Ga naar de homepage gemeente Apeldoorn

Wonen

Speelplekken en speeltoestellen

Alle openbare speelplekken en speeltoestellen in Apeldoorn zijn hier te vinden.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Hoogbouw

Hoogbouw is een eigenschap van hoogteklasse (gebouw) in de TOP10NL: de hoogte van een object ten opzichte van het maaiveld. Hoogbouw - Gebouwen (als zelfstandige eenheid of onderdeel van een groter gebouw) hoger dan 35 meter of bestaande uit 10 of meer woonlagen.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Welstandsnota

Bouwplannen moeten voldoen aan verschillende voorwaarden zoals de welstand. Als een bouwwerk volgens het bestemmingsplan mag worden gebouwd, wordt aan de hand van de welstandscriteria beoordeeld of het uiterlijk ervan in zijn omgeving past. Daarbij wordt gekeken of het bouwwerk visueel in de omgeving past en of het ruimtelijke systeem in balans blijft.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: 1x per 4 jaar
Bron:

Afvalcontainers

Openbare bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Erfgoed viewer

Dit product bevat informatie over onroerend erfgoed. Erfgoed dat niet verplaatsbaar en grondgebonden is zoals landschappen, veteraanbomen, natuurerfgoed, archeologie, monumenten of bouwwerken. Alle onderverdelingen houden verband met elkaar.

Product geplaatst op: 01-01-0001
Updatefrequentie:

Hondenuitlaatplaatsen

Deze kaart geeft alle locaties weer van de plekken waar honden mogen en kunnen worden uitgelaten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Lichtmast

De afgelopen decennia zijn er in Apeldoorn diverse typen lichtmasten gebruikt met name bij stadsuitbreidingen. De kaart biedt zodoende een fraai mozaïek van typen lichtmasten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Monumenten

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Prognoses en demografie

Informatie over de woningmarktmonitor gericht op de prognoses en bevolkingsopbouw.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Bestaande bouw

Informatie over de woningmarktmonitor gericht op bestaande bouw.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Woningbouwprogrammering

Informatie over de woningmarktmonitor gericht op woningbouwprogrammering.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Huursector

Informatie over de woningmarktmonitor gericht op de huursector.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Duurzaamheid

Informatie over de woningmarktmonitor gericht op duurzaamheid.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Samenvatting jaarmonitor 2018

Een samenvatting van informatie over de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron:

Groene daken

Deze kaart bevat informatie die gebruikt kan worden om de 'groene daken' te bevorderen. Een groen dak bestaat uit planten die het water van een regenbui vasthouden en opnemen, zodat het riool minder belast wordt. Het groene dak dient ook als extra isolatie.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron:

Maak je buurt

Op de ‘Maak je buurt’-kaart staan alle initiatieven van inwoners die de openbare ruimte in de stad schoner en groener maken.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

BAG adressen bestand maken

Dit is een tool om zelf een BAG adressenbestand te kunnen samenstellen en downloaden.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron:

Gebiedsmonitor woningen

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema woningen op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: