Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jeugdhulp

In Apeldoorn zijn flinke, groeiende financiële tekorten in de jeugdhulpverlening. De gemeente bereidt maatregelen voor om de financiële problemen op te lossen en om goede jeugdhulp te kunnen blijven bieden. De gemeenteraad neemt hier voor de zomervakantie van 2019 beslissingen over.

Mijn Apeldoorn

Besluitvorming Voorjaarsnota

Op 4 juli jl. heeft de raad gekozen voor scenario 1 in de voorjaarsnota om de financiële tekorten op de Jeugdhulp en Wmo op te lossen. Het College van B&W stelt nu voor het najaar de Meerjaren Programma Begroting 2020-2023 op waarin de benodigde maatregelen uit scenario 1 verder zijn uitgewerkt. Eind september verschijnt de begroting waarbij op 17 oktober de mogelijkheid is om tijdens de hoorzitting hierop in te spreken. De gemeenteraad neemt op 14 november 2019 een besluit over de begroting.

13 juni: Politieke Markt

Op 13 juni bespreekt de gemeenteraad de scenario’s en maatregelen in de Voorjaarsnota 2019 (een tussentijds overzicht van de begroting van de gemeente) om de financiële tekorten
op de Jeugdhulp en Wmo op te lossen.

Publieksrapportage jeugdhulp

Naar aanleiding van de e-mails die binnen zijn gekomen in de mailbox jeugdhulp2019 is een rapportage gemaakt over de belangrijkste bevindingen. De Apeldoornse gemeenteraadsleden hebben alle e-mails vertrouwelijk ontvangen. Deze e-mails worden niet gepubliceerd om privacy-redenen.

Rapport KPMG

Informatieblad jeugdhulp

De Raadsgriffie heeft een overzicht gemaakt van de betrokkenheid van de gemeenteraad bij dit onderwerp vanaf 2011.

Planning raadsbehandeling

De planning van de raadsbehandeling ziet er zo uit:

  • Donderdag 20 juni: Algemene Beschouwingen van de raadsfracties over de Voorjaarsnota (waar te verwachten is dat de fracties vertellen wat ze o.a. van de jeugdhulpvoorstellen vinden) in het stadhuis, Marktplein 1
  • Donderdag 4 juli: de gemeenteraad besluit over de Voorjaarsnota (en dus ook over de jeugdhulpvoorstellen) in het stadhuis, Marktplein 1

Rondetafelgesprek

Op 8 mei 2019 was  een rondetafelgesprek geweest. Ongeveer 140 deelnemers vanuit diverse zorg- en cliëntorganisaties en cliënten waren op deze avond aanwezig. Er is gesproken met raadsleden aan 12 tafels over 4 hoofdonderwerpen: Regie in de jeugdzorg, Keuzevrijheid, Doorverwijzing en Oplossingsrichtingen.