Ga naar de homepage

Jeugdlintje: Op zoek naar jonge helden van Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Bijvoorbeeld door een lange tijd vrijwilligerswerk te doen, door een heldendaad te verrichten of door een actie te organiseren voor een goed doel. Gemeente Apeldoorn wil hen graag in het zonnetje zetten en reikt daarom vanaf nu jaarlijks een jeugdlintje uit aan Jonge Helden van Apeldoorn. Deze jonge helden zijn inwoners van gemeente Apeldoorn tussen de 0 en 21 jaar die iets bijzonders hebben gedaan of zich belangeloos en uitzonderlijk hebben ingezet. Kent u zo’n jonge held? Meld hem of haar dan aan en misschien krijgt hij of zij een jeugdlintje uit handen van de burgemeester!

Mijn Apeldoorn

Online aanmelden

Wanneer verdient iemand een jeugdlintje?

Jonge Apeldoorners kunnen in aanmerking komen voor een jeugdlintje als zij:

 • zich uitzonderlijk inzetten of hebben ingezet voor een ander of de Apeldoornse samenleving; 
 • en/of een heldendaad hebben verricht;
 • en/of een goed eigen initiatief hebben genomen;

Aan welke voorwaarden moet de jonge held daarnaast voldoen?

 • De jonge held woont in Apeldoorn;
 • De jonge held is op het moment dat hij of zij de uitzonderlijke inzet pleegt tussen de 0 en 21 jaar oud;
 • De inzet is niet langer geleden gedaan dan op of na 20 november van het voorgaande jaar (Internationale Dag voor de Rechten van het Kind);
 • Bij vrijwilligerswerk geldt: de belangeloze en uitzonderlijke inzet is tot op heden nog niet gestopt;
 • De bijzondere prestatie is niet behaald in (sport)wedstrijdverband.

Het lintje wordt uitgereikt in 3 leeftijdscategorieën:

 • 0 tot en met 12 jaar
 • 13 tot en met 17 jaar 
 • 18 tot en met 21 jaar

Aanmelden jonge held

Iedereen die 21 jaar of ouder is, mag een jonge held aanmelden voor een jeugdlintje. De aanmelding moet worden bevestigd door twee andere personen (geen familieleden).

U kunt uw jonge held tot 1 oktober aanmelden via het online aanmeldformulier . In het formulier kunt u kort de reden van voordracht beschrijven. Een uitgebreide uitleg kunt u eventueel als bijlage toevoegen bij uw online aanmelding.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een vakkundige jury. Daarbij let de jury op twee zaken:

 • de bijzonderheid van de prestatie;
 • de voorbeeldfunctie voor andere kinderen en jongeren.

Wat gebeurt er na aanmelden?

Alle inzendingen worden in oktober beoordeeld door een speciale jury. Iedereen krijgt bericht of zij wel of niet een jeugdlintje krijgen.

Jaarlijks reiken we zes jeugdlintjes uit aan Jonge Helden van Apeldoorn; 2 lintjes per leeftijdscategorie. Deze worden in november uitgereikt door de burgemeester tijdens een feestelijke moment en in het bijzijn van familie en vrienden.