Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Kayersmolen-Noord

12-07-2021

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen in Kayersmolen-Noord volgen. Formele procedures en inspraakmogelijkheden zullen we ook op deze plek aankondigen. De direct omwonenden en betrokkenen informeren we daarnaast rechtstreeks over dit soort stappen en andere ontwikkelingen.

Mijn Apeldoorn

Kayersmolen-Noord is het gebied tussen de Laan van de Mensenrechten, het Kanaal, de Mezenweg en de Kayersdijk. De gemeente en de ontwikkelende partijen hebben samen een visie gemaakt voor Kayersmolen-Noord, waarin het accent op wonen ligt.

Grote woningbehoefte

Apeldoorn is een groeiende stad. De afgelopen vijf jaar kreeg de gemeente Apeldoorn er bijna zesduizend inwoners bij. Zowel geboortes als mensen die zich hier nieuw vestigen. In maart 2021 werd onze 165.000ste inwoner geboren en de verwachting is dat onze gemeente in de toekomst minstens 180.000 inwoners telt.

Om aan de woningbehoefte te voldoen wil de gemeente nieuwbouw realiseren langs de kanaaloevers en het spoor. Deze vorm van bouwen binnen de stad heet ‘inbreiding’. Ook zetten we waar mogelijk in op herbestemming. Streven is om te bouwen met veel aandacht voor zichtbare kwaliteit en groen. In het Apeldoorn van de toekomst is er in de stad meer variatie te zien in soort en hoogte van bebouwing. We streven naar een parkachtige (binnen)stad die stedelijker en markanter wordt. Deze ambities spelen ook een rol bij de ontwikkeling van het gebied Kayersmolen-Noord.

Visie voor Kayersmolen-Noord

De ambitie voor Kayersmolen Noord is een zogenaamd (hoog)stedelijk woonmilieu. Dat betekent een mix van woningen en appartementen met gebouwen van verschillende hoogtes. De eigenaren/ontwikkelaars van Kayersmolen-Noord hebben samen met het bureau Rijnboutt een gebiedsvisie ontwikkeld met ruim 600 woningen. Het overgrote deel van de appartementen zal vallen in de categorie goedkope of middeldure woning. In de plinten van de bouwblokken komen her en der andere functies. Wat voor functies precies is nu nog niet duidelijk, denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, een kinderdagverblijf of een ijssalon. Dit om de levendigheid van de buurt de vergroten. Het monument Condorweg 8 en enkele andere karakteristieke panden worden ingepast in de plannen.

In de visie besteden de ontwikkelaars ook veel aandacht aan een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte, met veel groen en bijvoorbeeld ook daktuinen.

Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp.

Koldewijn locatie

Aanvullend op deze plannen is ook al langer sprake van nieuwbouwplannen op de voormalige Koldewijn locatie. Dit terrein (tussen Mezenweg, Lepelaarweg en Kanaal Zuid) grenst aan het gebied Kayersmolen-Noord en is het laatste nog te ontwikkelen terrein van het project ‘de Schatkamer van Zuid’. Eigendom van dit terrein is in handen van een samenwerking van twee woningbouwcorporaties en de gemeente. Het plan is om op de Koldewijn locatie 24 grondgebonden woningen te bouwen. De ontwikkeling van de Koldewijn locatie wordt tegelijk opgepakt met de ontwikkeling van Kayersmolen-Noord.

Optimaliseren plannen

Met de ontwikkelaars is de gemeente nog volop in gesprek over onder andere het optimaliseren van het plan. Het toevoegen van een groot aantal woningen genereert ook meer verkeersbewegingen. Dit leidt ertoe dat we de verkeerssituatie en omliggende wegen moeten aanpassen.

Op 20 mei hebben de ontwikkelaars en de gemeente hun plannen toegelicht aan omwonenden tijdens een digitale bijeenkomst.

Gemeenteraad stemt in met visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 8 juli 2021 de visie voor de wijk Kayersmolen-Noord vastgesteld. De ontwikkelaars van Kayersmolen-Noord maakten deze gebiedsvisie samen met bureau Rijnboutt.

Vragen?

Heeft u vragen over Kayersmolen-Noord? Deze kunt u stellen via kayersmolennoord@apeldoorn.nl  • Bekijk een grotere versie
  • Kayermolen Noord - OntwikkelvisieBekijk een grotere versie
  • Het ontwikkelgebied omvat alle licht oranje delen. De gebouwen aangegeven binnen het ontwikkelgebied zijn monumentale panden. De groen/beige delen vallen buiten het ontwikkelgebied.Bekijk een grotere versie