Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Kayersmolen-Noord

08-07-2022

Op deze webpagina kunt u de ontwikkelingen in Kayersmolen-Noord volgen. Formele procedures en inspraakmogelijkheden zullen we ook op deze plek aankondigen. De direct omwonenden en betrokkenen informeren we daarnaast rechtstreeks over dit soort stappen en andere ontwikkelingen.

Mijn Apeldoorn

Kayersmolen-Noord is het gebied tussen de Laan van de Mensenrechten, het Kanaal, de Mezenweg en de Kayersdijk. De gemeente en de ontwikkelende partijen hebben samen een visie gemaakt voor Kayersmolen-Noord, waarin het accent op wonen ligt.

Grote woningbehoefte

Apeldoorn is een groeiende stad. De afgelopen vijf jaar kreeg de gemeente Apeldoorn er bijna zesduizend inwoners bij. Zowel geboortes als mensen die zich hier nieuw vestigen. In maart 2021 werd onze 165.000ste inwoner geboren en de verwachting is dat onze gemeente in de toekomst minstens 180.000 inwoners telt.

Om aan de woningbehoefte te voldoen wil de gemeente nieuwbouw realiseren langs de kanaaloevers en het spoor. Deze vorm van bouwen binnen de stad heet ‘inbreiding’. Ook zetten we waar mogelijk in op herbestemming. Streven is om te bouwen met veel aandacht voor zichtbare kwaliteit en groen. In het Apeldoorn van de toekomst is er in de stad meer variatie te zien in soort en hoogte van bebouwing. We streven naar een parkachtige (binnen)stad die stedelijker en markanter wordt. Deze ambities spelen ook een rol bij de ontwikkeling van het gebied Kayersmolen-Noord.

Visie voor Kayersmolen-Noord

De ambitie voor Kayersmolen Noord is een zogenaamd (hoog)stedelijk woonmilieu. Dat betekent een mix van woningen en appartementen met gebouwen van verschillende hoogtes. De eigenaren/ontwikkelaars van Kayersmolen-Noord hebben samen met het bureau Rijnboutt een gebiedsvisie ontwikkeld met ongeveer 650 woningen. Het overgrote deel van de appartementen zal vallen in de categorie goedkope of middeldure woning. In de plinten van de bouwblokken komen her en der andere functies. Wat voor functies precies is nu nog niet duidelijk, denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, een kinderdagverblijf of een ijssalon. Dit om de levendigheid van de buurt de vergroten. Het monument Condorweg 8 en enkele andere karakteristieke panden worden ingepast in de plannen.

In de visie besteden de ontwikkelaars ook veel aandacht aan een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte, met veel groen en bijvoorbeeld ook daktuinen.

Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp

Voorbeelduitwerking van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Dit is geen definitief of vaststaand ontwerp.

Koldewijn locatie

Aanvullend op deze plannen is ook al langer sprake van nieuwbouwplannen op de voormalige Koldewijn locatie. Dit terrein (tussen Mezenweg, Lepelaarweg en Kanaal Zuid) grenst aan het gebied Kayersmolen-Noord en is het laatste nog te ontwikkelen terrein van het project ‘de Schatkamer van Zuid’. Eigendom van dit terrein is in handen van een samenwerking van twee woningbouwcorporaties en de gemeente. Het plan is om op de Koldewijn locatie 24 grondgebonden woningen te bouwen. De ontwikkeling van de Koldewijn locatie wordt tegelijk opgepakt met de ontwikkeling van Kayersmolen-Noord.

Gemeenteraad stemt in met visie

De gemeenteraad heeft op donderdag 8 juli 2021 de visie voor de wijk Kayersmolen-Noord vastgesteld. De ontwikkelaars van Kayersmolen-Noord maakten deze gebiedsvisie samen met bureau Rijnboutt.

Rijk investeert 3,4 miljoen in de ontwikkeling Kayersmolen Noord

Woensdag 15 december werd bekend dat het Rijk 3,4 miljoen euro investeert in de ontwikkelingen in het gebied Kayersmolen Noord. Prachtig nieuws voor alle plannen die er liggen. Lees het nieuwsbericht over de bijdrage vanuit het Rijk

Informatieavond

Op 6 juli organiseerden de initiatiefnemers samen met de gemeente een goedbezochte informatieavond. Daar werd verteld wat er het afgelopen jaar is gedaan en waar we nu staan. De ontwikkelaars vertelden meer over de eerste gebiedsvisie en vanuit de gemeente hebben we veranderingen in de openbare ruimte toegelicht. Tijdens de informatiemarkt was er ruimte om in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Vragen?

Heeft u vragen over Kayersmolen-Noord? Deze kunt u stellen via kayersmolennoord@apeldoorn.nl  • Bekijk een grotere versie
  • Kayermolen Noord - OntwikkelvisieBekijk een grotere versie
  • Het ontwikkelgebied omvat alle licht oranje delen. De gebouwen aangegeven binnen het ontwikkelgebied zijn monumentale panden. De groen/beige delen vallen buiten het ontwikkelgebied.Bekijk een grotere versie
Uw Reactie
Uw Reactie