Ga naar de homepage
A A A
Zoeken
Zoekvenster
Zoeken
Contact en openingstijden

Jeugdhulp

In Apeldoorn zijn flinke, groeiende financiële tekorten in de jeugdhulpverlening. De gemeente bereidt maatregelen voor om de financiële problemen op te lossen en om goede jeugdhulp te kunnen blijven bieden. De gemeenteraad neemt hier voor de zomervakantie van 2019 beslissingen over.

Mijn Apeldoorn

Publieksrapportage jeugdhulp

Naar aanleiding van de e-mails die binnen zijn gekomen in de mailbox jeugdhulp2019 is een rapportage gemaakt over de belangrijkste bevindingen. De Apeldoornse gemeenteraadsleden hebben alle e-mails vertrouwelijk ontvangen. Deze e-mails worden niet gepubliceerd om privacy-redenen.

Rondetafelgesprek

Op 8 mei jl. is een rondetafelgesprek geweest. Ongeveer 140 deelnemers vanuit diverse zorg- en cliëntorganisaties en cliënten waren op deze avond aanwezig. Er is gesproken met raadsleden aan 12 tafels over 4 hoofdonderwerpen: Regie in de jeugdzorg, Keuzevrijheid, Doorverwijzing en Oplossingsrichtingen.

Rapport KPMG

Informatieblad jeugdhulp

De Raadsgriffie heeft een overzicht gemaakt van de betrokkenheid van de gemeenteraad bij dit onderwerp vanaf 2011.

Planning raadsbehandeling

De planning van de raadsbehandeling ziet er als volgt uit:

  • Mei: het college van burgemeester en wethouders gaat in de Voorjaarsnota (een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar van de gemeente) voorstellen doen hoe met jeugdhulp om te gaan.
  • Woensdag 8 mei: bijeenkomst (rondetafelgesprek) in het tijdelijke stadhuis, Stationsplein 50
  • Donderdag 23 mei: hoorzitting over de Voorjaarsnota (waarin dus ook voorstellen voor jeugdhulp staan) in het stadhuis, Marktplein 1
  • Donderdag 13 juni: Politieke Markt over jeugdhulp en hoe verder met de tekorten in het stadhuis, Marktplein 1
  • Donderdag 20 juni: Algemene Beschouwingen van de raadsfracties over de Voorjaarsnota (waar te verwachten is dat de fracties vertellen wat ze o.a. van de jeugdhulpvoorstellen vinden) in het stadhuis, Marktplein 1
  • Donderdag 4 juli: de gemeenteraad besluit over de Voorjaarsnota (en dus ook over de jeugdhulpvoorstellen) in het stadhuis, Marktplein 1