Homepage Apeldoorn.

Openbare ruimte en verkeer

Parkeren

Kaart met informatie die met betaald parkeren en parkeervergunningen in de gemeente Apeldoorn te maken heeft.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Hondenuitlaatplaatsen

Product geplaatst op: 03-10-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Leidingen

Deze kaart bevat informatie over een aantal soorten ondergrondse leidingen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Lichtmast

De afgelopen decennia zijn er in Apeldoorn diverse typen lichtmasten gebruikt met name bij stadsuitbreidingen. De kaart biedt zodoende een fraai mozaïek van typen lichtmasten.

Product geplaatst op: 03-10-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Groenstructuur / Snippergroen

Dit is de groenstructuurplankaart die veel informatie van het openbare groen in de gemeente Apeldoorn weergeeft.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie:
Bron:

Preventief behandelen eikenprocessierups

Deze kaart bevat de locaties waar preventieve behandeling plaats vindt van eiken i.v.m. de eikenprocessierups.

Product geplaatst op: 24-04-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Viswateren

U mag niet overal vissen. Er geldt een visverbod in een aantal visvijvers, in de beken en de sprengen, omdat ze ecologisch waardevol zijn of een mogelijk risico vormen voor de gezondheid. Op de kaart staat in het blauw aangegeven in welke wateren het toegestaan is om te vissen. In de wateren met een rode kleur geldt een visverbod.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie:
Bron:

Bestaande bouw

Informatie over de woningmarktmonitor gericht op een woningbouwplanning.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Rioolputten

Een .shape bestand met alle rioolputten in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Samenvatting jaarmonitor 2018

Een samenvatting van informatie over de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Geluidscontouren

Deze kaart bevat alle geluidscontouren in Apeldoorn per type (weg, industrie en rail) van 2016 en 2017 die door de OVIJ ter beschikking worden gesteld

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: 1x per 4 jaar
Bron:

Kapvergunningen

Deze kaart bevat de gebieden waarbinnen men verplicht is tot het hebben van een vergunning wanneer men een boom wil kappen.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Speelplekken en speeltoestellen

Alle openbare speelplekken en speeltoestellen in Apeldoorn zijn hier te vinden.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Grenzen

Behalve de gemeentegrens en de grenzen van de wijken en de buurten zoals het CBS die hanteert, bevat deze kaart de indeling van de stadsdeelaanpak, de wijkindeling van beheer, de bedrijventerreinen, en de kommen van de boswet en de verkeerswegenwet.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron:

Vrijverval riool

Een shape bestand met het vrijverval riool in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

BAG adressen bestand maken

Dit is een tool om zelf een BAG adressenbestand te kunnen samenstellen en downloaden.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Gebiedsmonitor fysieke omgeving

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema fysieke omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Geluidsmetingen dashboard

Binnen de gemeente Apeldoorn wordt op verschillende locaties het geluidsniveau gemeten. Op het dashboard is verschillende informatie te zien; zoals: live geluidsniveau, statistieken en grafieken met historie.

Product geplaatst op: 01-01-0001
Updatefrequentie:

Luchtfoto 2020

De luchtfoto van de gemeente Apeldoorn 2020

Product geplaatst op: 22-06-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks

Zelf een postcodelijst maken

Met deze tool kunt u een lijst met postcodes (pc4 en/of pc6) samenstellen en downloaden.

Product geplaatst op: 01-01-0001
Updatefrequentie: jaarlijks