Wat zoekt u:

Koning Lodewijklaan, Sperwerlaan, Driehuizerweg en Zanderijweg

De gemeente Apeldoorn gaat in 2017 onderstaande wegen omvormen van asfalt naar nieuwe klinkerverharding

  • Koning Lodewijklaan
  • Sperwerlaan
  • Zanderijweg (gedeelte Asselsestraat – Jachtlaan)
  • Zanderijweg (gedeelte Frans van Mierisstraat – Jachtlaan)
  • Driehuizerweg

Aannemer Sallandse Wegenbouw uit Haarle zal begin 2017 starten met de eerste straten. De aannemer verzorgt de communicatie met de omwonenden. Zij krijgen voor aanvang van het werk informatie over de planning en fasering. Zodra die planning bekend is, komt het ook op deze pagina te staan.

Waarom klinkerverharding

Als het asfalt toe is aan vervanging past de gemeente vanaf nu in woonwijken waar mogelijk klinkerverharding toe, in plaats van asfalt. De klinkerverharding past goed in woonstraten en heeft een duurzame functie. Bij regenval kan het water bijvoorbeeld zoveel mogelijk rechtstreeks de grond in trekken. Zo komt er minder – schoon - regenwater in het riool. Dat is beter voor het milieu. Klinkerwegen zijn wel iets duurder in de aanleg maar ze gaan veel langer mee dan een asfaltweg. Een duurzame keuze!

Extra werk op Zanderijweg – gedeelte tussen de Asselsestraat – Jachtlaan

Voordat de werkzaamheden starten aan de Zanderijweg, gaan de kabel- en leidingbedrijven de water- en gasleidingen vervangen. Zo ontstaan mogelijkheden om bomen aan te kunnen planten. Deze werkzaamheden staan gepland vanaf begin april t/m medio juni 2017. De wegwerkzaamheden zullen hierna starten omdat een combinatie van werken niet mogelijk is.    

Technische tekeningen

Op de technische tekeningen kunt u precies  zien hoe de weg wordt aangelegd. De tekening opent op kleine schaal, maar u kunt naar eigen wens inzoomen op elk detail.