaatsvinden

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Viswateren

U mag niet overal vissen. Er geldt een visverbod in een aantal visvijvers, in de beken en de sprengen, omdat ze ecologisch waardevol zijn of een mogelijk risico vormen voor de gezondheid. Op de kaart staat in het blauw aangegeven in welke wateren het toegestaan is om te vissen. In de wateren met een rode kleur geldt een visverbod.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron:

Speelplekken en speeltoestellen

Alle openbare speelplekken en speeltoestellen in Apeldoorn zijn hier te vinden.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Cultuur- en Erfgoedonderzoek 2019

Onderzoek onder het bewonerspanel Apeldoorn naar hun mening over cultuur en erfgoed in de gemeente t.b.v. Cultuur en erfgoednota 2020-2024

Product geplaatst op: 01-01-0001
Updatefrequentie: Eenmalig
Bron:

Verslag Cultuur- en erfgoeddebat

Verslag n.a.v. gesprek met verschillende cultuur- en erfgoedpartijen over belangrijke thema’s, vraagstukken en gezamenlijke ambities t.b.v. Cultuur en erfgoednota 2020-2024

Product geplaatst op: 01-01-0001
Updatefrequentie: Eenmalig
Bron: