Ga naar de homepage gemeente Apeldoorn

Leefbaarheid en veiligheid

Geluidscontouren

Deze kaart bevat alle geluidscontouren in Apeldoorn per type (weg, industrie en rail) van 2016 en 2017 die door de OVIJ ter beschikking worden gesteld.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: 1x per 4 jaar
Bron:

Hondenuitlaatplaatsen

Deze kaart geeft alle locaties weer van de plekken waar honden mogen en kunnen worden uitgelaten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Kapvergunningen

Deze kaart bevat de gebieden waarbinnen men verplicht is tot het hebben van een vergunning wanneer men een boom wil kappen.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Afvalcontainers

Openbare bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Eiken behandelen preventief 2019

Deze kaart bevat de locaties waar preventieve behandeling plaats vindt van eiken i.v.m. de eikenprocessierups.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Evenementenvergunning

Dit product bevat een xml bestand met alle evenementenvergunningen die aangevraagd zijn.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:

Geluidsmetingen dashboard

Product geplaatst op: 01-01-0001
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Gemeente Apeldoorn