Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inspraak kadernota sport & bewegen 2022-2025

06-09-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn maakt bekend dat het voornemens is:

Mijn Apeldoorn
  • de gemeenteraad voor te stellen:
    • de kadernota sport en Bewegen 2022-2025 vast te stellen;

Dit voorgenomen besluit wordt conform de Inspraakverordening voor inspraak vrijgegeven.

Het voornoemde conceptvoorstel ligt gedurende vier weken na de datum van deze bekendmaking ter inzage:

U kunt het concept hieronder digitaal inzien.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal bezoekers in het stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om zonder afspraak naar het stadhuis te komen, ook niet voor het inzien van de concepten. Lukt het u niet om de digitaal in te zien, belt u dan met 14 055. Dan kijken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.

Van 9 september tot 7 oktober ligt het concept voorstel ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze geven. Dat kan op de volgende manieren:

Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn / mevrouw P.C. Douma, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze concept voorstel kadernota sport en bewegen 2022 - 2025. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

Telefonisch: maak een afspraak met mevrouw P.C. Douma telefoonnummer 14055.

(Vanwege de vakantieperiode kan een afspraak alleen plaatsvinden in de periode 15 september – 30 september 2021)

Documenten